Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023 - právna úprava účinná od 01.09.2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 01.09.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Konsolidované znenie zákona o dotáciách účinného od 01.09.2023 je zverejnené v zbierke zákonov SR: 544/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách v pôsobnosti Mini... - SLOV-LEX.

Predmetnou novelou zákona o dotáciách s účinnosťou od 01.09.2023 dochádza k rozšíreniu okruhu oprávnených detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) a to o deti zo stredných škôl, ktoré sú v rovnakom veku ako deti, ktoré navštevujú klasickú základnú školu a o deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou.

V nadväznosti na uvedené Vám sprostredkúvame informáciu k poskytovaniu dotácií na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023, ktorá informuje o zmenách v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle právnej úpravy účinnej od 01.09.2023, definuje nové skupiny oprávnených detí ako aj postup, ako na tieto deti požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Súčasťou tejto informácie sú aj vzory tlačív k poskytnutiu dotácie na stravu.

 

 

                                        

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac