Oddelenie služieb pre občana

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou Recepcia: 057/244 5 250
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Balická Dagmar, Ing. 64B 2 057/244 5 200 dagmar.vargova2@upsvr.gov.sk
Recepcia Konyová Zuzana 55 2 057/244 5 216 zuzana.konyova@upsvr.gov.sk
Recepcia Bajcurová Etela 55 2 057/244 5 215 etela.bajcurova@upsvr.gov.sk
Banské (A-R), Nižný Hrabovec (A,B,C,Č,D,DZ,E,F), Nižný Kručov Demčáková Jarmila, Mgr. 64 2 057/244 5 209 jarmila.demcakova@upsvr.gov.sk
Banské (S-Ž), Nižný Hrabovec (M,N,O,P,R,S), Ondavské Matiašovce Kolečavová Mária, Ing. 64 2 057/244 5 209 maria.kolecavova@upsvr.gov.sk
Benkovce (A-D), Michalok, Zámutov (D,E,F) Serafínová Martina 62 2 057/244 5 207 martina.serafinova@upsvr.gov.sk
Benkovce (E-CH), Ďapalovce, Zámutov (A,B,C,Č,Ď, L-Ž) Karolová Denisa, Mgr. 62 2 057/244 5 207 denisa.karolova@upsvr.gov.sk
Benkovce (I -Ž), Vechec (A,B,N-Ž), Dobranská Martina 71B 2 057/244 5 222 martina.dobranska@upsvr.gov.sk
Cabov, Sečovská Polianka Ondičová Jarmila, Mgr. 70 2 057/244 5 212 jarmila.ondicova@upsvr.gov.sk
Čaklov (By.-Daňová), Girovce, Hlinné (A-Š), Sačurov ( Šmatarová-Tancoš Me.) Vagaská Anna, Mgr. 56 2 057/244 5 202 anna.vagaska@upsvr.gov.sk
Čaklov (Da.-J, Tancoš-Timková) Šulič Peter, Ing. 57 2 057/244 5 201 peter.sulic@upsvr.gov.sk
Čaklov (A-Bužová,K-S,Tokár-Ž) Verčimáková Adriana, Mgr. 57 2 057/244 5 201 adriana.vercimakova@upsvr.gov.sk
Čičava (Maľár-Maľárová), Vranov nad Topľou (A,B,C, I) Tomková Terézia, Ing. 71A 2 057/244 5 220 terezia.tomkova@upsvr.gov.sk
Čičava (P,R,T-Ž), Vranov nad Topľou (D,E,F,Ga,Ge) Palenčíková Emília, Mgr. 71A 2 057/244 5 221 emilia.palencikova@upsvr.gov.sk
Čičava (A-L,Me-O, S,Š) Repčínová Viera, Ing. 61 2 057/244 5 205 viera.repcinova@upsvr.gov.sk
Davidov (A-Ž), Nová Kelča, Sačurov (A-Šmatár) Bakajsová Kvetoslava, Mgr. 72 2 057/244 5 214 kvetoslava.bakajsova@upsvr.gov.sk
Dlhé Klčovo, Hencovce Lazurová Terézia 63 2 057/244 5 208 terezia.lazurova@upsvr.gov.sk
Giglovce, Kladzany, Piskorovce, Tovarnianska Polianka, Žalobín Jenčová Danka, Mgr. 70 2 057/244 5 217 danka.jencova@upsvr.gov.sk
Hlinné (T-Ž), Jastrabie n. T., Rudlov, Sačurov (Tancoš Mi.-Ž) Baranová Alena, Mgr. 56 2 057/244 5 203 alena.baranova@upsvr.gov.sk
Majerovce, Malá Domaša, Merník, Rafajovce, Tovarné, Vyšný Kazimír Kočišová Mária, Mgr. 69 2 057/244 5 211 maria.kocisova@upsvr.gov.sk
Jasenovce, Komárany (K-Ž), Kvakovce, Soľ (K-Ž) Šandrejová Mária, Mgr. 59 2 057/244 5 213 maria.sandrejova@upsvr.gov.sk
