Contact

Oddelenie služieb pre občana

Komárno, Župná 15 035/2444250 kn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
recepcia Kešiar Dušan, Mgr. 2 0 035/2444250 dusan.kesiar@upsvr.gov.sk
Šáteková Andrea 2 0 035/2444315 andrea.satekova@upsvr.gov.sk
podateľňa, ústredňa Čenkyová Valéria 1 0 035/2444999 valeria.cenkyova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Tarabčíková Helena, Mgr. 229 2 035/2444310 helena.tarabcikova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM - Nahlasovanie voľných pracovných miest Šimunčiová Andrea, Ing. 212 2 035/2444410 andrea.simunciova@upsvr.gov.sk
EURES - Nahlasovanie voľných pracovných miest v zahraničí Janíková Ida, Ing. 227 2 035/2444304 ida.janikova@upsvr.gov.sk
Vydávanie povolenia pre zamestnanie cudzincov, infokarty Bozsókyová Zuzana 212 2 035/2444522 zuzana.bozsokyova@upsvr.gov.sk
Služby zamestnanosti Háziová Jana 208 2 035/2444411 jana.haziova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza Kajanová Daniela, Mgr. 204 2 035/2444324 daniela.kajanova@upsvr.gov.sk
Štátne dávky Mihályová Alica 211 2 035/2444320 alica.mihalyova@upsvr.gov.sk
pracovisko Hurbanovo
recepcia Kelemenová Lucia, Mgr. 12 1 035/2446317 lucia.kelemenova@upsvr.gov.sk
pracovisko Kolárovo
recepcia Szabóová Helena, Mgr. 203 1 035/2445511 helena.szaboova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Komárno, Župná 15
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pospíšilová Katarína, Ing. 1.16 0 035/2444407 katarina.pospisilova@upsvr.gov.sk
Zišková Viktória, Ing. 1.19 0 035/2444499 viktoria.ziskova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Komárno, Župná 15
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Szabadszállásiová Monika, Bc. 3 0 035/2444321 monika.szabadszallasiova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Komárno, Župná 15
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Gereová Bronislava, Ing. 116 1 035/2444371 bronislava.gereova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Komárno, Župná 15
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Babková Andrea, PhDr. 218 2 035/2444510 andrea.babkova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky Maťková Judita, Ing. 222 2 035/2444550 judita.matkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Komárno, Župná 15
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Anyalai Angela, Mgr. 18 0 035/2444641 angela.anyalai@upsvr.gov.sk
Gálová Andrea, Mgr. 24 0 035/2444675 andrea.galova@upsvr.gov.sk
späť