Contact

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 047/2441317

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

F. Lehára 18, 984 01 Lučenec informácie: 047/2440 999 e-mail: lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
riaditeľ úradu Šebian Martin, PhDr., PhD. 211 2 047/2440 100 martin.sebian@upsvr.gov.sk
asistentka Šuľanová Diana, Mgr. 210 2 047/2440 101 diana.sulanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
vedúci odd. ekonomiky Václavík František, Ing. 208 2 047/2440 170 frantisek.vaclavik@upsvr.gov.sk
Talpašová Adriana 101 1 047/2440 195 adriana.talpasova@upsvr.gov.sk
Vajková Anikó, Ing. 106 1 047/2440 172 aniko.vajkova@upsvr.gov.sk
Takáčová Iveta, Ing. 201 2 047/2440 174 iveta.takacova@upsvr.gov.sk
Ferencová Mária 215 2 047/2440 175 maria.ferencova@upsvr.gov.sk
Karlíková Andrea 215 2 047/2440 176 andrea.karlikova@upsvr.gov.sk
Polorecká Dominika, Mgr. 215 2 047/2440 171 dominika.polorecka@upsvr.gov.sk
Vegešiová Mária 214 2 047/2440 173 maria.vegesiova@upsvr.gov.sk
Gombala Andrej, Ing. 212 2 047/2440 181 andrej.gombala@upsvr.gov.sk
Hrnčiarová Katarína, Ing. 212 2 047/2440 182 katarina.hrnciarova@upsvr.gov.sk
Uhrin Patrik 102 1 047/2440 190 patrik.uhrin@upsvr.gov.sk
Heister Miroslav 106 1 047/2440 191 miroslav.heister@upsvr.gov.sk
Drak Michal, Mgr. 155 1 047/2440 192 michal.drak@upsvr.gov.sk
Orosz Mikuláš 155 1 047/2440 192 mikulas.orosz@upsvr.gov.sk
Referát kontroly (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
Čavoj Peter, Ing. 216 2 047/2440 130 peter.cavoj@upsvr.gov.sk
Pašková Jana, PhDr. 217 2 047/2440 133 jana.paskova@upsvr.gov.sk
Migátová Marianna, Mgr. 217 2 047/2440 131 marianna.migatova@upsvr.gov.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava - osobný úrad (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
Almáši Pavol, Mgr. 213 2 047/2440 120 pavol.almasi@upsvr.gov.sk
Machalová Marcela, Mgr. 209 2 047/2440 121 marcela.machalova@upsvr.gov.sk
Kelemenová Miroslava, Mgr. 209 2 047/2440 122 miroslava.kelemenova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí

Petöfiho 39, 984 01 Lučenec informácie: 047/2440 999 e-mail: lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
riaditeľka odboru Žigová Renáta, Mgr. 305 3 047/2441 510 renata.zigova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
Sajenková Andrea, Mgr. 501 5 047/2441 620 andrea.sajenkova@upsvr.gov.sk
Jánošík Ján, Mgr. 502 5 047/2441 612 jan.janosik@upsvr.gov.sk
Karlíková Michaela, Mgr. 309 3 047/2441 622 michaela.karlikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
referát HN,NV a ŠSD - prvý kontakt Bystrianska Daša, Mgr. 4 hala 047/2441 328 dasa.bystrianska@upsvr.gov.sk
referát HN,NV a ŠSD - prvý kontakt Konôpková Jana, Ing. 5 hala 047/2441 314 jana.konopkova@upsvr.gov.sk
referát HN,NV a ŠSD - prvý kontakt Kemeníková Veronika, Mgr. 3 hala 047/2441 304 veronika.kemenikova@upsvr.gov.sk
referát HN,NV a ŠSD - prvý kontakt Paľagová Martina, Mgr. 306 1 047/2441 520 martina.palagova@upsvr.gov.sk
referát HN,NV a ŠSD - prvý kontakt Srnišová Monika, Mgr. 101 1 047/2441 553 monika.srnisova@upsvr.gov.sk
Čemanová Silvia, Mgr. 101 1 047/2441 317 silvia.cemanova@upsvr.gov.sk
Hrivnáková Miriam, Ing. 301 3 047/2441 551 miriam.hrivnakova@upsvr.gov.sk
Leicherová Žofia, Mgr. 302 3 047/2441 521 zofia.leicherova@upsvr.gov.sk
Ragačová Viera, Ing. 302 3 047/2441 524 viera.ragacova@upsvr.gov.sk
Ružinská Miriam, Mgr. 303 3 047/2441 515 miriam.ruzinska@upsvr.gov.sk
Vestegová Michaela, Ing. 303 3 047/2441 511 michaela.vestegova@upsvr.gov.sk
Šarkanová Jana, Ing. 304 3 047/2441 554 jana.sarkanova@upsvr.gov.sk
Hazuchová Iveta, Mgr. 304 3 047/2441 552 iveta.hazuchova@upsvr.gov.sk
Ladošová Viktória, Mgr. 306 3 047/2441 519 viktoria.ladosova@upsvr.gov.sk
Franková Zdenka, Mgr. 311 3 047/2441 514 zdenka.frankova@upsvr.gov.sk
Kalinová Radka, Ing. 311 3 047/2441 513 radka.kalinova@upsvr.gov.sk
Nagy Adriana, Mgr. 312 3 047/2441 550 adriana.nagy@upsvr.gov.sk
Vargová Petronela, Bc. 312 3 047/2441 555 petronela.vargova@upsvr.gov.sk
TSP Sojková Martina, Mgr. 4 047/2441 517 martina.sojkova@upsvr.gov.sk
TSP Tarabusová Dana, Bc. 4 047/2441 517 dana.tarabusova@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím - Ústredie PSVR Ostrihoňová Adriana, PhDr., MBA 411 4 047/2441 475 adriana.ostrihonova@upsvr.gov.sk
Némethová Antónia, Bc. 202 2 047/2441 455 antonia.nemethova@upsvr.gov.sk
Schön Monika, Ing. 202 2 047/2441 455 monika.schon@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
vedúca oddelenia Melicherová Martina, Mgr. 303 3 047/2440 600 martina.melicherova@upsvr.gov.sk
Petiová Eva, Mgr. 304 3 047/2440 606 eva.petiova@upsvr.gov.sk
Kubincová Renáta, Mgr. 304 3 047/2440 613 renata.kubincova@upsvr.gov.sk
Dóžová Mária, Mgr. 305 3 047/2440 610 maria.dozova@upsvr.gov.sk
Molnárová Klára, Mgr. 305 3 047/2440 612 klara.molnarova@upsvr.gov.sk
Golianová Ľubica, Mgr. 306 3 047/2440 604 lubica.golianova@upsvr.gov.sk
Kurucová Andrea, Mgr. 306 3 047/2440 605 andrea.kurucova@upsvr.gov.sk
Stašáková Petronela, Mgr. 307 3 047/2440 608 petronela.stasakova@upsvr.gov.sk
Ubrankovičová Gabriela, Mgr. 307 3 047/2440 614 gabriela.ubrankovicova@upsvr.gov.sk
Kiapešová Angela, PhDr. 307 3 047/2440 611 angela.kiapesova@upsvr.gov.sk
Banská Vladimíra, Mgr. 308 3 047/2440 607 vladimira.banska@upsvr.gov.sk
Plašienková Patrícia, Mgr. 308 3 047/2440 603 patricia.plasienkova@upsvr.gov.sk
TSP Gasper Michal, Mgr. 301 3 047/2440 616 michal.gasper@upsvr.gov.sk
TSP Jackuliaková Barbora, Mgr. 301 3 047/2440 609 barbora.jackuliakova@upsvr.gov.sk
TSP Michalíková Alžbeta, Mgr. 301 3 047/2440 615 alzbeta.michalikova@upsvr.gov.sk
TSP Jánošík František, Mgr. 301 3 047/2440 612 frantisek.janosik@upsvr.gov.sk
Oddelenie príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
vedúca oddelenia Zuzana Krnáčová, Mgr. 110 1 047/2440 640 zuzana.krnacova@upsvr.gov.sk
Bartošová Ingrid, Mgr. et Mgr. 118 1 047/2440 644 ingrid.bartosova@upsvr.gov.sk
Kulichová Adriana, Ing. 107 1 047/2440 645 adriana.kulichova@upsvr.gov.sk
Geľhošová Lenka, Mgr. 119 1 047/2440 677 lenka.gelhosova@upsvr.gov.sk
Gombalová Martina, Mgr. 118 1 047/2440 647 martina.gombalova@upsvr.gov.sk
Tóthová Petra, Ing. 111 1 047/2440 643 petra.tothova@upsvr.gov.sk
Uhorskai Marianna, PhDr. 118 1 047/2440 642 marianna.uhorskai@upsvr.gov.sk
Lazarová Gabriela, Ing. 107 1 047/2440 641 gabriela.lazarova@upsvr.gov.sk
Bartošíková Stanislava, Mgr. 116 1 047/2440 648 stanislava.bartosikova@upsvr.gov.sk
Solymosiová Tatiana 111 1 047/2440 646 tatiana.solymosiova@upsvr.gov.sk
Imrovičová Iveta, Mgr. 114 1 047/2440 675 iveta.imrovicova@upsvr.gov.sk
Libiak Emília 116 1 047/2440 672 emilia.kacerikova2@upsvr.gov.sk
Sztankayová Silvia, Mgr. 108 1 047/2440 673 Silvia.Sztankayova@upsvr.gov.sk
Köbölová Alica, Bc. 108 1 047/2440 674 alica.kobolova@upsvr.gov.sk
Oroszová Oľga, Mgr. 114 1 047/2440 671 olga.oroszova@upsvr.gov.sk
Pivka Cyril, Mgr. 114 1 047/2440 679 cyril.pivka@upsvr.gov.sk
Hrašková Viera, Mgr. 116 1 047/2440 676 viera.hraskova@upsvr.gov.sk
Václaviková Janka, Ing. 119 1 047/2440 680 janka.vaclavikova@upsvr.gov.sk
TSP Melichová Lucia, Mgr. 109 1 047/2440 700 lucia.melichova@upsvr.gov.sk
TSP Dirbák Ján, Bc. 109 1 047/2440 700 jan.dirbak@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
vedúca oddelenia Gaálová Lucia, Ing., Mgr. 1 príz. 047/2441 331 lucia.gaalova@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Kašiarová Lucia, Mgr. 2 príz. 047/2441 370 lucia.kasiarova@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Trizna František, Bc. 2 príz. 047/2441 370 frantisek.trizna@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Roman Indrová Erika, Ing. 211 2 047/2441 371 erika.romanindrova@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Furiková Ivana, Mgr. 211 2 047/2441 371 ivana.furikova@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Župčanová Roberta, Ing. 211 2 047/2441 371 roberta.zupcanova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Petöfiho 39, 984 01 Lučenec informácie: 047/2440 999 e-mail: lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
riaditeľka odboru Farkašová Renata, Ing. 107 1 047/2441 300 renata.farkasova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Gáfriková Slávka, Ing.  104 1 047/2441 309 slavka.gafrikova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Galádová Katarína, Bc. 104 1 047/2441 319 katarina.galadova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
teamleader referátu poradenstva a vzdelávania Kováčiková Zuzana, Ing. 210 2 047/2441 450 zuzana.kovacikova@upsvr.gov.sk
Baityová Edita, Mgr. 209 2 047/2441 413 edita.baityova@upsvr.gov.sk
Hoduláková Zuzana, Ing. 209 2 047/2441 459 zuzana.hodulakova@upsvr.gov.sk
Blahutová Radka, Mgr. 208 1 047/2441 469 radka.blahutova@upsvr.gov.sk
Ternóczka Lucia, Mgr. 208 2 047/2441 470 lucia.ternoczka@upsvr.gov.sk
projekt Poradenstvom k zamestnaniu - poradca Chovancová Petra, Mgr. 208 2 047/2441 472 petra.chovancova@upsvr.gov.sk
Tuktamyševová Miroslava, Ing. 207 2 047/2441 451 miroslava.tuktamysevova@upsvr.gov.sk
Farkašová Adriana, Ing. 207 2 047/2441 452 adriana.farkasova@upsvr.gov.sk
projekt Poradenstvom k zamestnaniu - poradca Kiapešová Martina, Mgr. 310 3 047/2441 473 martina.kiapesova@upsvr.gov.sk
projekt Poradenstvom k zamestnaniu - poradca Prachniarová Lucia, Mgr. 307 3 047/2441 324 lucia.prachniarova@upsvr.gov.sk
projekt Poradenstvom k zamestnaniu - poradca Orosová Halina 310 3 047/2441 414 halina.orosova@upvsr.gov.sk
Oddelenie AOTP a poradenstva (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
vedúca oddelenia Molnárová Monika, Ing. 408 4 047/2441 400 monika.molnarova@upsvr.gov.sk
Bakyová Monika, Bc. 403 4 047/2441 404 monika.bakyova@upsvr.gov.sk
Bellová Zuzana 403 4 047/2441 322 zuzana.bellova@upsvr.gov.sk
Chlupková Henrieta Oxana, Ing. 404 4 047/2441 230 henrieta.chlupkova@upsvr.gov.sk
Ilčíková Alexandra, Mgr. 404 4 047/2441 234 alexandra.ilcikova@upsvr.gov.sk
Kočišová Melinda, Ing. 404 4 047/2441 232 melinda.kocisova@upsvr.gov.sk
Koteková Zuzana, Ing. 404 4 047/2441 407 zuzana.kotekova@upsvr.gov.sk
Bednárová Katarína, Ing. 405 4 047/2441 235 katarina.bednarova@upsvr.gov.sk
Mantičová Enikő, Ing. 405 4 047/2441 231 eniko.manticova@upsvr.gov.sk
Fajčíková Dagmara, Ing. 406 4 047/2441 412 dagmara.fajcikova@upsvr.gov.sk
Gáborová Miroslava 406 4 047/2441 402 miroslava.gaborova@upsvr.gov.sk
Šupicová Mária 406 4 047/2441 406 maria.supicova@upsvr.gov.sk
Vrabcová Andrea, Ing. 407 4 047/2441 405 andrea.vrabcova@upsvr.gov.sk
Chodúrová Monika, Ing. 407 4 047/2441 411 monika.chodurova@upsvr.gov.sk
Rusznyáková Judita, Ing. 409 4 047/2441 457 judita.rusznyakova@upsvr.gov.sk
Lešková Barbora, PhDr. 409 4 047/2441 468 barbora.leskova@upsvr.gov.sk
Štefančíková Eliška, Mgr., Ing. 409 4 047/2441 458 eliska.stefancikova@upsvr.gov.sk
Zvarová Zuzana 410 4 047/2441 408 zuzana.zvarova@upsvr.gov.sk
Hrková Mária, Mgr. 410 4 047/2441 403 maria.hrkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Petőfiho 39, 984 01 Lučenec
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bobáľová Katarína, Ing. 105 1 047/2441 409 katarina.bobalova@upsvr.gov.sk
recepcia Kiššová Monika 2 hala 047/2441 195 monika.kissova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Adámyová Miroslava, PhDr. 203 2 047/2441 316 miroslava.adamyova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Čičmancová Andrea, Mgr. 203 2 047/2441 313 andrea.cicmancova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Segečová Iveta, Bc. 203 2 047/2441 410 iveta.segecova@upsvr.gov.sk
