Contact

Ústredňa ÚPSVaR Vranov n. T.

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n. T.
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Ústredňa ÚPSVaR Vranov n. T. Ústredňa, podateľňa 128 5 057 / 244 5 999
Pracovisko Hanušovce n. T., Zámocká 153, 094 31
Ústredňa Ústredňa 9B Prízemie 057 / 244 4 998

Oddelenie služieb pre občana

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou Recepcia: 057/244 5 250
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Balická Dagmar, Ing. 64B 2 057/244 5 200 dagmar.vargova2@upsvr.gov.sk
Recepcia Konyová Zuzana 55 2 057/244 5 216 zuzana.konyova@upsvr.gov.sk
Recepcia Bajcurová Etela 55 2 057/244 5 215 etela.bajcurova@upsvr.gov.sk
Banské (A-R), Nižný Hrabovec (A,B,C,Č,D,DZ,E,F), Nižný Kručov Demčáková Jarmila, Mgr. 64 2 057/244 5 209 jarmila.demcakova@upsvr.gov.sk
Banské (S-Ž), Nižný Hrabovec (M,N,O,P,R,S), Ondavské Matiašovce Kolečavová Mária, Ing. 64 2 057/244 5 209 maria.kolecavova@upsvr.gov.sk
Benkovce (A-D), Michalok, Zámutov (D,E,F) Serafínová Martina 62 2 057/244 5 207 martina.serafinova@upsvr.gov.sk
Benkovce (E-CH), Ďapalovce, Zámutov (A,B,C,Č,Ď, L-Ž) Karolová Denisa, Mgr. 62 2 057/244 5 207 denisa.karolova@upsvr.gov.sk
Benkovce (I -Ž), Vechec (A,B,N-Ž), Dobranská Martina 71B 2 057/244 5 222 martina.dobranska@upsvr.gov.sk
Cabov, Sečovská Polianka Ondičová Jarmila, Mgr. 70 2 057/244 5 212 jarmila.ondicova@upsvr.gov.sk
Čaklov (By.-Daňová), Girovce, Hlinné (A-Š), Sačurov ( Šmatarová-Tancoš Me.) Vagaská Anna, Mgr. 56 2 057/244 5 202 anna.vagaska@upsvr.gov.sk
Čaklov (Da.-J, Tancoš-Timková) Šulič Peter, Ing. 57 2 057/244 5 201 peter.sulic@upsvr.gov.sk
Čaklov (A-Bužová,K-S,Tokár-Ž) Verčimáková Adriana, Mgr. 57 2 057/244 5 201 adriana.vercimakova@upsvr.gov.sk
Čičava (Maľár-Maľárová), Vranov nad Topľou (A,B,C, I) Tomková Terézia, Ing. 71A 2 057/244 5 220 terezia.tomkova@upsvr.gov.sk
Čičava (P,R,T-Ž), Vranov nad Topľou (D,E,F,Ga,Ge) Palenčíková Emília, Mgr. 71A 2 057/244 5 221 emilia.palencikova@upsvr.gov.sk
Čičava (A-L,Me-O, S,Š) Repčínová Viera, Ing. 61 2 057/244 5 205 viera.repcinova@upsvr.gov.sk
Davidov (A-Ž), Nová Kelča, Sačurov (A-Šmatár) Bakajsová Kvetoslava, Mgr. 72 2 057/244 5 214 kvetoslava.bakajsova@upsvr.gov.sk
Dlhé Klčovo, Hencovce Lazurová Terézia 63 2 057/244 5 208 terezia.lazurova@upsvr.gov.sk
Giglovce, Kladzany, Piskorovce, Tovarnianska Polianka, Žalobín Jenčová Danka, Mgr. 70 2 057/244 5 217 danka.jencova@upsvr.gov.sk
Hlinné (T-Ž), Jastrabie n. T., Rudlov, Sačurov (Tancoš Mi.-Ž) Baranová Alena, Mgr. 56 2 057/244 5 203 alena.baranova@upsvr.gov.sk
Majerovce, Malá Domaša, Merník, Rafajovce, Tovarné, Vyšný Kazimír Kočišová Mária, Mgr. 69 2 057/244 5 211 maria.kocisova@upsvr.gov.sk
Jasenovce, Komárany (K-Ž), Kvakovce, Soľ (K-Ž) Šandrejová Mária, Mgr. 59 2 057/244 5 213 maria.sandrejova@upsvr.gov.sk
Jusková Voľa, Nižný Hrabovec (G), Zámutov (G-K) Babenská Dagmar 63 2 057/244 5 208 dagmar.babenska@upsvr.gov.sk
Nižný Hrabovec (H,CH,I,J,K,L), Nižný Hrušov, Poša Jakubová Renáta, Bc. 61 2 057/244 5 205 renata.jakubova@upsvr.gov.sk
Kamenná Poruba, Nižný Hrabovec (Š,T,U,V,Z,Ž) Sivičová Viera, Bc. 60 2 057/244 5 204 viera.sivicova@upsvr.gov.sk
Komárany (A-J), Soľ (A-J) Hromuľáková Miroslava, Mgr. 59 2 057/244 5 213 miroslava.hromulakova@upsvr.gov.sk
