Odbor služieb zamestnanosti

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Rimárová Oľga, Ing. 193 7 +421 57 2445 300 Olga.Rimarova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie Ondrušová Lýdia, JUDr. 183 7 +421 57 2445 301 Lydia.Ondrusova@upsvr.gov.sk
správne konanie Šveda Ján, Ing. 190 7 +421 57 2445 302 Jan.Sveda@upsvr.gov.sk
správne konanie Rybarčáková Soňa, JUDr. 196 7 +421 57 2445 467 Sona.Rybarcakova@upsvr.gov.sk
späť