Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - Zvolen
Chromeková Zuzana, Ing. 205 1 045/2441 426 zuzana.chromekova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Uhrínová Jana, Mgr. 209 1 045/2441 420 jana.melichova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - pracovisko Krupina
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - pracovisko Detva
Olšiaková Marianna, Mgr. 22 1 045/2443 453 marianna.olsiakova@upsvr.gov.sk
späť