Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Kompletný prehľad rozdelenia agendy OSO si nájdete na záložke "Oddelenie služieb pre občana" - "Pracovisko OSO"
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre občana - pracovisko Zvolen
Vedúca oddelenia Dolníková Monika, Ing. 203 1 045/2441 310 monika.dolnikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 07 - recepcia Dančeková Elena, Mgr. 120 0 045/2441 329 elena.dancekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 10 - recepcia Golianová Zuzana, Bc. 120 0 045/2441 317 zuzana.golianova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 11 - recepcia Minárová Milota 120 0 045/2441 315 milota.minarova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 06 Andreánska Jana 120 0 045/2441 311 jana.andreanska@upsvr.gov.sk
Pracovisko 03 Beňová Ivana, M.A. 120 0 045/2441 319 ivana.benova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 18 Gáboríková Erika 105 0 045/2441 325 erika.gaborikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 20 Hric Miroslav, Ing. 105 0 045/2441 323 miroslav.hric@upsvr.gov.sk
Pracovisko 14 Končková Katarína, Ing. 105 0 045/2441 333 katarina.konckova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 12 Koreňová Lenka 105 0 045/2441 326 lenka.korenova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 15 Kučerová Jana, Ing. 105 0 045/2441 336 jana.kucerova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 13 Martinková Katarína, Mgr. 105 0 045/2441 335 katarina.martinkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 34 Müllerová Alena, Ing. 203 1 045/2441 316 alena.mullerova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko 05 Parobková Ľubica, Bc. 120 0 045/2441 331 lubica.parobkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 16 Petrová Monika, Mgr. 105 0 045/2441 324 monika.petrova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 04 Sedliaková Adriana 120 0 045/2441 314 adriana.sedliakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 19 Supuková Otília, Ing. 105 0 045/2441 334 otilia.supukova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana - pracovisko Krupina
Vedúca oddelenia Kohútová Mária, Mgr. 255 1 045/2442 350 maria.kohutova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 01 - recepcia Cesnaková Miroslava 231 1 045/2442 363 miroslava.cesnakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Balková Lucia, Ing. 251 1 045/2442 361 lucia.balkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 12 Balogová Ľubica 251 1 045/2442 365 lubica.balogova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 08 Bartíková Renáta 253 1 045/2442 351 renata.bartikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 05 Benková Miroslava, Ing. 254 1 045/2442 353 miroslava.benkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 10 Foltánová Katarína 252 1 045/2442 352 katarina.foltanova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 06 Krajčová Denisa 254 1 045/2442 364 denisa.krajcova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 09 Slúková Miroslava 252 1 045/2442 357 miroslava.slukova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana - pracovisko Detva
Vedúca oddelenia Vaculčiaková Marta, Mgr. 24 1 045/2443 370 marta.vaculciakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 07 Babicová Renáta, Mgr. 14 1 045/2443 381 renata.babicova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 13 Budáčová Lenka, Mgr. 19 1 045/2443 387 lenka.budacova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 10 Gašparová Lenka, Mgr. 17 1 045/2443 375 lenka.gasparova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 06 Hanesová Katarína, Mgr. 14 1 045/2443 386 katarina.hanesova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 14 Jančíchová Michaela, Mgr. 19 1 045/2443 384 michaela.jancichova@upsvr.gov.sk
Matúšková Henrieta, Mgr. 13 1 045/2443 373 henrieta.matuskova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 03 Melichová Iveta, Mgr. 12 1 045/2443 382 iveta.melichova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 02 Miháliková Silvia, Ing. 12 1 045/2443 379 silvia.mihalikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 09 Očenášová Anna, Mgr. 16 1 045/2443 376 anna.ocenasova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 12 Purdeková Alena, Bc. 17 1 045/2443 374 alena.purdekova@upsvr.gov.sk
Sliacka Ľubica, Mgr. 13 1 045/2443 378 lubica.sliacka@upsvr.gov.sk
Pracovisko 01 Viazanicová Elena 11 1 045/2443 377 elena.viazanicova@upsvr.gov.sk
späť