Contact

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia PhDr. Ciriová Anna 404 4 036/2440550 anna.ciriova@upsvr.gov.sk
Recepcia služieb zamestnanosti Klientská zóna prízemie 036/2440 320
Recepcia Mgr. Pacherová Zuzana 407 4 036/2440311 zuzana.pacherova@upsvr.gov.sk
Recepcia služieb zamestnanosti Kyseľová Zuzana 403 4 036/2440320 zuzana.kyselova2@upsvr.gov.sk
Recepcia služieb zamestnanosti Bc. Kondrčíková Zuzana 403 4 036/2440 320 zuzana.kondrcikova@upsvr.gov.sk
Recepcia služieb zamestnanosti Fabianová Milena 402 4 036/2440320 milena.fabianova@upsvr.gov.sk
Recepcia sociálnych služieb prízemie 036/2440 528
Recepcia štátnych sociálnych dávok Bc. Biela Ľubica 403 4 036/2440528 lubica.biela@upsvr.gov.sk
Recepcia štátnych sociálnych dávok Kováčová Zuzana 402 4 036/2440528 zuzana.kovacova3@upsvr.gov.sk
Recepcia štátnych sociálnych dávok Mgr. Dupajová Denisa 411 4 036/2440528 denisa.dupajova@upsvr.gov.sk
Recepcia Kubincová Miroslava, Ing. 402 4 036/2440528 miroslava.kubincova@upsvr.gov.sk
Žemberovce, Jabloňovce, Iňa, Levice H Zoller Viktória 409 4 036/2440321 viktoria.zoller@upsvr.gov.sk
Veľký Ďur, Brhlovce, Bory, Malé Kozmálovce, Starý Hrádok, Čajkov, Santovka Labudová Tatiana, Mgr. 409 4 036/2440321 tatiana.tesakova@upsvr.gov.sk
Kozárovce, Podlužany, Levice Š Závodský Stanislav 410 4 036/2440323 stanislav.zavodsky@upsvr.gov.sk
Horný Pial, Plavé Vozokany, Nový Tekov, Tlmače - J,N,Ň Levice Ka-Ke Szabó Dušan 410 4 036/2440323 dusan.szabo@upsvr.gov.sk
Tekovský Hrádok, Pukanec A-Ch, P-Ž, Levice Ba,E,P Mgr. Trnková Ľudmila 411 4 036/2440517 ludmila.trnkova@upsvr.gov.sk
Rybník, Mýtne Ludany, Krškany, Levice V,W, Ing. Guthiová Tímea 412 4 036/2440304 timea.guthiova@upsvr.gov.sk
Beša, Žemliare, Tlmače A-I, Pukanec I-O, Levice - M Ing. Marková Zuzana 412 4 036/2440304 zuzana.markova@upsvr.gov.sk
Ondrejovce, Domadice, V.Kozmálovce, Hr.Kľačany, Drženice,Tehla, Levice N,Ň,O Bc. Garajová Martina 413 4 036/2440331 martina.garajova@upsvr.gov.sk
Bajka, Bohunice, Devičany, Uhliská, Hontianske Trsťany, Levice F, Ki-Ko, R,U Mgr. Ihászová Miriam 413 4 036/2440331 miriam.ihaszova@upsvr.gov.sk
Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom A-L, Levice Be-By, Kr-Ky Ing. Hauliková Katarína 424 4 036/2440516 katarina.haulikova@upsvr.gov.sk
Hronské Kosihy, Pečenice, Levice A, Á, Ch, G,I,J,T,Ť Ing. Szillerová Oľga 424 4 036/2440516 olga.szillerova@upsvr.gov.sk
Dolná Seč, Vyšné nad Hronom, Lok, Nová Dedina, Jesenské, Levice C,Č,D,Ď, Dz, Dž Mgr. Jarmila Kurucová 421 4 036/2440226 jarmila.kurucova@upsvr.gov.sk
Bátovce, Dolný Pial, Kalná nad Hronom M-Ž, Levice S Bc. Bálintová Mária 425 4 036/2440315 maria.balintova@upsvr.gov.sk
St. Tekov, H.Seč, Tlmače O-Z, Ž, Lula, Levice L,Ľ, Z, Ž Ing. Podseníková Jana 425 4 036/2440315 jana.podsenikova@upsvr.gov.sk
referent OSO Hamarová Martina Bc. 402 4 036/2440 528 martina.hamarova@upsvr.gov.sk
Agent VPM, cudzinci Bc. Pastier Jozef 408 4 036/2440324 jozef.pastier@upsvr.gov.sk
Agent VPM Ing. Ľuboš Kasan 414 4 036/2440220 lubos.kasan@upsvr.gov.sk
Agent VPM, recepcia Bc. Pastierová Iveta 422 4 036/2440410 iveta.pastierova@upsvr.gov.sk
Informačné karty, recepcia Ing. Vyskočilová Mariana 422 4 036/2440456 mariana.vyskocilova@upsvr.gov.sk
Dolná Seč,Vyšné n/Hr.,Lok,Nová Dedina,Jesenské, Levice C,Č,D,Ď Mgr. Kurucová Jarmila 421 4 036/2440 226 jarmila.kurucova@upsvr.gov.sk
HP, PPZO so ZP Ing. Ižoldová Milota 406 4 036/2440332 milota.izoldova@upsvr.gov.sk
EURES Mgr. Hudáková Denisa 406 4 036/2440303 denisa.hudakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
Čata, Keť, Šalov, Želiezovce T Gubíková Claudia, Bc. 103 prízemie 036/2442312 claudia.gubikova@upsvr.gov.sk
Tekovské Lužany /A-K /, Veľké Ludince Opavská Mária, Mgr. 103 prízemie 036/2442315 maria.opavska@upsvr.gov.sk
