Štatistiky Štatistiky http://www.upsvr.gov.sk Mon, 15 Aug 2022 15:25:22 +0100 FeedCreator 1.7.2 http://www.upsvr.gov.sk/buxus/images/design/main_logo.gif Hlavná stránka http://www.upsvr.gov.sk Projekt "Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov ... https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1121125&from=rss Fri, 10 Dec 2021 13:44:16 +0100 Nezamestnanosť - mesačné štatistiky - jún http://www.upsvr.gov.skhttps://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/statistic/mesacne/2022/MS_2206.xlsx Mon, 18 Jul 2022 05:18:31 +0100 Mesačné štatistiky miest a obcí - jún http://www.upsvr.gov.skhttps://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/statistic/mesta_a_oibce_-_mesacne/2022/MS_miest_a_obci_2206.xlsx Mon, 18 Jul 2022 05:12:58 +0100 Nezamestnanosť - štvrťročné štatistiky - 1.štvrťrok 2012 http://www.upsvr.gov.skhttps://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/statistic/stvtrok/stvrtrok2012/1q_2012.zip Thu, 26 Apr 2012 05:47:27 +0100 Nezamestnanosť - absolventi - štatistiky - máj 2022 http://www.upsvr.gov.skhttps://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/statistic/absolventi/2022/Absolventi_stat_maj_2022.zip Thu, 23 Jun 2022 08:04:33 +0100 Sociálne veci - štatistiky - 2022 https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2022.html?page_id=1157053&from=rss Tue, 16 Jun 2020 11:38:59 +0100 Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ - ... https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1087271&from=rss Mon, 28 Jan 2019 12:33:15 +0100 Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách" - Zoznam ... https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1114541&from=rss Wed, 16 May 2018 12:18:14 +0100 Ročné výkazy MPSVR SR - Výkaz V05c SR 2021 http://www.upsvr.gov.skhttps://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/statistic/vykazy/2021/V_MPSVR_SR_V05c_N_2021.xlsx Mon, 11 Apr 2022 13:11:25 +0100 Aktívne opatrenia TP - štatistiky - Aktívne opatrenia trhu práce 2021 https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/aktivne-opatrenia-tp-statistiky/aktivne-opatrenia-trhu-prace-2021.html?page_id=1188106&from=rss Fri, 06 May 2011 03:19:29 +0100