Oddelenie EURES

Oddelenie EURES

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kučerová Alžbeta, Ing. 201 1 045/2441 303 alzbeta.kucerova2@upsvr.gov.sk
späť