Tekovské Lužany /L-Ž/, Želiezovce /C, Č, M, O,R,V,W,U/ Fábiková Viktória, Ing. 103 prízemie 036/2442315 viktoria.fabikova@upsvr.gov.sk
recepcia Budová Eva 104j prízemie 036/2442312 eva.budova2@upsvr.gov.sk
recepcia Zólyomiová Erika, Bc. 104 prízemie 036/2442517 erika.zolyomiova@upsvr.gov.sk
Farná, Želiezovce /B, N Lacková Miriam, Mgr. 105 prízemie 036/2442314 miriam.lackova@upsvr.gov.sk
Hronovce, Šarovce /A-B/, Želiezovce /P, J, Y, I, Z, Ž, Zs/ Budová Patrícia, Bc. 105 prízemie 036/2442314 patricia.budova@upsvr.gov.sk
Kukučínov, Želiezovce /A,D,E,F,, H, CH/, Malé Ludince  Sándorová Ildikó, Mgr. 105 prízemie 036/2442316 ildiko.sandorova@upsvr.gov.sk
Šarovce /C-J,K-Ž/, Turá Štuller Štefan 108 prízemie 036/2442 317 stefan.stuller@upsvr.gov.sk
Pohronský Ruskov, Hontianska Vrbica Lojdová Seresová Viviána, Mgr. 107 prízemie 036/2442310 viviana.seresova@upsvr.gov.sk
Málaš, Sikenica, Zalaba, Želiezovce G Dekický Zdenek, Mgr. 108 prízemie 036/2442512 zdenek.dekicky@upsvr.gov.sk
Čaka, Kuraľany, Nýrovce, Zbrojníky, Želiezovce /L, S, Š, Sz/, IPS stredisko Sádovská Mária 109 prízemie 036/2442313 maria.sadovska@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
Demandice, Hrkovce, Ipeľ. Úľany, Kubáňovo, Sazdice, Šahy /H,J,K,L,S, Š, U/ Halászová Henrieta 3 prízemie 036/2441310 henrieta.halaszova@upsvr.gov.sk
Recepcia Pečérkeová Beáta, Mgr. 4 prízemie 036/2441313 beata.pecerkeova@upsvr.gov.sk
Recepcia Antalová Eva, Ing. 4 prízemie 036/2441512 eva.antalova@upsvr.gov.sk
Hokovce, Pastovce, Vyškovce nad Ipľom, Dolné Semerovce, Šahy /E, G, I, M, N, O,P, R, T,Ť/ Nagyová Silvia 17 prízemie 036/2441315 silvia.nagyova2@upsvr.gov.sk
Plášťovce, Tupá, Ipeľský Sokolec, Šahy /B, CH, V, W, Z, Ž/ Nociarová Annamária, Bc. 17 prízemie 036/2441315 annamaria.nociarova@upsvr.gov.sk
Horné Túrovce, Veľké Turovce, Slatina, Lontov, Bielovce, Horné Semerovce, Šahy/A,C,Č,D,F/ Križanová Mária 16 prízemie 036/2441311 maria.krizanova@upsvr.gov.sk
referent OSO Hromadová Karolína 16 prízemie 036/2441 311 karolina.hromadova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia SPOD a SK Pásztor Daru Marica, Mgr. 306 3 036/2440600 marica.pasztordaru@upsvr.gov.sk
SPO1 - B,C,Č,E,F,G,O,Ö Hernádyová Viera, Mgr. 309 3 036/2440 607 viera.hernadyova@upsvr.gov.sk
SPO1 - L,M,P,T,Ť Belanská Andrea, Bc. 307 3 036/2440 603 andrea.belanska@upsvr.gov.sk
SPO1 - R,S,Š,U,V,X,Y,Z Haulíková Martina, Mgr. 307 3 036/2440 603 martina.haulikova@upsvr.gov.sk
SK maloletých - Levice A-L, Šahy, Holečková Lucia, Mgr. 301 3 036/2440 608 lucia.holeckova@upsvr.gov.sk
SK maloletých - Levice M-Ž, Želiezovce Csonková Katarína, Mgr. 301 3 036/2440 608 katarina.csonkova@upsvr.gov.sk
SK PFO Hrušková Silvia 314 3 036/2440 520 silvia.hruskova@upsvr.gov.sk
SPO2 - NRS ÚS, osvojenie, príprava na NRS Hamarová Mária, Mgr. 303 3 036/2440 606 maria.hamarova@upsvr.gov.sk
SPO1 - K,NRS osvojenie, príprava NRS, ÚS ml.dosp. Hanová Eva, Mgr. 303 3 036/2440 606 eva.hanova@upsvr.gov.sk
SPO2 - NOS: Levice - A-Ň, Šahy, poručníctvo Korcová Vladimíra, Mgr. 302 3 036/2440 553 vladimira.korcova@upsvr.gov.sk
SPO2-zanedbávanie - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,L,Ľ Kolibačová Marcela, Mgr. 304 3 036/2440 644 marcela.kolibacova@upsvr.gov.sk
SPO2 - zanedbávanie - K,M,N,Ň,O,Ó,Ö,Ő,P Prišťáková Ráchel, Mgr. 304 3 036/2440 644 rachel.pristakova@upsvr.gov.sk
SPO2 - zanedbávanie - R,S,Š,T,Ť,U,Ú,Ü,Ű,V,W,X,Y,Z,Ž Miháliková Lucia, Mgr. 304 3 036/2440 609 lucia.mihalikova@upsvr.gov.sk
SPO2 terénna sociálna pracovníčka Patyiová Janeta, Mgr. 308 3 036/2440 602 janeta.patyiova@upsvr.gov.sk
SPO2 terénna sociálna pracovníčka Rakicová Dominika, Mgr. 308 3 036/2440 602 dominika.rakicova@upsvr.gov.sk
SPO2 terénna sociálna pracovníčka - asistent Rafajová Eliška, Mgr. 308 3 036/2440 602 eliska.rafajova@upsvr.gov.sk
