Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Náhlik Miroslav, PhDr. 414 3 045/2441 500 miroslav.nahlik@upsvr.gov.sk
Zvolen, Námestie SNP 35/48
Kraus Rastislav, Mgr. 425 4 045/2441 505 rastislav.kraus@upsvr.gov.sk
Rejko Ľubomír, Mgr. 423 4 045/2442 736 lubomir.rejko@upsvr.gov.sk
späť