Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - Zvolen
Gergel Milan, PhDr. 209 1 045/2441 421 milan.gergel@upsvr.gov.sk
Chromeková Zuzana, Ing. 205 1 045/2441 426 zuzana.chromekova@upsvr.gov.sk
Matinová Monika, Ing. 0 045/ monika.matinova@upsvr.gov.sk
Pramuková Martina, Ing. 045/ martina.pramukova@upsvr.gov.sk
Rausová Anna, Ing. 205 1 045/2441 424 anna.rausova@upsvr.gov.sk
Tesárová Libuša, Mgr. 205 1 045/2441 425 libusa.tesarova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Uhrínová Jana, Mgr. 209 1 045/2441 420 jana.melichova2@upsvr.gov.sk
Urbanová Martina, Ing. 209 1 045/2441 423 martina.urbanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - pracovisko Krupina
Feja Radoslav, Mgr. 242 1 045/2442 421 radoslav.feja@upsvr.gov.sk
Luptáková Zuzana, M.A. 242 1 045/2442 423 zuzana.luptakova@upsvr.gov.sk
Rábotová Lucia, Mgr. 242 1 045/2442 424 lucia.rabotova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - pracovisko Detva
Olšiaková Marianna, Mgr. 22 1 045/2443 marianna.olsiakova@upsvr.gov.sk
Sláviková Andrea, Ing. 22 1 045/2443 422 andrea.slavikova2@upsvr.gov.sk
späť