Objednávky 2022 (CDaR Michalovce, F. Kubača 87 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
OB2762254    Instalacentrum 
P.O.Hviezdoslavova 3661,Michalovce
44695292  Objednávame si u vás prečistenie kanalizácie Sliepkovce 195.   
vrátane DPH
  28.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
30.9.2022 
OB2762257    PROMET Trans,spol.s.r.o. 
Južná trieda 48, 040 01 Košice
31696651  Objednávame si u vás prepravu deti na Letný tábor Sigord na trase Michalovce - Sigord a späť.   
bez DPH
  28.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
30.9.2022 
OB2762256    Greckokatolícka rómska misia 
Zlata Baňa Sigord 154, Kokošovce
51030365  Objednávame si u vás letný tábor pre 49 účastníkov.   
bez DPH
  28.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
30.9.2022 
OB2762251    Papier Lechman s.r.o. 
Močarianska 5067, Michalovce
47102357  Objednávame si u vás utierky papierové a tekuté mydlo.   
vrátane DPH
  27.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
30.9.2022 
OB2762249    Lepal Technik Michalovce,spol.s.r.o. 
Okružná 2, Michalovce
47999241  Objednávame si u vás pracovné odevy a obuv: monterkové súpravy 4ks, čiapka pracovná 4ks, obuv so špicou 3páry.   
vrátane DPH
  26.8.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
3.10.2022 
OB2762252    ABKALS s.r.o. 
Plynarenská 2 Michalovce
36819051  Objednávame si u vás potlač tričiek pre akciu tancujúce donmčeky v počte 10 ks.   
vrátane DPH
  27.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
4.10.2022 
OB2762255    Hotstav s.r.o. 
Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké
53220064  Objednávame si u vás stavebné práce s dodaním materiálu pre stavbu RD Sliepkovce 53   
vrátane DPH
  28.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.10.2022 
OB2762258    ORION Kopta Jozef 
Medvedzie 147/28,Tvrdošín
17810884  Objednávame si u vás pobyt detí v chate Oravica v termíne od 29.9. do 1.10.2022 pre 43 detí   
vrátane DPH
  4.10.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.10.2022 
OB2762260    Hotstav s.r.o. 
Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké
53220064  Objednávame si u vás opravu strechy a prístrešku na RD Sliepkovce 53, zhotovené zateplenie domu, ktoré strecha poškodzovala.   
vrátane DPH
  12.10.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
13.10.2022 
OB2762262    DZS-M.K.TRANS,s.r.o. 
Staničná 3 Michalovce 071 01
36588181  Objednávame si u vás prepravu detí do LT na trase Michalovce - Oravica a späť. Termín 29.9.2022 a 1.10.2022.   
vrátane DPH
  14.10.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
17.10.2022 
OB2762261    DZS-M.K.TRANS,s.r.o. 
Staničná 3 Michalovce 071 01
36588181  Objednávame si u vás prepravu detí do LT Trasa Michalovce - Sigord a späť. Termín 9.9.2022 a 11.9.2022.   
vrátane DPH
  14.10.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
17.10.2022 
OB2762264    KARLO Gabriel Záhorčák 
A.Hrehovčíka 1,Michalovce
32687168  Objednávame si u vás tovar podľa výberu pre zariadenie kuchyne bytu pre mladých dospelých.   
vrátane DPH
  4.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.11.2022 
OB2762265    Interier Invest s.r.o. 
Vajanského 65,Michalovce
36190381  Objednávame si u vás tovar- posteľné prádlo-zariadenie bytu pre mladých dospelých.   
vrátane DPH
  4.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.11.2022 
OB2762263    Rudáš Peter 
Čajkovského 18 Michalovce
10712976  Objednávame si u vás opravu elektroinštalácie v budove F.Kubača 7 Michalovce,Pozdišovce 246, a Sliepkovce 53.   
vrátane DPH
  25.10.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.11.2022 
OB2762259    Ing.Igor Škrobánek 
Na Skotňu 471/54 Teplička nad Váhom
14255791  Objednávame si u vás úradné meranie spotreby paliva na aute RENAULT TRAFIC ŠPZ MI331FS.   
vrátane DPH
  6.10.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.11.2022 
OB2762245    Hotstav s.r.o. 
Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké
53220064  Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame Zateplenie severnej a východnej steny RD Lastomír 390 a to v zmysle oceneného zadania v prílohe , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe Výzvy pre predkladanie ponúk prostredníctvom Innovis ERANET. Stavebné práce budú uskutočnené podľa projektu pre Ohlásenie stavby "Zateplenie severnej a východnej steny RD Lastomír 390 " Technická správa 1491-01-ASR-01. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce objednávateľovi v týchto termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 31.12.2022 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Dohodnutá cena za vykonanie je nasledovná: Cena diela bez DPH: 18 266,80 € DPH 20% : 3 653,36 € Cena diela s DPH : 21 920,16 € Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.    
vrátane DPH
  17.8.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
10.11.2022 
OB2762246    Hotstav s.r.o. 
Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké
53220064  Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame Zateplenie fasády RD Sliepkovce 53 a to v zmysle oceneného zadania v prílohe , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe Výzvy pre predkladanie ponúk prostredníctvom Innovis ERANET. Stavebné práce budú uskutočnené podľa projektu pre Ohlásenie stavby "Zateplenie fasády RD Sliepkovce 53 " Technická správa 1490-01-ASR-01. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce objednávateľovi v týchto termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 31.12.2022 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Dohodnutá cena za vykonanie je nasledovná: Cena diela bez DPH: 17 868,22 € DPH 20% : 3 573,64 € Cena diela s DPH : 21 441,86 € Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.    
vrátane DPH
  17.8.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
10.11.2022 
OB2762267    KOVEX-Stavebniny s.r.o. 
Pekárenska 4 Michalovce
46304525  Objednávame si u vás pridlažbu 100ks.   
vrátane DPH
  8.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
10.11.2022 
OB2762271    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu tlačiarne Brother NP III ,inštalácia tlačiarne Pozdišovce 246 a diagnostika PC z ústredia v počte 20 ks.   
vrátane DPH
  16.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
28.11.2022 
OB2762272    Takács Vojtech Vodoinštalatérstvo 
Crntrum I.921/22 Vereľké Kapušany
43783007  Objednávame si u vás rekonštrukciu ústredného rozvodu kúrenia v Ruskej 32.   
vrátane DPH
  21.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
28.11.2022 
OB2762268    Michal Ivanko 
Hlavná 93/48 Vechec
45713642  Objednávame si u vás nastavenie a premazanie plastových okien a dverí v 10RD zariadenia.   
bez DPH
  9.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
28.11.2022 
OB2762269    WINKLER,s.r.o. 
Lastomírska 161, Michalovce
36179868  Objednávame si u vás prezutie auta Renault Trafic MI331FS   
vrátane DPH
  16.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
28.11.2022 
OB2762270    Papier Lechman s.r.o. 
Močarianska 5067, Michalovce
47102357  Objednávame si u vás kancelársky materiál podľa výberu.   
vrátane DPH
  16.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
28.11.2022 
OB2762280    OKAY Slovakia,spol.s.r.o. 
Sobranecká cesta 5,Michalovce
35825979  Objednávame si vás práčka 2ks,komb.sporák 2ks, mikrovl.rúra 1ks,rýchlovar.kanvica 2ks, nabíjačka PC 1ks.   
vrátane DPH
  6.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.12.2022 
OB2762277    AUTOPARTNER Ing.Petriga 
Športová 23A,Michalovce
43199356  Objednávame si u vás servisnú prehliadku auta MI757EH.   
vrátane DPH
  5.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
8.12.2022 
OB2762266    PROTRANS SK s.r.o. 
Močarianska 16 Michalovce
47455420  Objednávame si u vás kamenivo podľa výberu.   
vrátane DPH
  8.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
8.12.2022 
OB2762279    Rudáš Peter 
Čajkovského 18 Michalovce
10712976  Objednávame si u vás revíziu prenosných spotrebičov,elektriny a bleskozvodov.   
vrátane DPH
  6.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
15.12.2022 
OB2762285    KOVEX-Stavebniny s.r.o. 
Pekárenska 4 Michalovce
46304525  Objednávame si u vás poter pod dlažbu garáž.   
vrátane DPH
  15.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.12.2022 
OB2762284    LONATER-Ing.Štefan Šesták 
Š.Tučeka 2 Michalovce
11957336  Objednávame si u vás motorovú kosačku AL 1ks.   
vrátane DPH
  15.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.12.2022 
OB2762283    OBI Slovakia s.r.o. 
Sobranecká cesta 1A/6903 Michalovce
48258946  Objednávame si u vás stavebný materiál podľa výberu,dlažba,lepidlo,ceresit.   
vrátane DPH
  15.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.12.2022 
OB2762281    ABKALS s.r.o. 
Plynarenská 2 Michalovce
36819051  Objednávame si u vás reklamný putač pre CDR v rozmere 110x80 1ks   
vrátane DPH
  12.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.12.2022 
OB2762275    KODYS Slovensko,s.r.o. 
Sliačska 2 Bratislava
31387454  Objednávame si u vás tieto produkty: Terminál TC21,3GB,1D/2D(SE4710)WLAND,Android 10,BT,13MP REC Zdroj 5V 5A, TC51/56 Tlačiareň ZD421,200Dpi,TT,USB,Host,BTLE   
vrátane DPH
  25.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.12.2022 
OB2762276    KODYS Slovensko,s.r.o. 
Sliačska 2 Bratislava
31387454  Objednávame si u vás etikety na evidenciu majetku Z-Ultimater 3000T 2rolky, Termotransferová paska Z5095 2ks.   
vrátane DPH
  25.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.12.2022 
OB2762282    PALPRO.sk 
Sliepkovce 169, 072 37
50318047  Objednávame si u vás fólie na auto Renault Trafic MI331FS.   
vrátane DPH
  13.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
22.12.2022 
OB2762286    CZAP TRANS s.r.o. 
Kúpeľná 486/1 Veľké Kapušany
52194230  Objednávame si u vás prepravu zamestnancov na trase Michalovce - Budapešť na 19.12.2022. Akcia hradená zo SF.   
bez DPH
  21.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
22.12.2022 
OB2762287    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás tablet a monitor a zároveň montáž aj spojazdnenie   
vrátane DPH
  21.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
22.12.2022 
OB2762288    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás skartovačku pre sociálne pracovníčky.   
vrátane DPH
  22.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
22.12.2022 
OB2762289    Pestucci s.r.o. 
Nad Laborcom 1769/4 Michalovce 071 01
47691221  Objednávame si u vás prenájom a pohostenie pre zamestnancov CDR z príležitosti vianočného večierka, hradený zo SF.   
vrátane DPH
  3.1.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
11.1.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Michalovce, F. Kubača 87

Tlačiť