projekt Spoločne hľadáme prácu Tamásová Jana, Ing. 205 2 047/2441 460 jana.tamasova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Farkašová Anna, Mgr. 204 2 047/2441 318 anna.farkasova@upsvr.gov.sk
Oravec Martina, Mgr 103 1 047/2441 516 martina.oravec@upsvr.gov.sk
Jekkelová Janka, Ing. 103 1 047/2441 557 janka.jekkelova@upsvr.gov.sk
Juričeková Silvia, Ing. 106 1 047/2441 325 silvia.juricekova@upsvr.gov.sk
Rubintová Andrea, Bc. 106 1 047/2441 223 andrea.rubintova@upsvr.gov.sk
Budáčová Ivana 108 1 047/2441 321 ivana.budacova@upsvr.gov.sk
Demeová Veronika, PaedDr. 108 047/2441 327 veronika.demeova@upsvr.gov.sk
Kuklová Katarína, Bc. 6 hala 047/2441 559 katarina.kuklova@upsvr.gov.sk
Varšová Renáta, Mgr. 7 hala 047/2441 315 renata.varsova@upsvr.gov.sk
Kenická Lucia, Ing. 8 hala 047/2441 556 lucia.kenicka@upsvr.gov.sk
Ferenczová Terézia 9 hala 047/2441 326 terezia.ferenczova@upsvr.gov.sk
Budincová Lenka, Ing. 10 hala 047/2441 320 lenka.budincova@upsvr.gov.sk
Peťková Jarmila 11 hala 047/2441 522 jarmila.petkova@upsvr.gov.sk
Hrončeková Branislava, Mgr. 205 2 047/2441 329 branislava.hroncekova@upsvr.gov.sk
Filipiaková Angelika 206 2 047/2441 512 angelika.filipiakova@upsvr.gov.sk
Ambrošová Dana, Mgr. 206 2 047/2441 312 dana.ambrosova@upsvr.gov.sk
EURES Gerát Ján, Ing. 204 2 047/2441 303 jan.gerat@upsvr.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - pracovisko Poltár

Železničná 2, 987 01 Poltár informácie: 047/2443 311 e-mail: lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Úsek sprostredkovania práce
vedúca úseku sprostredkovania práce (ÚSP) Kyzeková Jela, Ing. 220 2 047/2443 200 jela.kyzekova@upsvr.gov.sk
Recepcia ÚSP Marcineková Monika, Bc. 210 2 047/2443 318 monika.marcinekova@upsvr.gov.sk
ÚSP Kačániová Jana 214 2 047/2443 511 jana.kacaniova@upsvr.gov.sk
ÚSP Machavová Irena 207 2 047/2443 315 irena.machavova@upsvr.gov.sk
ÚSP Mareková Denisa, Mgr. 205 2 047/2443 317 denisa.marekova@upsvr.gov.sk
ÚSP Melichová Zlatica, Bc. 210 2 047/2443 512 zlatica.melichova@upsvr.gov.sk
ÚSP Pivka Ján 213 2 047/2443 322 jan.pivka@upsvr.gov.sk
ÚSP Semeráková Janka, Mgr. 213 2 047/2443 554 janka.semerakova@upsvr.gov.sk
ÚSP Slaninová Soňa 207 2 047/2443 312 sona.slaninova@upsvr.gov.sk
agenda služieb pre zamestnávateľa Škorňová Elena, Mgr. 215 2 047/2443 320 elena.skornova@upsvr.gov.sk
agenda poradenstva a vzdelávania Juraštíková Diana, Mgr. 210 2 047/2443 313 diana.jurastikova@upsvr.gov.sk
projekt Poradenstvom k zamestnaniu - poradca Rapčanová Elena, Mgr. 112 1 047/2443 470 elena.rapcanova@upsvr.gov.sk
agenda správneho konania Božiková Vladislava, Mgr. 221 2 047/2443 451 vladislava.bozikova@upsvr.gov.sk
