Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

Komárno, Župná 15
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Gereová Bronislava, Ing. 116 1 035/2444371 bronislava.gereova@upsvr.gov.sk
späť