Referát služieb pre zamestnávateľa

Referát služieb pre zamestnávateľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát služieb pre zamestnávateľa - pracovisko Zvolen
Collerová Eva, Bc. 204 1 045/2441 322 eva.collerova@upsvr.gov.sk
Koščová Erika, Mgr. 204 1 045/2441 321 erika.koscova@upsvr.gov.sk
Pálová Jana, Mgr. 204 1 045/2441 337 jana.palova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa - pracovisko Krupina
Babiaková Martina, Mgr. 354 2 045/2442 366 martina.babiakova@upsvr.gov.sk
Gaučík Repická Dominika, Ing. 356 2 045/2442 362 dominika.repicka@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa - pracovisko Detva
Grexa Pavel 28 2 045/2443 151 pavel.grexa@upsvr.gov.sk
Sarvašová Lucia, Ing. 28 2 045/2443 372 lucia.sarvasova@upsvr.gov.sk
späť