Jusková Voľa, Nižný Hrabovec (G), Zámutov (G-K) Babenská Dagmar 63 2 057/244 5 208 dagmar.babenska@upsvr.gov.sk
Nižný Hrabovec (H,CH,I,J,K,L), Nižný Hrušov, Poša Jakubová Renáta, Bc. 61 2 057/244 5 205 renata.jakubova@upsvr.gov.sk
Kamenná Poruba, Nižný Hrabovec (Š,T,U,V,Z,Ž) Sivičová Viera, Bc. 60 2 057/244 5 204 viera.sivicova@upsvr.gov.sk
Komárany (A-J), Soľ (A-J) Hromuľáková Miroslava, Mgr. 59 2 057/244 5 213 miroslava.hromulakova@upsvr.gov.sk
Kučín, Sedliská, Slovenská Kajňa, Štefanovce, Galbavá Martina 61 2 057/244 5 206 martina.galbava@upsvr.gov.sk
Vechec (C-M) Kačuráková Simona, Mgr. 71B 2 057/244 5 222 simona.kacurakova@upsvr.gov.sk
Vranov nad Topľou (Mil-N,O,P-Rev,Goroľová-Gz) Kertisová Anna 58 2 057/244 5 219 anna.kertisova@upsvr.gov.sk
Vranov nad Topľou (Č,Hreš.-Hz,J-Jam,Ku,L-Mik ) Marcinčinová Zuzana, Mgr. 58 2 057/244 5 218 zuzana.marcincinova@upsvr.gov.sk
Vranov nad Topľou (Ha-Hres.,CH,Ria-S,Š) Jenčová Anna, Mgr. 58 2 057/244 5 218 anna.jencova@upsvr.gov.sk
mesto Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Gi - Goroľ, T,U,V,W,Z,Ž Figeľová Monika, Mgr. 58 2 057/244 5 232 monika.figelova@upsvr.gov.sk
Holčíkovce, Vranov nad Topľou ( Jan-Kt) Demčáková Mária, Mgr. 69 2 057/244 5 210 maria.demcakova3@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Zeleňák Ján, Ing. 113 4 057/244 5 271 jan.zelenak@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Kočišová Ľuboslava, Mgr. 113 4 057/244 5 270 luboslava.kocisova@upsvr.gov.sk
Výber vhodných UoZ na jednotlivé nástroje AOTP, poskytovanie informačných a poradenských služieb (§42), prijímanie žiadostí UoZ - na § 32,51,52a)poskytovanie pomoci a poučenia pre UoZ Štefaňáková Ľubica, Ing. 111 4 057/244 5 230 lubica.stefanakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Hanušovce nad Topľou, Zámocká 153, 094 31
Babie, Prosačov, Radvanovce, Ruská Voľa, Vyšný Žipov, Zlatník Balogová Danka, Bc. 8 P 057/244 4 254 danka.verbovancova@upsvr.gov.sk
Bystré (A-Me), Petrovce, Skrabské (Kroka-Ž) Gajdoš Jaroslav, Ing. 9A P 057/244 4 253 jaroslav.gajdos@upsvr.gov.sk
Bystré (Mi-Ž), Hermanovce, Matiaška, Medzianky, Skrabské (A-Kočišová) Molitorisová Emília, Mgr. 2 1 057/244 4 252 emilia.molitorisova@upsvr.gov.sk
Čierne nad Topľou, Ďurďoš, Vlača, Hanušovce nad Topľou (Pi-Ž) Končárová Daniela, Mgr. 2 1 057/244 4 251 daniela.koncarova@upsvr.gov.sk
Detrik, Pavlovce, Remeniny, Vavrinec, Hanušovce nad Topľou (A-Hn) Mikita Jozef, Ing. 11 P 057/244 4 250 jozef.mikita@upsvr.gov.sk
Petkovce, Hanušovce nad Topľou (Ho-Pe) Molitorisová Mária, Mgr. 1 1 057/244 4 255 maria.molitorisova@upsvr.gov.sk
späť