Zmluvy 2011 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
  §52 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
  § 50j o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
  § 53 Príspevok na dochádzku za prácou.
  Oznámenie o schválení poskytnutia príspevku na dochádzku za prácou
  OSTATNÉ ZMLUVY
  § 43 Odborné poradenské služby.
  § 46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie.
  § 47 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca.
  § 47 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca.
  § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.
  § 49a Príspevok na zapracovanie znevýhodněného uchádzača o zamesntanie.
  § 50 Príspevok na podporu zamestnávania zvevýhodneného uchádzača o zamestnanie
  § 50a Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami.
  § 50c Príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku.
  § 50i Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.
  § 51 Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce.
  § 52a Príspevok na aktivačnú činnost formou dobrovoľníckej služby.
  § 56 Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
  § 54 Projekty a programy.
  § 55a Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím.
  § 56a Príspevok na udržanie obcana so zdravotným postihnutím v zamestnaní.
  § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
  § 57a Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
  § 59 Príspevok na činnost pracovného asistenta.
  § 60 Zmluvy podla § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť