Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Benešová Jaroslava, Mgr. 152 6 +421 57 2445 600 Jaroslava.Benesova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, rodičovský konflikt Baranová Martina, PaedDr. 147 6 +421 57 2445 606 Martina.Baranova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny, ÚS Bidleňová Anna, Mgr. 149 6 +421 57 2445 607 Anna.Bidlenova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny Čikotová Janka, Mgr. 149 6 +421 57 2445 615 Janka.Cikotova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny Hricová Ľubica, Mgr. 173 6 +421 57 2445 611 Lubica.Hricova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, rodičovský konflikt Hrunená Eva, Mgr. 148 6 +421 57 2445 608 Eva.Hrunena@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny Ivaničová Mária, Mgr. 150 6 +421 57 2445 610 Maria.Ivanicova@upsvr.gov.sk
TSP - Efektivita II. Jacko Peter, Mgr. 155 6 +421 57 2445 510 Peter.Jacko@upsvr.gov.sk
samostatný radca, sociálna kuratela detí Lakatošová Anna, Mgr. 151 6 +421 57 2445 614 Anna.Lakatosova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, rodičovský konflikt Pižontová Judita, Mgr. 173 6 +421 57 2445 611 Judita.Pizontova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, sociálna kuratela detí, sociálna kuratela PFO Pristaš Mirko, Mgr. 174 6 +421 57 2445 639 Mirko.Pristas@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny Šimčáková Silvia, Mgr. 150 6 +421 57 2445 605 Silvia.Baranova@upsvr.gov.sk
TSP - Efektivita II. Vrábelová Dagmar, Mgr. 155 6 +421 57 2445 510 Dagmar.Vrabelova@upsvr.gov.sk
späť