Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Zvolen, Námestie SNP 35/48
Bosáková Renáta, Mgr. 421 4 045/2441 607 renata.bosakova@upsvr.gov.sk
Danielová Ľuboslava, Bc. 416 4 045/2441 608 luboslava.danielova@upsvr.gov.sk
Hrčková Ľubica, Mgr. 421 4 045/2441 604 lubica.hrckova@upsvr.gov.sk
Hrončiaková Drahuša, Bc. 416 4 045/2441 603 drahusa.hronciakova@upsvr.gov.sk
Kanková Lucia, Mgr. 419 4 045/2441 613 lucia.kankova@upsvr.gov.sk
Vedúci oddelenia Klimo Adrián, Mgr. 415 4 045/2441 600 adrian.klimo@upsvr.gov.sk
Melicherová Zuzana, Mgr. 418 4 045/2441 605 zuzana.melicherova@upsvr.gov.sk
Nikšičová Katarína, Mgr. 418 4 045/2441 614 katarina.niksicova@upsvr.gov.sk
Petreková Radka, Mgr. 421 4 045/2441 617 radka.petrekova@upsvr.gov.sk
Račková Ľubomíra, Mgr. 417 4 045/2441 606 lubomira.rackova@upsvr.gov.sk
Valová Ružena, Bc. 419 4 045/2441 602 ruzena.valova@upsvr.gov.sk
Zeliesková Katarína, Mgr. 417 4 045/2441 601 katarina.zelieskova@upsvr.gov.sk
Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko Krupina
Gregáňová Ľudmila, Mgr. 333 2 045/2442 736 ludmila.greganova@upsvr.gov.sk
Konôpková Ľubica, PhDr. 234 1 045/2442 732 lubica.konopkova@upsvr.gov.sk
Melicherčíková Monika, Mgr. 358 2 045/2442 737 monika.melichercikova@upsvr.gov.sk
Pupavová Katarína, Mgr. 233 1 045/2442 733 katarina.pupavova@upsvr.gov.sk
Stehlíková Veronika, Mgr. 235 1 045/2442 731 veronika.stehlikova@upsvr.gov.sk
Šimková Lucia, Bc. 236 1 045/2442 734 lucia.simkova3@upsvr.gov.sk
Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko Detva
Cerovská Martina, Mgr. 31 2 045/2443 784 martina.cerovska@upsvr.gov.sk
Chovancová Jarmila, PhDr. 32 2 045/2443 786 jarmila.chovancova@upsvr.gov.sk
Chromeková Miroslava, Mgr. 31 2 045/2443 781 miroslava.chromekova@upsvr.gov.sk
Kamenská Miroslava, Mgr. 25 2 045/2443 788 miroslava.kamenska@upsvr.gov.sk
Melichová Jana, Mgr. 33 2 045/2443 782 jana.melichova@upsvr.gov.sk
Renčková Eva, Mgr. 32 2 045/2443 783 eva.renckova@upsvr.gov.sk
Nagyová Nikoleta, Bc. 31 2 045/2443 787 nikoleta.nagyova@upsvr.gov.sk
Sujová Zlatica, Mgr. 31 2 045/2443 785 zlatica.sujova@upsvr.gov.sk
Šufliarska Nicole, Mgr. 31 2 045/2443 781 nicole.sufliarska@upsvr.gov.sk
späť