Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Čuláková Inna, JUDr. 406 3 045/2441 182 inna.culakova@upsvr.gov.sk
Felbabová Renáta 408 3 045/2441 176 renata.felbabova@upsvr.gov.sk
Kohoušková Jana 407 3 045/2441 174 jana.kohouskova@upsvr.gov.sk
Konôpková Eva 409 3 045/2441 173 eva.konopkova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Kristová Marta, Ing. 405 3 045/2441 170 marta.kristova@upsvr.gov.sk
Marhevková Eva, Ing. 408 3 045/2441 191 eva.marhevkova@upsvr.gov.sk
Švecová Katarína, Bc. 407 3 045/2441 175 katarina.svecova@upsvr.gov.sk
Turiaková Karolína, Ing. 406 3 045/2441 181 karolina.turiakova@upsvr.gov.sk
Žigová Iveta, Ing. 409 3 045/2441 172 iveta.zigova@upsvr.gov.sk
späť