Kučín, Sedliská, Slovenská Kajňa, Štefanovce, Galbavá Martina 61 2 057/244 5 206 martina.galbava@upsvr.gov.sk
Vechec (C-M) Kačuráková Simona, Mgr. 71B 2 057/244 5 222 simona.kacurakova@upsvr.gov.sk
Vranov nad Topľou (Mil-N,O,P-Rev,Goroľová-Gz) Kertisová Anna 58 2 057/244 5 219 anna.kertisova@upsvr.gov.sk
Vranov nad Topľou (Č,Hreš.-Hz,J-Jam,Ku,L-Mik ) Marcinčinová Zuzana, Mgr. 58 2 057/244 5 218 zuzana.marcincinova@upsvr.gov.sk
Vranov nad Topľou (Ha-Hres.,CH,Ria-S,Š) Jenčová Anna, Mgr. 58 2 057/244 5 218 anna.jencova@upsvr.gov.sk
mesto Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Gi - Goroľ, T,U,V,W,Z,Ž Figeľová Monika, Mgr. 58 2 057/244 5 232 monika.figelova@upsvr.gov.sk
Holčíkovce, Vranov nad Topľou ( Jan-Kt) Demčáková Mária, Mgr. 69 2 057/244 5 210 maria.demcakova3@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Zeleňák Ján, Ing. 113 4 057/244 5 271 jan.zelenak@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Kočišová Ľuboslava, Mgr. 113 4 057/244 5 270 luboslava.kocisova@upsvr.gov.sk
Výber vhodných UoZ na jednotlivé nástroje AOTP, poskytovanie informačných a poradenských služieb (§42), prijímanie žiadostí UoZ - na § 32,51,52a)poskytovanie pomoci a poučenia pre UoZ Štefaňáková Ľubica, Ing. 111 4 057/244 5 230 lubica.stefanakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Hanušovce nad Topľou, Zámocká 153, 094 31
Babie, Prosačov, Radvanovce, Ruská Voľa, Vyšný Žipov, Zlatník Balogová Danka, Bc. 8 P 057/244 4 254 danka.verbovancova@upsvr.gov.sk
Bystré (A-Me), Petrovce, Skrabské (Kroka-Ž) Gajdoš Jaroslav, Ing. 9A P 057/244 4 253 jaroslav.gajdos@upsvr.gov.sk
Bystré (Mi-Ž), Hermanovce, Matiaška, Medzianky, Skrabské (A-Kočišová) Molitorisová Emília, Mgr. 2 1 057/244 4 252 emilia.molitorisova@upsvr.gov.sk
Čierne nad Topľou, Ďurďoš, Vlača, Hanušovce nad Topľou (Pi-Ž) Končárová Daniela, Mgr. 2 1 057/244 4 251 daniela.koncarova@upsvr.gov.sk
Detrik, Pavlovce, Remeniny, Vavrinec, Hanušovce nad Topľou (A-Hn) Mikita Jozef, Ing. 11 P 057/244 4 250 jozef.mikita@upsvr.gov.sk
Petkovce, Hanušovce nad Topľou (Ho-Pe) Molitorisová Mária, Mgr. 1 1 057/244 4 255 maria.molitorisova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Rimárová Oľga, Ing. 193 7 +421 57 2445 300 Olga.Rimarova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie Ondrušová Lýdia, JUDr. 183 7 +421 57 2445 301 Lydia.Ondrusova@upsvr.gov.sk
správne konanie Šveda Ján, Ing. 190 7 +421 57 2445 302 Jan.Sveda@upsvr.gov.sk
správne konanie Rybarčáková Soňa, JUDr. 196 7 +421 57 2445 467 Sona.Rybarcakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Repčín Štefan, Ing. 174 7 +421 57 2445 310 Stefan.Repcin@upsvr.gov.sk
samostatný radca, poradenstvo Zajacová Ľubica, Ing. 175 7 +421 57 2445 311 Lubica.Zajacova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, poradenstvo Radvanský Rastislav, Ing. 38 5 +421 57 2445 313 Rastislav.Radvansky@upsvr.gov.sk
radca, poradenstvo Sabol Vladislav 38 5 +421 57 2445 313 Vladislav.Sabol@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Cvejkušová Martina, Mgr. 41 5 +421 57 2445 316 Martina.Cvejkusova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Dolinajec Daniel, Mgr. 40 5 +421 57 2445 317 Daniel.Dolinajec@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Ihnátová Mária, Mgr. 41 5 +421 57 2445 316 Maria.Ihnatova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Lehetová Lucia, Ing. 40 5 +421 57 2445 317 Lucia.Lehetova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Rada Ján, Mgr. 39 5 +421 57 2445 320 Jan.Rada@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Cvejkušová Lucia, Ing. 36 5 +421 57 2445 318 Lucia.Katinova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Jenčová Agáta, Ing. 37 5 +421 57 2445 319 Agata.Jencova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Kočišová Jana, Mgr. 36 5 +421 57 2445 318 Jana.Kocisova2@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Krištanová Zuzana, Mgr. 37 5 +421 57 2445 319 Zuzana.Kristanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávanie Volčková Anna, Mgr. 173 7 +421 57 2445 315 Anna.Volckova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávanie Vagaský Jozef, Ing. 176 7 +421 57 2445 314 Jozef.Vagasky@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávanie Ropoviková Simona, Mgr. 173 7 +421 57 2445 321 Simona.Ropovikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávanie Bačovčinová Miroslava, Mgr. 178 7 +421 57 2445 312 Miroslava.Bacovcinova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., vzdelávanie Tatarková Viera 178 7 +421 57 2445 312 Viera.Tatarkova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., vzdelávanie Veliká Ľubica 173 7 +421 57 2445 315 Lubica.Velika@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Salanciová Zdenka, Ing. 204 7 +421 57 2445 400 Zdenka.Salanciova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Bubnárová Mária, Ing. 202 7 +421 57 2445 408 Maria.Bubnarova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Džuková Jana, PhDr. Ing. 195 7 +421 57 2445 406 Jana.Dzukova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Halgašová Anna, Mgr. 203 7 +421 57 2445 410 Anna.Halgasova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Marcinková Viera, Mgr. 203 7 +421 57 2445 411 Viera.Marcinkova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Šenitková Jana, Mgr. 2020 7 +421 57 2445 409 Jana.Senitkova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §52a Fečkovič Jozef, Ing. 208 7 +421 57 2445 450 Jozef.Feckovic@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §52a,NP CNTP 2- opatrenie 2 Krivák Vladimír, Ing. 208 7 +421 57 2445 453 Vladimir.Krivak@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §50j Jenčko Vladimír, Mgr. 208 7 +421 57 2445 457 Vladimir.Jencko@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP CNTP 3 - opatrenie 2 Bednárová Iveta, Mgr. 207 7 +421 57 2445 456 Iveta.Bednarova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §52, NP Hrady 2, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života Lukačinová Daniela, Mgr. 207 7 +421 57 2445 454 Daniela.Lukacinova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §53a,§55,§60 Dankovič Dušan, Ing. 179 7 +421 57 2445 404 Dusan.Dankovic@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §55,§60, NP Podpora IP Ivanová Janka, PhDr. 180 7 +421 57 2445 407 Janka.Ivanova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §53a,§59,§60 Sabolová Magdaléna, Ing. 180 7 +421 57 2445 407 Magdalena.Sabolova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP CNTP 2 - opatrenie 1 Kľučárová Stanislava, Ing. 181 7 +421 57 2445 412 Stanislava.Klucarova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP CNTP 3- opatrenie 1 Baran Adrian, Bc. 181 7 +421 57 2445 412 Adrian.Baran@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §51 Čačková Anna, Mgr. 182 7 +421 57 2445 451 Anna.Cackova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §53,§54 (cestovné) Berta Pavol, Mgr. 184A 7 +421 57 2445 468 Pavol.Berta@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §50,§53,§54 (cestovné) Chromčo Juraj, Ing. 188 7 +421 57 2445 402 Juraj.Chromco@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §51a,§53,§54 (cestovné) Sedláková Viera, Ing. 189 7 +421 57 2445 403 Viera.Sedlakova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP Reštart pre MUoZ 2 Sestrienka Roderik, Bc. 184A 7 +421 57 2445 468 Roderik.Sestrienka@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP Reštart pre MUoZ 2, Projekt na podporu zamestnávania UoZ v odvetví poľnohospodárstva Tkáčová Viera, Bc. 185 7 +421 57 2445 405 viera.tkacova1@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP Praxou k zamestnaniu 2 Murinová Mária, Mgr. 184B 7 +421 57 2445 466 Maria.Murinova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP Praxou k zamestnaniu 2 Škripová Agáta, Mgr. 184B 7 +421 57 2445 466 Agata.Skripova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - príspevky na SZČ Pavlinská Hana, Ing. 186 7 +421 57 2445 401 Hana.Pavlinska@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - príspevky na SZČ Ondiková Marta, Ing. 186 7 +421 57 2445 401 Marta.Ondikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedći oddelenia Jenčo Martin, Ing. 200 7 +421 57 2445 370 Martin.Jenco@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Marcinko Jozef, Ing. 197 7 +421 57 2445 372 Jozef.Marcinko@upsvr.gov.sk
koordinátor Gajdošová Mária, PhDr. 199 7 +421 57 2445 374 Maria.Gajdosova3@upsvr.gov.sk
koordinátor Dragula Róbert 199 7 +421 57 2445 374 Robert.Dragula@upsvr.gov.sk
koordinátor Porvazník Ľudovít, Mgr. 199 7 +421 57 2445 371 Ludovit.Porvaznik@upsvr.gov.sk
koordinátor Gromina Jozef, Bc. 198 7 +421 57 2445 375 Jozef.Gromina@upsvr.gov.sk
koordinátor Mikloš Michal 198 7 +421 57 2445 375 Michal.Miklos@upsvr.gov.sk
koordinátor Hajník Michal, Bc. 197 7 +421 57 2445 373 Michal.Hajnik@upsvr.gov.sk
koordinátor Rusnák Pavol 197 7 +421 57 2445 373 Pavol.Rusnak@upsvr.gov.sk
koordinátor Nemčík Pavol 197 7 +421 57 2445 373 Pavol.Nemcik@upsvr.gov.sk
koordinátor Šimčák Tomáš 197 7 +421 57 2445 372 Tomas.Simcak@upsvr.gov.sk
Pracovisko Hanušovce nad Topľou, Zámocká 153, 094 31 32
koordinátor Vagaský Jozef, Mgr. 3 1 +421 57 2444 375 Jozef.Vagasky2@upsvr.gov.sk
koordinátor Dunda Marián, Ing. 3 1 +421 57 2444 375 Marian.Dunda@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Sčerbová Jolana, Mgr. 1 2 +421 57 2445 500 Jolana.Scerbova@upsvr.gov.sk
kooordinátorka ochrany detí pred násilím Stašková Jana, PaedDr. 145 5 +421 57 2445 505 Jana.Staskova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Pánči Stanislav, Mgr. 154 6 +421 57 2445 640 Stanislav.Panci@upsvr.gov.sk
psychológ Kočišová Dominika, Mgr. 153 6 +421 57 2445 620 Dominika.Kocisova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľoi
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
1. kontakt Vranov nad Topľou 73 2 057 / 244 5 503
1. kontakt Hanušovce nad Topľou 7 P 057 / 244 4 505
odborný radca, vedúci oddelenia Pidaničová Alena, Mgr. 2 2 +421 57 2445 550 Alena.Pidanicova@upsvr.gov.sk
radca, dotácie, dávky Džurdženíková Darina, 3 2 +421 57 2445 554 Darina.Dzurdzenikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dotácie, dávky Baranová Andrea, Ing. 3 2 +421 57 2445 553 Andrea.Baranova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Pačutová Mária, Bc. 4 2 +421 57 2445 555 Maria.Pacutova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Frenová Mária, Bc. 4 4 +421 57 2445 555 Maria.Frenova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Demetrová Lenka, Mgr. 5 2 +421 57 2445 556 Lenka.Demetrova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Kuncová Lívia, Mgr. 5 2 +421 57 2445 556 Livia.Kuncova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Sobotová Ivana, Ing. 5 2 +421 57 2445 556 Ivana.Sobotova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Peštová Veronika, Bc. 6 2 +421 57 2445 557 Veronika.Pestova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Popová Simona, Mgr. 6 2 +421 57 2445 557 Simona.Popova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Hricová Nikola, Mgr. 7 2 +421 57 2445 558 Nikola.Hricova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Vysoká Beáta, Mgr. 7 2 +421 57 2445 558 Beata.Vysoka@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Vašková Zuzana, Mgr. 8 2 +421 57 2445 559 Zuzana.Vaskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Fiedor Marcel, Ing. 8 2 +421 57 2445 559 Marcel.Fiedor@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Lukáčová Mária, Mgr. 9 2 +421 57 2445 560 Maria.Lukacova2@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Kocanová Monika, Mgr. 9 2 +421 57 2445 560 Monika.Kocanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Petrovčinová Martina, Mgr. 10 2 +421 57 2445 561 Martina.Petrovcinova@upsvr.gov.sk
radca, dávky Roskošová Anna 10 2 +421 57 2445 561 Anna.Roskosova@upsvr.gov.sk
samostný radca, dávky Rošková Juliana, Ing. 11 2 +421 57 2445 563 Juliana.Roskova@upsvr.gov.sk
samostný radca, dávky Lešková Ľudmila, Ing. 12 2 +421 57 2445 562 Ludmila.Leskova@upsvr.gov.sk
samostný radca, dávky Sotáková Marta, Ing. 13 2 +421 57 2445 551 Marta.Sotakova@upsvr.gov.sk
samostný radca, dávky Sestrienková Janka, Mgr. 13 2 +421 57 2445 551 Janka.Sestrienkova@upsvr.gov.sk
odborný radca, zástupca Šimčáková Kvetoslava, Mgr. 14 2 +421 57 2445 552 Kvetoslava.Simcakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Dargajová Anna, Mgr. 52 2 +421 57 2445 670 Anna.Dargajova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Pavliško Marin, Ing. 53 2 +421 57 2445 671 Martin.Pavlisko@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Sukovská Emília, Mgr. 53 2 +421 57 2445 671 Emilia.Sukovska@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Šebová Agáta, Mgr. 51 2 +421 57 2445 674 Agata.Sebova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Mikulová Erika, Ing. 51 2 +421 57 2445 674 Erika.Mikulova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Tulejová Ivana, Mgr. 50 2 +421 57 2445 672 Ivana.Tulejova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Baran Marek, Mgr. 50 2 +421 57 2445 672 