Štatistiky Štatistiky http://www.upsvr.gov.sk Tue, 16 Apr 2024 10:15:41 +0100 FeedCreator 1.7.2 http://www.upsvr.gov.sk/buxus/images/design/main_logo.gif Hlavná stránka http://www.upsvr.gov.sk Nezamestnanosť - mesačné štatistiky - február http://www.upsvr.gov.skhttps://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/statistic/mesacne/2024/UoZaVPM_MS_2402.xlsx Tue, 19 Mar 2024 07:40:35 +0100 Mesačné štatistiky miest a obcí - február http://www.upsvr.gov.skhttps://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/statistic/mesta_a_oibce_-_mesacne/2024/UoZobce_MS_2402.xlsx Tue, 19 Mar 2024 07:43:54 +0100 Nezamestnanosť - absolventi - štatistiky - december http://www.upsvr.gov.skhttps://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/statistic/absolventi/2023/UoZabs_MS_2312.zip Tue, 16 Jan 2024 09:28:21 +0100 Sociálne veci - štatistiky - 2024 https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2024.html?page_id=1334693&from=rss Thu, 16 Jul 2020 14:19:00 +0100 Zamestnávanie cudzincov - štatistiky - február http://www.upsvr.gov.skhttps://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/statistic/cudzinci/2024/Cudz_MS_2402.xlsx Tue, 19 Mar 2024 07:43:14 +0100 Mesačné štatistiky – otvorené údaje https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=&from=rss Mon, 28 Jan 2019 12:33:15 +0100 Ročné výkazy MPSVR SR - Výkaz V05c SR 2022 http://www.upsvr.gov.skhttps://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/statistic/vykazy/2022/V_MPSVR_SR_V05c_N_2022.xlsx Fri, 24 Mar 2023 12:40:38 +0100 Aktívne opatrenia trhu práce - Aktívne opatrenia trhu práce 2022 https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/aktivne-opatrenia-trhu-prace/aktivne-opatrenia-trhu-prace-2022.html?page_id=1272686&from=rss Tue, 14 Dec 2010 11:48:11 +0100 Zoznam najmenej rozvinutých okresov https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=&from=rss Thu, 05 Nov 2009 11:13:31 +0100 Vzory štatistických formulárov - Absolventská štatistika o počte a štruktúre ... http://www.upsvr.gov.skhttps://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/statistic/vykazy/2023/UoZabsVS_MS_RRMM_od2301.xlsx Mon, 24 Jul 2023 11:03:37 +0100