Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Beľa Milan, Mgr. 410 3 045/2441 300 milan.bela@upsvr.gov.sk
späť