Marek.Baran@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Capková Katarína, Mgr. 49 2 +421 57 2445 673 Katarina.Capkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Ragančíková Mária, Mgr. 48 2 +421 57 2445 675 Maria.Ragancikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Tomášová Anna, MVDr. 48 2 +421 57 2445 675 Anna.Tomasova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Čech-Špireková Eva, Ing. 74 2 +421 57 2445 676 Eva.Cech-Spirekova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Gajdošová Mária, Mgr. 74 2 +421 57 2445 676 Maria.Gajdosova@upsvr.gov.sk
1. kontakt Drobná Anna, Mgr. 73 2 +421 57 2445 503 Anna.Drobna@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Benešová Jaroslava, Mgr. 152 6 +421 57 2445 600 Jaroslava.Benesova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, rodičovský konflikt Baranová Martina, PaedDr. 147 6 +421 57 2445 606 Martina.Baranova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny, ÚS Bidleňová Anna, Mgr. 149 6 +421 57 2445 607 Anna.Bidlenova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny Čikotová Janka, Mgr. 149 6 +421 57 2445 615 Janka.Cikotova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny Hricová Ľubica, Mgr. 173 6 +421 57 2445 611 Lubica.Hricova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, rodičovský konflikt Hrunená Eva, Mgr. 148 6 +421 57 2445 608 Eva.Hrunena@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny Ivaničová Mária, Mgr. 150 6 +421 57 2445 610 Maria.Ivanicova@upsvr.gov.sk
TSP - Efektivita II. Jacko Peter, Mgr. 155 6 +421 57 2445 510 Peter.Jacko@upsvr.gov.sk
samostatný radca, sociálna kuratela detí Lakatošová Anna, Mgr. 151 6 +421 57 2445 614 Anna.Lakatosova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, rodičovský konflikt Pižontová Judita, Mgr. 173 6 +421 57 2445 611 Judita.Pizontova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, sociálna kuratela detí, sociálna kuratela PFO Pristaš Mirko, Mgr. 174 6 +421 57 2445 639 Mirko.Pristas@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny Šimčáková Silvia, Mgr. 150 6 +421 57 2445 605 Silvia.Baranova@upsvr.gov.sk
TSP - Efektivita II. Vrábelová Dagmar, Mgr. 155 6 +421 57 2445 510 Dagmar.Vrabelova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kovalská Helena, Ing. 134 5 +421 57 2445 700 Helena.Kovalska@upsvr.gov.sk
hlavný účtovník, ŠP Karabinová Valéria, Bc. 143 5 +421 57 2445 701 Valeria.Karabinova@upsvr.gov.sk
finančný účtovník, rozpočet Malá Ľubica, Ing. 143 5 +421 57 2445 702 Lubica.Mala2@upsvr.gov.sk
správca registratúry, VO Thurová Katarína, Mgr. 133 5 +421 57 2445 705 Katarina.Thurova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Kaščáková Milena, Bc. 131 5 +421 57 2445 704 Milena.Kascakova@upsvr.gov.sk
skladová evidencia Sabolová Jarmila, Mgr. 127 5 +421 57 2445 706 Jarmila.Sabolova@upsvr.gov.sk
autodoprava, majetok Čontošová Monika 124 5 +421 57 2445 707 Monika.Contosova@upsvr.gov.sk
pokladňa Doleži Simona, Bc. 126 5 +421 57 2445 703 Simona.Dolezi@upsvr.gov.sk
referent autodopravy Bezeg Tomáš 124 5 +421 57 2445 707 Tomas.Bezeg@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát kontroly Troppová Alena, Ing. 125 5 +421 57 2445 130 Alena.Troppova@upsvr.gov.sk
referát kontroly Baran Jozef, PhDr. 123 5 +421 57 2445 131 Jozef.Baran@upsvr.gov.sk
späť