Referát sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (Železničná 2, 987 01 Poltár)
teamleader Urdová Monika, Bc. 136 1 047/2443 606 monika.urdova@upsvr.gov.sk
Mušková Terézia, Mgr. 125 1 047/2443 642 terezia.muskova@upsvr.gov.sk
Fašangová Miloslava, Mgr. 125 1 047/2443 700 miloslava.fasangova@upsvr.gov.sk
Vinclavová Janka, Bc. 136 1 047/2443 607 janka.vinclavova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok (Železničná 2, 987 01 Poltár)
teamleader Žiláková Jana, Mgr. 212 2 047/2443 516 jana.zilakova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu HN,NV a ŠSD Ivanová Jana 204 2 047/2443 311 jana.ivanova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu HN,NV a ŠSD Kretová Jana, Mgr. 204 2 047/2443 319 jana.kretova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu HN,NV a ŠSD Klapišová Štefánia 132 1 047/2443 370 stefania.klapisova@upsvr.gov.sk
Ťažká Katarína, PhDr. 212 2 047/2443 551 katarina.tazka@upsvr.gov.sk
Hrončeková Weissová Andrea, Ing. 209 2 047/2443 552 andrea.hroncekova@upsvr.gov.sk
Tóthová Lucia, Mgr. 209 2 047/2443 550 lucia.tothova2@upsvr.gov.sk
Vretenička Jozef, Mgr. 208 2 047/2443 501 jozef.vretenicka@upsvr.gov.sk
Katreniaková Elena, Ing. 208 2 047/2443 553 elena.katreniakova@upsvr.gov.sk
Referát príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností (Železničná 2, 987 01 Poltár)
teamleader Uhlárová Iveta, Mgr. 219 2 047/2443 515 iveta.uhlarova@upsvr.gov.sk
Sliacka Jaroslava, Bc. 206 2 047/2443 513 jaroslava.sliacka@upsvr.gov.sk
Vitézová Katarína, Ing. 206 2 047/2443 641 katarina.vitezova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum (Železničná 2, 987 01 Poltár)
AC koordinátor Fídesová Mária 132 1 047/2443 370 maria.fidesova@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Josipčuk Jozef, Ing. 132 1 047/2443 370 jozef.josipcuk@upsvr.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - pracovisko Fiľakovo

Železničná 5, 986 01 Fiľakovo informácie: 047/2442 314 e-mail: lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Úsek sprostredkovania práce (Železničná 5, 986 01 Fiľakovo)
vedúca úseku sprostredkovania práce (ÚSP) Bystrianská Svetlana, Mgr. 104 1 047/2442 310 svetlana.bystrianska@upsvr.gov.sk
Recepcia ÚSP Hauvetter Tomáš, Mgr. 1 príz. 047/2442 318 tomas.hauvetter@upsvr.gov.sk
ÚSP Demecsová Judita 5 príz. 047/2442 313 judita.demecsova@upsvr.gov.sk
ÚSP Šimonová Viola 5 príz. 047/2442 317 viola.simonova@upsvr.gov.sk
ÚSP Deák Zuzana 9 príz. 047/2442 311 zuzana.balazsova@upsvr.gov.sk
ÚSP Krejčiová Jana, Ing. 9 príz. 047/2442 513 jana.krejciova@upsvr.gov.sk
ÚSP Drobnjaková Sonja, Mgr. 12 príz. 047/2442 516 sonja.drobnjakova@upsvr.gov.sk
ÚSP Vilhan Mikuláš 12 príz. 047/2442 303 mikulas.vilhan@upsvr.gov.sk
ÚSP Bencsiková Gabriela 13 príz. 047/2442 319 gabriela.bencsikova@upsvr.gov.sk
