Contact

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

F. Lehára 18, Lučenec Informácie: 047/2440 999 mail: lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu
riaditeľ úradu Svediak Patrik, PhDr., MBA 211 2 047/2440 100 patrik.svediak@upsvr.gov.sk
asistentka Agócsová Drahoslava, Bc. 210 2 047/2440 101 drahoslava.agocsova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúci odd. ekonomiky Václavík František, Ing. 208 2 047/2440 170 frantisek.vaclavik@upsvr.gov.sk
Gombala Andrej, Ing. 212 2 047/2440 181 andrej.gombala@upsvr.gov.sk
Hrnčiarová Katarína, Ing. 212 2 047/2440 182 katarina.hrnaciarova@upsvr.gov.sk
Ferencová Mária 215 2 047/2440 175 maria.ferencova@upsvr.gov.sk
Karlíková Andrea 215 2 047/2440 176 andrea.karlikova@upsvr.gov.sk
Vegešiová Mária 214 2 047/2440 173 Maria.Vegesiova@upsvr.gov.sk
Geľhošová Eva, Mgr. 201 2 047/2440 171 eva.gelhosova@upsvr.gov.sk
Vajková Anikó, Ing. 109 1 047/2440 172 aniko.vajkova@upsvr.gov.sk
Takáčová Iveta, Ing. 109 1 047/2240 174 iveta.takacova@upsvr.gov.sk
Krnáč Ján 102 1 047/2440 190 jan.krnac@upsvr.gov.sk
Heister Miroslav 104 1 047/2440 191 miroslav.heister@upsvr.gov.sk
Uhrin Patrik 155 1 047/2440 192 patrik.uhrin@upsvr.gov.sk
Polorecká Dominika, Bc. 101 1 047/2440 195 dominika.polorecka@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Čavoj Peter, Ing. 216 2 047/2440 130 peter.cavoj@upsvr.gov.sk
Pašková Jana, Mgr. 217 2 047/2440 133 jana.paskova@upsvr.gov.sk
Migátová Marianna, Mgr. 217 2 047/2440 131 marianna.migatova@upsvr.gov.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava - osobný úrad
Almáši Pavol, Mgr. 213 2 047/2440 120 pavol.almasi@upsvr.gov.sk
Machalová Marcela, Bc. 209 2 047/2440 121 marcela.machalova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí

Petöfiho 39, 984 01 Lučenec
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru
Riaditeľ odboru Pivka Cyril, Mgr. 401 4 047/2441 500 cyril.pivka@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Sajenková Andrea, Mgr. 411 4 047/2441 620 andrea.sajenkova@upsvr.gov.sk
Jánošík Ján, Mgr. 501 5 047/2441 612 jan.janosik@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, NV a ŠSD
vedúca oddelenia Žigová Renata, Mgr. 305 3 047/2441 510 renata.zigova@upsvr.gov.sk
Hrivnáková Miriam, Ing. 301 3 047/2441 551 miriam.hrivnakova@upsvr.gov.sk
Mojžiš Boris, Mgr. 312 3 047/2441 555 boris.mojzis@upsvr.gov.sk
Leicherová Žofia, Mgr. 302 3 047/2441 521 zofia.leicherova@upsvr.gov.sk
Lazarová Gabriela, Ing. 302 3 047/2441 513 gabriela.lazarova@upsvr.gov.sk
Ružinská Miriam, Mgr. 303 3 047/2441 515 miriam.ruzinska@upsvr.gov.sk
Vestegová Michaela, Ing. 303 3 047/2441 511 michaela.vestegova@upsvr.gov.sk
Šarkanová Jana, Ing. 304 3 047/2441 554 jana.sarkanova@upsvr.gov.sk
Hazuchová Iveta, Mgr. 304 3 047/2441 552 iveta.hazuchova@upsvr.gov.sk
Ladošová Viktória, Mgr. 306 3 047/2441 519 viktoria.ladosova@upsvr.gov.sk
