Čo znamená celková cena práce a ako sa vypočíta?

Celková cena práce na účely zákona o službách zamestnanosti je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušné obdobie a preddavku na poistné na povinné verejné  zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.

Stanovenie celkovej ceny práce na rok 2016:

Výpočet celkovej ceny práce :

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 1. až 3. štvrťrok 2015 = 859,00 €.

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve  SR za 1. až 3. štvrťrok 2015 + preddavok na poistné na povinné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom (poistné na nemocenské poistenie + poistenie na poistenie v nezamestnanosti + poistné na invalidné poistenie + poistenie na úrazové poistenie + poistenie na garančné poistenie + rezervný fond solidarity) + poistenie na starobné poistenie

= 859,00 € + 10,00% + 11,20% (1,40% + 1,00% + 3,00% + 0,80% + 0,25% + 4,75%) + 14,00% = 859,00 € + 85,90 € + 96,19 € (12,02 + 8,59 + 25,77 + 6,87 + 2,14 + 40,80) + 120,26 = 1 161,35 €

  • 0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 64 ods. 5 zákona 929,00 €;
  • 0,9 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 65 ods. 1 zákona 1 045,00 €.

 

Dátum vytvorenia stránky: 21.01.2013
Dátum aktualizácie: 02.05.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac