Odbor sociálnych vecí a rodiny

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Sčerbová Jolana, Mgr. 1 2 +421 57 2445 500 Jolana.Scerbova@upsvr.gov.sk
kooordinátorka ochrany detí pred násilím Stašková Jana, PaedDr. 145 5 +421 57 2445 505 Jana.Staskova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Pánči Stanislav, Mgr. 154 6 +421 57 2445 640 Stanislav.Panci@upsvr.gov.sk
psychológ Kočišová Dominika, Mgr. 153 6 +421 57 2445 620 Dominika.Kocisova@upsvr.gov.sk
späť