Technický prevádzkovateľ

Technický prevádzkovateľ: 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 8

812 67 Bratislava

technicky.spravca@upsvr.gov.sk 

Tlačiť