SK PFO terénny soc. pracovník Forgáčová Ester, Mgr. 331 3 ester.forgacova@upsvr.gov.sk
SK PFO terénny soc. pracovník - asistent Bóbová Veronika, Bc. 331 3 veronika.bobova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
terénny sociálny pracovník Veselko Marek, Mgr. 108 1 036/2441 552 marek.veselko@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
SPO1 - A-K Nevizanská Diana, Mgr. 206 2 036/2442601 diana.nevizanska@upsvr.gov.sk
SPO1 - L-Ž Pomoziová Adriana, Mgr. 206 2 036/2442601 adriana.pomoziova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Szalonnásová Zdenka,Mgr. 206 2 036/2442601 zdenka.szalonnasova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologickych služieb
ÚPSVR Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice
psychológ Hubačeková Renáta, PhDr. č.10 prízemie 036/2440 620 renata.hubacekova@upsvr.gov.sk
psychológ Fabianová Martina, Mgr. č. 13 prízemie 036/2440 610 martina.fabianova@upsvr.gov.sk
psychológ Danáčová Radoslava Mgr. 11 prízemie 036/2440611 radoslava.danacova@upsvr.gov.sk
SPO1 - rodičovské konflikty, syCAN
SPO2 - ohrozené rodiny

Oddelenie AOTP a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia Mikulová Stanislava, Ing. 104 1 036/2440300 stanislava.mikulova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54, §55, Bučková Zuzana Mgr. 106 1 036/2440400 zuzana.buckova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§32,§53§,53ha,§53c, §54 Bahnová Iveta 106 1 036/2440461 iveta.bahnova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP- §54, §55,§59, §60 Kosnovská Alena, Ing. 103 1 036/2440405 alena.kosnovska@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54, §55, §59, §60 Totkovičová Romana, Ing. 103 1 036/2440405 romana.totkovicova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP- §51a, §53g, §53f,§54 Cícerová Dušana, Ing. 108 1 036/2440402 dusana.cicerova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54,§59 Biricz Peter, Ing. 108 1 036/2440 222 peter.biricz@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §52,§54 Šebová Tatiana, Ing. 107 1 036/2440457 tatiana.sebova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP- §51, §52a, §54 Senešiová Katarína 107 1 036/2440460 katarina.senesiova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54 Pállyová Michaela, Mgr. 110 1 036/2440458 michaela.pallyova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§53, §54 Sládečková Miriama, Mgr. 101 1 036/2440 463 miriama.sladeckova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§53, §54 Gagačová Karolína, Ing. 101 1 036/2440 463 karolina.gagacova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54 Kleštincová Darina, Ing. 111 1 036/2440451 darina.klestincová@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54 Štefanková Anita, Bc. 110 1 036/2440403 anita.stefankova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54 Penzešová Sabina, Bc. 111 1 036/2440451 sabina.penzesova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-agenda ESF Kormanová Zuzana, Ing. 109 1 036/2440224 zuzana.kormanova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-agenda ESF Gőzová Martina, Mgr. 109 1 036/2440407 martina.gőzova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-agenda ESF Šebová Zlatica, Mgr. 102 1 036/2440225 zlatica.sebova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-agenda ESF Mališ Ján, Ing. 102 1 036/2440221 jan.malis@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54 Kleinová Zuzana, Mgr. 122 1 036/2440 422 zuzana.kleinova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §54 Melagová Henrieta, Mgr. 122 1 036/2440 422 henrieta.melagova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia Halúzová Andrea, Mgr. 118 1 036/2440310 andrea.haluzova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Mudráková Dušana, Mgr. 119 1 036/2440459 dusana.mudrakova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 Gocníková Bujnová Zuzana Bc. 115 1 036/2440406 zuzana.gocnikovabujnova@upsvr.gov.sk
odb. poradenstvo Pappová Ľuboslava, Mgr. 120 1 036/2440330 luboslava.pappova@upsvr.gov.sk
odb. poradenstvo, poradenstvo pri voľbe povolania Brokešová Anna, Mgr. 112 1 036/2440329 anna.brokesova@upsvr.gov.sk
cielené vzdeláv.ZoZ, NP-vzdeláv.UoZ - 2 Obertová Henrieta, Ing. 116 1 036/2440404 henrieta.obertova@upsvr.gov.sk
odb. poradenstvo Klučiar Adam, Mgr. 117 1 036/2440453 adam.kluciar@upsvr.gov.sk
Vzdeláv. a príprava pre TP UoZ, zamestnanca Kabátová Andrea, PhDr. 117 1 036/2440453 andrea.kabatova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
odb. poradenstvo Saróková Melinda, Mgr. 102 1 036/2441451 melinda.sarokova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
odb. poradenstvo Potocká Marta, Mgr. 204 1 036/2442451 marta.potocka@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
Vedúca oddelenia Szabóová Jana, Mgr. 113 1 036/2440420 jana.szaboova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Méresová Marcela, Mgr. 123 1 036/2440423 marcela.meresova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Tóthová Tatiana, Mgr. 123 1 036/2440423 tatiana.tothova2@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Mišík Milan 121 1 036/2440421 milan.misik@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Barcík Peter, Ing. 122 1 036/2440421 peter.barcik@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Pavol Macák 121 1 036/2440421 pavol.macak@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
nina.kollarova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Laura Zólyomiová, Bc. suterén 036/2442421 laura.zolyomiova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Saskőiová Iveta suterén iveta.saskoiova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Medo Alica suterén 036/2442 421 alica.medo@upsvr.gov.sk
šofér Kollár Tibor tibor.kollar2@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
Koordinátor AC Takács Ladislav 5 prízemie 036/2441421 ladislav.takacs@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Rados Dávid, Bc. 5 prízemie 036/2441421 david.rados@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Orbánová Veronika, Mgr. 5 prízemie 036/2441421 veronika.orbanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátných sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia HN,NV a ŠSD Mátéffyová Anna, Ing 330 3 036/2440510 anna.mateffyova@upsvr.gov.sk
dávky v hmotnej núdzi a ŠSD Klinčoková Lucia, Mgr. 323 3 036/2440513 lucia.klincokova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Polková Lucia, Mgr. 324 3 036/2440 557 lucia.polkova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky, teamleader ŠSD Tóthová Adriana, Mgr. 322 3 036/2440552 adriana.tothova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Šaróková Olívia, Mgr. 315 3 036/2440523 olivia.sarokova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Havranová Lýdia 315 3 036/2440523 lydia.havranova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a dotácie na stravu a šk. pomôcky Bridišová Stanislava, Mgr. 316 3 036/2440551 stanislava.bridisova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Hósová Jana 316 3 036/2440551 jana.hosova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Dobrovolná Miroslava, Mgr. 319 3 036/2440318 miroslava.dobrovolna@upsvr.gov.sk
Dotácie na stravu a šk. pomôcky a náhradné výživné Vadkertiová Edita, Ing. 319 3 036/2440 318 edita.vadkertiova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Malá Ľubica, Ing. 320 3 036/2440556 lubica.mala@upsvr.gov.sk
Dotácie na stravu a šk. pomôcky a náhradné výživné Grebáčová Lucia, Mgr. 321 3 036/2440555 lucia.grebacova@upsvr.gov.sk