Paľagová Martina, Mgr. 306 3 047/2441 520 martina.palagova@upsvr.gov.sk
Ragačová Viera, Ing. 311 3 047/2441 524 Viera.Ragacova@upsvr.gov.sk
Franková Zdenka, Mgr. 311 3 047/2441 514 zdenka.frankova@upsvr.gov.sk
Nagy Adriana, Mgr. 312 3 047/2441 550 adriana.nagy@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
vedúca oddelenia Melicherová Martina, Mgr. 303 3 047/2440 600 martina.melicherova@upsvr.gov.sk
Kiapešová Angela, PhDr. 307 3 047/2440 611 angela.kiapesova@upsvr.gov.sk
Ubrankovičová Gabriela, Mgr. 307 3 047/2440 614 gabriela.ubrankovicova@upsvr.gov.sk
Petiová Eva, Mgr. 304 3 047/2440 606 eva.petiova@upsvr.gov.sk
Michalíková Alžbeta, Mgr. 304 3 047/2440 613 alzbeta.michalikova@upsvr.gov.sk
Kurucová Andrea, Mgr. 301 3 047/2440 605 andrea.kurucova@upsvr.gov.sk
Banská Vladimíra, Mgr. 308 3 047/2440 607 vladimira.banska@upsvr.gov.sk
Golianová Ľubica, Mgr. 306 3 047/2440 604 lubica.golianova@upsvr.gov.sk
Bredárová Kristína, Mgr. 305 3 047/2440 610 kristina.bredarova@upsvr.gov.sk
Dóžová Mária, Mgr. 301 3 047/2440 609 maria.dozova@upsvr.gov.sk
Molnárová Klára, Mgr. 305 3 047/2440 612 klara.molnarova@upsvr.gov.sk
TSP Gasper Michal, Mgr. 301 3 047/2440 616 michal.gasper@upsvr.gov.sk
TSP Stašáková Petronela, Mgr. 301 3 047/2440 608 petronela.stasakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
vedúca oddelenia Zdechovanová Valéria, Mgr. 110 1 047/2440 640 valeria.zdechovanova@upsvr.gov.sk
Bartošová Ingrid, Mgr. 118 1 047/2440 644 ingrid.bartosova@upsvr.gov.sk
Uhorskai Marianna, PhDr. 118 1 047/2440 642 marianna.uhorskaiova@upsvr.gov.sk
Tóthová Petra, Ing. 111 1 047/2440 643 petra.tothova@upsvr.gov.sk
Juríková Zuzana, Ing. 107 1 047/2440 645 zuzana.jurikova@upsvr.gov.sk
Lazarová Gabriela, Ing. 107 1 047/2440 641 gabriela.lazarova@upsvr.gov.sk
Gombalová Martina, Mgr. 118 1 047/2440 647 martina.gombalova@upsvr.gov.sk
Solymosiová tatiana 111 1 047/2440 646 tatiana.solymosiova@upsvr.gov.sk
Oroszová Oľga, Mgr. 116 1 047/2440 671 olga.oroszova@upsvr.gov.sk
Káčeríková Emília 116 1 047/2440 672 emilia.kacerikova@upsvr.gov.sk
Sztankayová Silvia, Mgr. 108 1 047/2440 673 Silvia.Sztankayova@upsvr.gov.sk
Geľhošová Lenka, Mgr. 114 1 047/2440 674 lenka.gelhosova@upsvr.gov.sk
Imrovičová Iveta, Mgr. 114 1 047/2440 675 iveta.imrovicova@upsvr.gov.sk
Svoreňová Hedviga, PhDr. 108 1 047/2440 679 hedviga.svorenova@upsvr.gov.sk
Hrašková Viera, Mgr. 116 1 047/2440 676 hraskova.viera@upsvr.gov.sk
Václaviková Janka, Ing. 114 1 047/2440 680 janka.vaclavikova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Petöfiho 39, 984 01 Lučenec
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru
riaditeľka odboru Farkašová Renáta, Ing. 107 1 047/2441 300 renata.farkasova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Galádová Katarína, Mgr. 104 1 047/2441 319 katarina.galadova@upsvr.gov.sk
Tamášová Jana, Ing. 104 1 047/2441 314 jana.tamasova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúca oddelenia Kováčiková Zuzana, Ing. 210 2 047/2441 450 zuzana.kovacikova@upsvr.gov.sk
Baityová Edita, Mgr. 209 2 047/2441 413 edita.baityova@upsvr.gov.sk
Dankova Monika, Ing. 310 3 047/2441 466 monika.dankova@upsvr.gov.sk
Farkašová Adriana, Ing. 207 2 047/2441 452 adriana.farkasova@upsvr.gov.sk
Hoduláková Zuzana, Ing. 209 2 047/2441 459 zuzana.hodulakova@upsvr.gov.sk
Rubintová Andrea, Bc. 407 4 047/2441 472 andrea.rubintova@upsvr.gov.sk
Slašťanová Veronika, Mgr. 310 3 047/2441 473 veronika.slastanova@upsvr.gov.sk
Ternóczka Lucia, Mgr. 407 4 047/2441 470 ternoczkal@upsvr.gov.sk
Tomišová Miroslava, Mgr. 208 2 047/2441 469 miroslava.tomisova@upsvr.gov.sk
Tuktamyševová Miroslava, Ing. 207 2 047/2441 451 miroslava.tuktamysevova@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP a ESF
vedúca oddelenia Molnárová Monika, Ing. 408 4 047/2441 400 monika.molnarova@upsvr.gov.sk
Bakyová Monika, Bc. 403 4 047/2441 404 monika.bakyova@upsvr.gov.sk
Bartóková Lucia, Mgr. 406 4 047/2441 412 lucia.bartokova@upsvr.gov.sk
Bednárová Katarína, Ing. 405 4 047/2441 235 katarina.bednarova@upsvr.gov.sk
Bellová Zuzana 410 4 047/2441 322 zuzana.bellova@upsvr.gov.sk
Čavojová Barbora, Ing. 407 4 047/2441 407 barbora.cavojova@upsvr.gov.sk
Gáborová Miroslava 406 4 047/2441 402 miroslava.gaborova@upsvr.gov.sk
Hrková Mária, Mgr. 410 4 047/2441 403 maria.hrkova@upsvr.gov.sk
Chlupková Henrieta Oxana, Ing. 403 4 047/2441 230 henrieta.chlupkova@upsvr.gov.sk
Ilčíková Alexandra, Bc. 404 4 047/2441 234 alexandra.ilcikova@upsvr.gov.sk
Lešková Barbora, PhDr. 409 4 047/2441 468 barbora.leskova@upsvr.gov.sk
Kočišová Melinda, Ing. 404 4 047/2441 232 melinda.kocisova@upsvr.gov.sk
Požehnajová Beáta, Ing. 404 4 047/2441 231 beata.pozehnajova@upsvr.gov.sk
Mantičová Enikő, Ing. 409 4 047/2441 457 eniko.manticova@upsvr.gov.sk
Štefančíková Eliška, Mgr., Ing. 409 4 047/2441 458 eliska.stefancikova@upsvr.gov.sk
Šupicová Mária 406 4 047/2441 406 maria.supicova@upsvr.gov.sk
Vrabcová Andrea, Ing. 407 4 047/2441 405 andrea.vrabcova@upsvr.gov.sk
Zvarová Zuzana 405 4 047/2441 408 zuzana.zvarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktivačné centrum
vedúca oddelenia Bobáľová Katarína, Ing. 1 príz. 047/2441 409 katarina.bobalova@upsvr.gov.sk
Josipčuk Jozef, Ing.  1 príz.  047/2441 375 jozef.josipcuk@upsvr.gov.sk
Furiková Ivana, Mgr. 211 2 047/2441 371 ivana.furikova@upsvr.gov.sk
Kašiarová Lucia, Bc. 211 2 047/2441 371 lucia.kasiarova@upsvr.gov.sk
Župčanová Roberta, Ing. 211 2 047/2441 371 roberta.zupcanova@upsvr.gov.sk
Strehovská Magdaléna 211 2 047/2441 371 magdalena.strehovska@upsvr.gov.sk
Poliaková Katarína 2 príz. 047/2441 370 katarina.poliakova@upsvr.gov.sk
Jakuba Peter, Mgr. 2 príz. 047/2441 370 peter.jakuba@upsvr.gov.sk
Trizna František 2 príz. 047/2441 370 frantisek.trizna@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Petőfiho 39, 984 01 Lučenec
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Eibnerová Henrieta, Mgr. 105  1 047/2441 311 henrieta.eibnerova@upsvr.gov.sk
recepcia Kemeníková Veronika, Mgr. 101  1 047/2441 304 veronika.macudova@upsvr.gov.sk
Kiššová Monika 2 hala 047/2441 559 monika.kissova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Adámyová Miroslava, PhDr. 203 2 047/2441 316 miroslava.adamyova@upsvr.gov.sk
Čičmancová Andrea, Mgr. 203 2 047/2441 313 andrea.cicmancova@upsvr.gov.sk
Gaálová Lucia, Ing., Mgr. 203 2 047/2441 331 lucia.gaalova@upsvr.gov.sk
Segečová Iveta, Bc. 203 2 047/2441 410 iveta.segecova@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské a sprostredkovateľké služby Ambrošová Dana, Mgr. 206 2 047/2441 312 dana.ambrosova@upsvr.gov.sk
Ambrošová Marta 103 1 047/2441 323 marta.ambrosova@upsvr.gov.sk
Budáčová Ivana 108 1 047/2441 321 ivana.budacova@upsvr.gov.sk
Bystrianska Dáša, Mgr. 4 hala 047/2441 328 dasa.bystrianska@upsvr.gov.sk
Čemanová Silvia, Mgr. 106 1 047/2441 317 silvia.cemanova@upsvr.gov.sk
Ferenczová Terézia 9 hala 047/2441 326 terezia.ferenczova@upsvr.gov.sk
Demeová Veronika 108 047/2441 327 veronika.demeova@upsvr.gov.sk
Imrovičová Ivana 103 1 047/2441 557 ivana.imrovicova@upsvr.gov.sk
Urbanová Lenka, Ing. 6 hala 047/2441 559 lenka.urbanova@upsvr.gov.sk
Hrončeková Branislava, Mgr. 202 2 047/2441 329 branislava.hroncekova@upsvr.gov.sk
Kropáčová Anna, Bc. 202 2 047/2441 512 anna.kropacova@upsvr.gov.sk
Juríčeková Silvia, Ing. 10 hala 047/2441 325 silvia.juricekova@upsvr.gov.sk
Srnišová Monika, Mgr. 7 hala 047/2441 553 monika.srnisova@upsvr.gov.sk
Mišíková Gizela 106 1 047/2441 318 gizela.misikova@upsvr.gov.sk
Peťková Jarmila 11 hala 047/2441 522 jarmila.petkova@upsvr.gov.sk
Kenická Lucia, Ing. 8 hala 047/2441 556 lucia.kenicka@upsvr.gov.sk
Salvová Anna 3 hala 047/2441 320 anna.salvova@upsvr.gov.sk
Kováčová Martina 205 2 047/2441 324 martina.kovacova3@upsvr.gov.sk
Trebuľová Katarína, Ing. 206 2 047/2441 223 katarina.trebulova@upsvr.gov.sk
Varšová Renáta, Mgr. 5 hala 047/2441 315 renata.varsova@upsvr.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - pracovisko Poltár

Železničná 2, 987 01 Poltár Informácie: 047/2440999 mail: lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Úsek služieb pre občana
vedúca úseku Kyzeková Jela, Ing. 220 2 047/2443 200 jela.kyzekova@upsvr.gov.sk
recepcia Ivanová Jana 204 2 047/2443 311 jana.ivanova@upsvr.gov.sk
agenda správneho konania Töröková Zuzana, Ing. 221 2 047/2443 451 zuzana.torokova@upsvr.gov.sk
agenda poradenstva a vzdelávania Juraštíková Diana, Mgr. 205 2 047/2443 313 diana.jurastikova@upsvr.gov.sk
agenda služieb pre zamestnávateľa Škorňová Elena, Mgr. 215 2 047/2443 320 elena.skornova@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské a sprostredkovateľké služby Kretová Jana, Mgr. 204 2 047/2443 319 jana.kretova@upsvr.gov.sk
agenda VPM Marcineková Monika, Bc. 215 2 047/2443 318 monika.marcinekova@upsvr.gov.sk
Kačániová Jana 214 2 047/2443 511 jana.kacaniova@upsvr.gov.sk
Božíková Vladislava, Mgr. 214 2 047/2443 314 vladislava.bozikova@upsvr.gov.sk
Machavová Irena 207 2 047/2443 315 irena.machavova@upsvr.gov.sk
Mareková Denisa, Mgr. 206 2 047/2443 317 denisa.marekova@upsvr.gov.sk
Melichová Zlatica, Bc. 210 2 047/2443 512 zlatica.melichova@upsvr.gov.sk
Pivka Ján 213 2 047/2443 322 jan.pivka@upsvr.gov.sk
Semeráková Janka, Mgr. 213 2 047/2443 554 janka.semerakova@upsvr.gov.sk
Slaninová Soňa 207 2 047/2443 312 sona.slaninova@upsvr.gov.sk
Tisovčíková Ľubica, Bc. 210 2 047/2443 321 lubica.tisovcikova@upsvr.gov.sk
agenda aktivačného centra Fídesová Mária 132 1 047/2443 370 maria.fidesova@upsvr.gov.sk
Triznová Silvia 132 1 047/2443 370 silvia.triznova@upsvr.gov.sk
Josipčuk Jozef, Ing. 132 1 047/2443 370 jozef.josipcuk@upsvr.gov.sk
Klapišová Štefánia 132 1 047/2443 370 stefania.klapisova@upsvr.gov.sk
Referát sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
Urdová Monika, Bc. 136 1 047/2443 606 monika.urdova@upsvr.gov.sk
Valentínyová Radomíra, Bc. 136 1 047/2443 607 radomira.valentinyova@upsvr.gov.sk
Mušková Terézia, Mgr. 125 1 047/2443 642 terezia.muskova@upsvr.gov.sk
Fašangová Miloslava, Bc. 125 1 047/2443 700 miloslava.fasangova@upsvr.gov.sk
Psychológ Krahulcová Lucia, Mgr. 134 1 047/2443 630 lucia.krahulcova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze, NV a ŠSD
Žiláková Jana, Mgr. 212 2 047/2443 516 jana.zilakova@upsvr.gov.sk
Tóthová Lucia, Mgr. 209 2 047/2443 550 lucia.tothova@upsvr.gov.sk
Katreniaková Elena, Ing. 208 2 047/2443 553 elena.katreniakova@upsvr.gov.sk
Košová Monika, Mgr. 209 2 047/2443 552 monika.kosova@upsvr.gov.sk
Ťažká Katarína, Mgr. 212 2 047/2443 551 katarina.tazka@upsvr.gov.sk
Vretenička Jozef, Mgr. 208 2 047/2443 501 jozef.vretenicka@upsvr.gov.sk
Referát príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Uhlárová Iveta, Mgr. 10 047/2443 515 iveta.uhlarova@upsvr.gov.sk
Vitézová Katarína, Ing. 9 047/2443 641 katarina.vitezova@upsvr.gov.sk
Sliacka Jaroslava, Bc. 9 047/2443 513 jaroslava.sliacka@upsvr.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - pracovisko Fiľakovo

Železničná 5, 986 01 Fiľakovo Informácie: 047/2440999 mail: lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Úsek služieb pre občana
vedúca úseku Bystrianská Svetlana, Mgr. 104 1 047/2442 310 svetlana.bystrianska@upsvr.gov.sk
recepcia Halajová Zdena 1 príz. 047/2442 314 zdena.halajova@upsvr.gov.sk
agenda správneho konania Rubintová Eva, Bc. 103 1 047/2442 316 eva.rubintova@upsvr.gov.sk
agenda poradenstva a vzdelávania Pocklan Marian, Mgr. 11 príz. 047/2442 451 marian.pocklan@upsvr.gov.sk
Ferenczová Erika, Mgr. 11 príz. 047/2442 451 erika.ferenczova@upsvr.gov.sk
Bujtár Gabriel, Ing. 101 1 047/2442 452 gabriel.bujtar@upsvr.gov.sk
agenda služieb pre zamestnávateľa Jurovová Alžbeta, Ing. 10 príz. 047/2442 321 alzbeta.jurovova@upsvr.gov.sk
