V akom prípade a o akú sumu sa znižuje výška odvodu?

Výška odvodu sa znižuje v prípade ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka.

Odvod sa znižuje o sumu, ktorá je súčinom 0,3-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ odvod odvádza, polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie neviedol občanov so zdravotným postihnutím počas kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ neplnil povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím a počtu občanov so zdravotným postihnutím chýbajúcich do splnenia povinného podielu.

Príklad:

Úrad neviedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie ani jedného občana so zdravotným postihnutím v mesiaci február, marec, apríl a júl (4 mesiace). Zamestnávateľovi do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím chýba 6 občanov so zdravotným postihnutím.

Výpočet:  

(0,9 x CCP x 6) – (0,3 x CCP x 4/2 x 6 ) = 6 270,00 – 4 180,86 = 2 089,14 €

Suma odvodu 6 270,00 € (1 045,00 x 6) sa zamestnávateľovi zníži o 4 180,86 €.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.01.2013
Dátum aktualizácie: 02.05.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac