Aktivačné činnosti - oznam

V súlade so zmenou a doplnením nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 s  účinnosťou od 01.07.2020 vám Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec oznamuje, že dochádza k  opätovnému spusteniu výkonu aktivačných činností v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, to znamená, že osoby, ktoré majú platnú prijatú ponuku v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, sú povinné zúčastňovať sa aktivácie v zákonnom mesačnom rozsahu 32 hodín s účinnosťou od 1.7.2020


 

Dátum vytvorenia stránky: 02.07.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac