Contact

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 035/2444316

Oddelenie sprostredkovania práce

Komárno, Župná 15 035/2444250 kn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
recepcia Haulituszová Cyntia 2 0 035/2444250 cyntia.haulituszova@upsvr.gov.sk
Šáteková Andrea 2 0 035/2444315 andrea.satekova@upsvr.gov.sk
podateľňa, ústredňa Čenkyová Valéria 1 0 035/2444999 valeria.cenkyova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Tarabčíková Helena, Mgr. 229 2 035/2444310 helena.tarabcikova@upsvr.gov.sk
Vydávanie povolenia pre zamestnanie cudzincov, infokarty Bozsókyová Zuzana 212 2 035/2444522 zuzana.bozsokyova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM - Nahlasovanie voľných pracovných miest Stanová Lucia, Ing. 214 2 035/2444414 lucia.stanova@upsvr.gov.sk
Alexovics Veronika, Ing. 212 2 035/2444318 veronika.alexovics@upsvr.gov.sk
EURES - Nahlasovanie voľných pracovných miest v zahraničí Janíková Ida, Ing. 227 2 035/2444304 ida.janikova@upsvr.gov.sk
Služby zamestnanosti Háziová Jana 208 2 035/2444411 jana.haziova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza Kajanová Daniela, Mgr. 3 0 035/2444324 daniela.kajanova@upsvr.gov.sk
Štátne dávky Albertová Darina 3 0 035/2444323 darina.albertova@upsvr.gov.sk
pracovisko Hurbanovo
recepcia Koligyerová Andrea, Bc. 16 1 035/2446317 andrea.koligyerova@upsvr.gov.sk
pracovisko Kolárovo
recepcia Szabóová Helena, Mgr. 204 1 035/2445511 helena.szaboova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Komárno, Župná 15
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Fekésházyová Edita, JUDr. 1.17 0 035/2444400 edita.fekeshazyova@upsvr.gov.sk
Šimunčiová Andrea, Ing. 1.20 0 035/2444231 andrea.simunciova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Komárno, Župná 15
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Szabadszállásiová Monika, Bc. 114 1 035/2444321 monika.szabadszallasiova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Komárno, Župná 15
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Gereová Bronislava, Ing. 116 1 035/2444371 bronislava.gereova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Komárno, Župná 15
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Maťková Judita, Ing. 222 2 035/2444550 judita.matkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Komárno, Župná 15
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Anyalai Angela, Mgr. 18 0 035/2444641 angela.anyalai@upsvr.gov.sk
Gálová Andrea, Mgr. 27a 0 035/2444675 andrea.galova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Komárno, Biskupa Királya 30
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Lukuvka Ľudovít, PhDr. 10 1 035/2442600 ludovit.lukuvka@upsvr.gov.sk
späť