Špániková Lívia 10 príz. 047/2442 322 livia.spanikova@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské a sprostredkovateľké služby Deák Zuzana 9 príz. 047/2442 311 zuzana.deak@upsvr.gov.sk
Bencsiková Gabriela 13 príz. 047/2442 319 gabriela.bencsikova@upsvr.gov.sk
Blahová Zuzana 3 príz. 047/2442 315 zuzana.blahova@upsvr.gov.sk
Csúszová Mária 7 príz. 047/2442 312 maria.csuszova@upsvr.gov.sk
Demecsová Judita 5 príz. 047/2442 313 judita.demecsova@upsvr.gov.sk
Filipiaková Angelika 7 príz. 047/2442 551 angelika.filipiakova@upsvr.gov.sk
Kamenská Mariana, Bc. 1 príz. 047/2442 318 mariana.kamenska@upsvr.gov.sk
Krejčiová Jana, Ing. 9 príz. 047/2442 513 jana.krejciova@upsvr.gov.sk
Libiaková Ivana, Bc. 13 príz. 047/2442 320 ivana.libiakova@upsvr.gov.sk
Líra Tomáš 3 príz. 047/2442 515 tomas.lira@upsvr.gov.sk
Oravcová Oľga 12 príz. 047/2442 516 olga.oravcova@upsvr.gov.sk
Šimonová Viola 5 príz. 047/2442 317 viola.simonova@upsvr.gov.sk
Vilhan Mikuláš 7 príz. 047/2442 303 mikulas.vilhan@upsvr.gov.sk
agenda aktivačného centra Fačková Denisa, Mgr. 107 1 047/2442 372 denisa.fackova@upsvr.gov.sk
Svoreň Tomáš, Bc. 102 1 047/2442 370 tomas.svoren@upsvr.gov.sk
Meidlík Róbert, Bc. 102 1 047/2442 370 robert.meidlik@upsvr.gov.sk
Čomorová Adriana 107 1 047/2442 372 adriana.comorova@upsvr.gov.sk
Referát sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
teamleader Blažeková Eva, Mgr. 114 1 047/2442 608 eva.blazekova@upsvr.gov.sk
Balážová Henrieta, Mgr. 114 1 047/2442 554 henrieta.balazova@upsvr.gov.sk
Ušiaková Eva, Mgr. 116 1 047/2442 611 eva.usiakova@upsvr.gov.sk
Pašková Zuzana, Mgr. 116 1 047/2442 609 zuzana.paskova@upsvr.gov.sk
Plašienková Patrícia, Mgr. 116 1 047/2442 610 patricia.plasienkova@upsvr.gov.sk
TSP Kovácsová Simona, Mgr. 115 1 047/2442 700 simona.kovacsova@upsvr.gov.sk
TSP Gáspárová Zuzana, Mgr. 115 1 047/2442 700 zuzana.gasparova@upsvr.gov.sk
TSP Nociarová Jana, Mgr. 115 1 047/2442 700 jana.nociarova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze, NV a ŠSD
Spodniaková Katarína, PaedDr. 103 1 047/2442 518 katarina.spodniakova@upsvr.gov.sk
Kristína Stieranková 110 1 047/2442 514 kristina.stierankova@upsvr.gov.sk
Murínová Nora, Bc. 109 1 047/2442 555 nora.murinova@upsvr.gov.sk
Vikorová Beáta, Mgr. 111 1 047/2442 552 beata.vikorova2@upsvr.gov.sk
Salajová Petra 111 1 047/2442 556 petra.salajova@upsvr.gov.sk
Tisoňová Anna, Ing. 112 1 047/2442 511 anna.tisonova@upsvr.gov.sk
Vikorová Beata, Mgr. 112 1 047/2442 519 beata.vikorova@upsvr.gov.sk
Jekkelová Lucia, Mgr. 115 1 047/2442 701 lucia.jekkelova@upsvr.gov.sk
Referát príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Paciga Miloš, Ing. 2 príz. 047/2442 648 milos.paciga@upsvr.gov.sk
Gallová Zuzana, Bc. 2 príz. 047/2442 648 zuzana.gallova@upsvr.gov.sk
Nagyová Lívia, Mgr., Ing. 106 1 047/2442 512 livia.nagyova@upsvr.gov.sk
Belková Lucia, Mgr. 115 1 047/2442 701 lucia.belkova@upsvr.gov.sk
späť