ÚSP Libiaková Ivana, Bc. 13 príz. 047/2442 320 ivana.libiakova@upsvr.gov.sk
ÚSP Špániková Lívia, Mgr. 3 príz. 047/2442 322 livia.spanikova@upsvr.gov.sk
agenda služieb pre zamestnávateľa Jurovová Alžbeta, Ing. 108 príz. 047/2442 321 alzbeta.jurovova@upsvr.gov.sk
projekt Poradenstvom k zamestnaniu - poradca Andrássyová Michaela, Mgr. 10 príz. 047/2442 515 michaela.andrassyova@upsvr.gov.sk
projekt Poradenstvom k zamestnaniu - poradca Spodniaková Jurina, Mgr. 10 príz. 047/2442 515 jurina.spodniakova@upsvr.gov.sk
agenda poradenstva a vzdelávania Pocklan Marian, Mgr. 11 príz. 047/2442 451 marian.pocklan@upsvr.gov.sk
agenda správneho konania Rubintová Eva, Bc. 103 1 047/2442 316 eva.rubintova@upsvr.gov.sk
Referát sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (Železničná 5, 986 01 Fiľakovo)
Balážová Henrieta, Mgr. 114 1 047/2442 554 henrieta.balazova@upsvr.gov.sk
Pašková Zuzana, Mgr. 116 1 047/2442 609 zuzana.paskova@upsvr.gov.sk
TSP Kovácsová Simona, Mgr. 115 1 047/2442 700 simona.kovacsova@upsvr.gov.sk
teamleader Ballová Natália, Mgr. 116 1 047/2442 608 natalia.ballova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok (Železničná 5, 986 01 Fiľakovo)
teamleader Spodniaková Katarína, PaedDr. PhDr. 113 1 047/2442 518 katarina.spodniakova@upsvr.gov.sk
agenda prvého kontaktu HN, NV a ŠSD Csúszová Mária 7 príz. 047/2442 312 maria.csuszova@upsvr.gov.sk
agenda prvého kontaktu HN, NV a ŠSD Gallo Erik 7 príz. 047/2442 315 erik.gallo@upsvr.gov.sk
agenda prvého kontaktu HN, NV a ŠSD Visnyaiová Janka 7 1 047/2442 314 janka.visnyaiova@upsvr.gov.sk
Murínová Nora, Bc. 109 1 047/2442 555 nora.murinova@upsvr.gov.sk
Pocklanová Katarína, Mgr. 110 1 047/2442 514 katarina.pocklanova@upsvr.gov.sk
Salajová Petra 111 1 047/2442 556 petra.salajova@upsvr.gov.sk
Stieranková Kristína 111 1 047/2442 552 kristina.stierankova@upsvr.gov.sk
Vikorová Beata, Mgr. 112 1 047/2442 519 beata.vikorova@upsvr.gov.sk
Vikorová Beáta, Mgr. 112 1 047/2442 511 beata.vikorova2@upsvr.gov.sk
TSP Jekkelová Lucia, Mgr. 101 1 047/2442 701 lucia.jekkelova@upsvr.gov.sk
Referát príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností (Železničná 5, 986 01 Fiľakovo)
Paciga Miloš, Ing. 2 príz. 047/2442 648 milos.paciga@upsvr.gov.sk
Eibnerová Henrieta, Mgr. 106 1 047/2442 512 henrieta.eibnerova@upsvr.gov.sk
Gallová Zuzana, Bc. 2 príz. 047/2442 648 zuzana.gallova@upsvr.gov.sk
TSP Belková Lucia, Mgr. 101 1 047/2442 701 lucia.belkova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum (Železničná 5, 986 01 Fiľakovo)
AC koordinátor Poliaková Katarína, Bc. 102 1 047/2442 372 katarina.poliakova@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Triznová Silvia 102 1 047/2442 372 silvia.triznova@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Svoreň Tomáš, Mgr. 107 1 047/2442 370 tomas.svoren@upsvr.gov.sk
späť