Dotácie na stravu a šk. pomôcky a náhradné výživné Halajová Irena, Mgr. 321 3 036/2440555 irena.halajova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Gunitsová Mária 320 3 036/2440556 maria.gunitsova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Galgóciová Lenka 323 3 036/2440513 lenka.galgociova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Csilla Szabóová , Mgr. 324 3 036/2440557 csilla.szaboova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky, koordinátor pracoviska Krotil Palloš Perla, Ing. 113 1 036/2441511 perla.pallosova@upsvr.gov.sk
dávky v hmotnej núdzi a ŠSD Schulczová Ilona 107 1 036/2441 551 ilona.schulczova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Golianová Jana 104 1 036/2441515 jana.golianova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD Škorvánek Holmanová Michaela Mgr. 103 1 036/2441 513 michaela.skorvanekholmanova@upsv.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Zsigóová Erika 103 1 036/2441513 erika.zsigoova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Oxana Poliaková Segéň, Bc. 108 1 036/2441552 Oxana.PoliakovaSegen@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky , koordinátor pracoviska Mihályová Beáta, Ing. 207 1 036/2442554 mihalyova.beata@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Fehérová Alžbeta, Ing. 202 1 036/2442511 alzbeta.feherova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Pásztorová Antalová Klára, Ing. 202 1 036/2442515 klara.pasztorovantalova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Napová Adriana 202 1 036/2442555 adriana.napova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Somogyiová Alžbeta, Mgr. 202 1 036/2442516 alzbeta.somogyiova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Nyustyinová Andrea, Ing. 202 1 036/2442553 andrea.nyustyinova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Učníková Viktória 202 1 036/2442557 viktoria.ucnikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Ráczkóová Helena 202 1 036/2442556 helena.raczkoova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Pásztorová Zuzana, Mgr. 210 1 036/2442514 zuzana.pasztorova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Jamrišková Anita, Bc. 210 1 036/2442514 anita.jamriskova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia Mgr. Briešková Gabriela 4 prízemie 036/2440677 gabriela.brieskova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie B, N Sághyová Iveta 4 prízemie 036/2440671 iveta.saghyova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie G, M, R, Mgr. Mesárošová Lucia 5 prízemie 036/2440672 lucia.mesarosova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie A, K, O Mgr. Uhnáková Monika 5 prízemie 036/2440672 monika.uhnakova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie C,Č,D, Ď, E, F, U,V,W Mgr. Chvojková Ivana 6A prízemie 036/2440676 ivana.chvojkova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie P, T ŠSD predĺžená materská Mgr. Majchrák Karol 6A prízemie 036/2440676 karol.majchrak@upsvr.gov.sk
posudkové S, Š, Z, Ž Mgr. Červenáková Jana 14 prízemie 036/2440325 jana.cervenakova@upsvr.gov.sk
posudkové H, CH, I, J, L Bc. Kováčová Soňa 6B prízemie 036/2440670 sona.kovacova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - koordinátor Ing. Dratvová Jana 310 3 036/2440640 jana.dratvova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu D, Ď, I, M, U Ing. Šebová Ľubomíra 311 3 036/2440521 lubomira.sebova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu L ,Ľ, P Š okrem La, Lá, Ľa, Ša, Šá Adamová Lucia 311 3 036/2440521 lucia.adamova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu G, H, J Adamová Dana 312 3 036/2440646 dana.adamova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu K, N Mgr. Meleková Markéta 312 3 036/2440646 marketa.melekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu S, T,Ť,V,W okrem Va,Vá Mgr. Morovičová Miriam 325 3 036/2440642 miriam.morovicova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu A, B, C, Č, CH, E, R Molnárová Anita, Bc. 324 3 036/2440641 anita.molnarova2@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu F, La, Lá, Ľa, O, Ra, Ša, Šá, Va, Vá, Z, Ž Ing. Roštášová Tatiana 324 3 036/2440641 tatiana.rostasova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
ŠAHY - peňažné príspevky na kompenzáciu A,B,F,H,K Bc. Berényiová Michaela 1 prízemie 036/2441641 michaela.berenyiova@upsvr.gov.sk
ŠAHY - peňaž.príspevky na kompenz. C,Č,D,Ď,E,G,H,CH,I,J,T,Ť,U,V,W,Z,Ž Ing. Hromadová Edina 1 prízemie 036/2441641 edina.hromadova@upsvr.gov.sk
ŠAHY - peňažné príspevky na kompen. L, M,N,O,P,R,S,Š Korčoková Magdaléna 2 prízemie 036/2441642 magdalena.korcokova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu B - CH, O Budová Eva 102 prízemie 036/2442643 eva.budova@upsvr.gov.sk
ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu P-V,W Ing. Jurčeková Alexandra 102 prízemie 036/2442642 alexandra.jurcekova@upsvr.gov.sk
ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu A, I-N, Z,Ž Ing. Beáta Simonová 102 prízemie 036/2442642 beata.simonova@upsvr.gov.sk
Terénny pracovník Mgr. Holíková Eva 313 3 036/2440647 veronika.matova@upsvr.gov.sk
Terénny pracovník Mgr. Révay Timea 313 3 036/2440647 timea.revay@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomické

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia Ing. Kovács Éva 507 5 036/2440170 eva.kovacs@upsvr.gov.sk
samostatný radca, štátna pokladňa Ing. Brumlovská Zdenka 503 5 036/2440171 zdenka.brumlovska@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, štátna pokladňa Ing. Nádaždyová Ľubica 503 5 036/2440172 lubica.nadazdyova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, pohľadávky Mgr. Farkašová Iveta 502 5 036/2440178 iveta.farkasova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, pohľadávky Ing. Valová Mária 502 5 036/2440178 maria.valova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, správa majetku Mgr. Králiková Eva 506 5 036/2440192 eva.kralikova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, správa majetku Bc. Vörösová Melinda 508 5 036/2440193 melinda.vorosova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, pokladňa Mgr. Ovsenáková Katarína 508 5 036/2440194 anna.gregusova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, rozpočtovníctvo Klimentová Anna 504 5 036/2440175 anna.klimentova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, účtovníctvo Pálová Gabriela 504 5 036/2440174 gabriela.palova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, podateľňa Máčajová Marta 401 4 036/2440197 marta.macajova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, podateľňa Botíková Eva 401 4 036/2440 197 eva.botikova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, vodič Korentsy Zoltán 506 5 zoltan.korentsy@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúci RSK Suchár Štefan, Mgr. 420 5 036/2440316 stefan.suchar@upsvr.gov.sk
agenda SK Fényesová Anikó, Mgr. 420 5 036/2440313 aniko.fenyesova@upsvr.gov.sk
agenda SK Nováková Svetlana, Mgr. 420 5 036/2440314 svetlana.novakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
agenda SK - Šahy Annusová Denisa, PhDr. 105 1 036/2441410 denisa.annusova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
agenda SK - Želiezovce Dufeková Antónia, Mgr. 205 1 036/2442410 antonia.dufekova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca Ing. Tučeková Erika 513 5 036/2440 131 erika.tucekova@upsvr.gov.sk
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
kontrolórka Kamila Straňovská, Ing. 511 5 036/2440130 kamila.stranovska@upsvr.gov.sk
kontrolórka Ingrid Biela, Ing. 514 5 036/2440132 ingrid.biela@upsvr.gov.sk
späť