Odbor sociálnych vecí

Petöfiho 39, 984 01 Lučenec informácie: 047/2440 999 e-mail: lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
riaditeľka odboru Bartošová Ingrid, Mgr. et Mgr. 402 1 047/2441 500 ingrid.bartosova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
Sajenková Andrea, Mgr. 501 5 047/2441 620 andrea.sajenkova@upsvr.gov.sk
Jánošík Ján, Mgr. 502 5 047/2441 612 jan.janosik@upsvr.gov.sk
Karlíková Michaela, Mgr. 309 3 047/2441 622 michaela.karlikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
vedúca oddelenia Žigová Renáta, Mgr. 305 3 047/2441 510 renata.zigova@upsvr.gov.sk
referát HN,NV a ŠSD - prvý kontakt Bystrianska Daša, Mgr. 4 hala 047/2441 328 dasa.bystrianska@upsvr.gov.sk
referát HN,NV a ŠSD - prvý kontakt Konôpková Jana, Ing. 5 hala 047/2441 314 jana.konopkova@upsvr.gov.sk
referát HN,NV a ŠSD - prvý kontakt Kemeníková Veronika, Mgr. 3 hala 047/2441 304 veronika.kemenikova@upsvr.gov.sk
referát HN,NV a ŠSD - prvý kontakt Paľagová Martina, Mgr. 306 1 047/2441 520 martina.palagova@upsvr.gov.sk
referát HN,NV a ŠSD - prvý kontakt Srnišová Monika, Mgr. 101 1 047/2441 553 monika.srnisova@upsvr.gov.sk
Čemanová Silvia, Mgr. 101 1 047/2441 317 silvia.cemanova@upsvr.gov.sk
Hrivnáková Miriam, Ing. 301 3 047/2441 551 miriam.hrivnakova@upsvr.gov.sk
Leicherová Žofia, Mgr. 302 3 047/2441 521 zofia.leicherova@upsvr.gov.sk
Ragačová Viera, Ing. 302 3 047/2441 524 viera.ragacova@upsvr.gov.sk
Ružinská Miriam, Mgr. 303 3 047/2441 515 miriam.ruzinska@upsvr.gov.sk
Vestegová Michaela, Ing. 303 3 047/2441 511 michaela.vestegova@upsvr.gov.sk
Šarkanová Jana, Ing. 304 3 047/2441 554 jana.sarkanova@upsvr.gov.sk
Hazuchová Iveta, Mgr. 304 3 047/2441 552 iveta.hazuchova@upsvr.gov.sk
Ladošová Viktória, Mgr. 306 3 047/2441 519 viktoria.ladosova@upsvr.gov.sk
Franková Zdenka, Mgr. 311 3 047/2441 514 zdenka.frankova@upsvr.gov.sk
Ruffini Štefan, Mgr. 311 3 047/2441 513 stefan.ruffini@upsvr.gov.sk
Nagy Adriana, Mgr. 312 3 047/2441 550 adriana.nagy@upsvr.gov.sk
Vargová Petronela, Bc. 312 3 047/2441 555 petronela.vargova@upsvr.gov.sk
TSP Sojková Martina, Mgr. 401 4 047/2441 517 martina.sojkova@upsvr.gov.sk
TSP Tarabusová Dana, Bc. 401 4 047/2441 517 dana.tarabusova@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím - Ústredie PSVR Ostrihoňová Adriana, PhDr., MBA 411 4 047/2441 475 adriana.ostrihonova@upsvr.gov.sk
Némethová Antónia, Bc. 202 2 047/2441 455 antonia.nemethova@upsvr.gov.sk
Schön Monika, Ing. 202 2 047/2441 455 monika.schon@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
vedúca oddelenia Melicherová Martina, Mgr. 303 3 047/2440 600 martina.melicherova@upsvr.gov.sk
Petiová Eva, Mgr. 304 3 047/2440 606 eva.petiova@upsvr.gov.sk
Kubincová Renáta, Mgr. 304 3 047/2440 613 renata.kubincova@upsvr.gov.sk
Dóžová Mária, Mgr. 305 3 047/2440 610 maria.dozova@upsvr.gov.sk
Molnárová Klára, Mgr. 305 3 047/2440 612 klara.molnarova@upsvr.gov.sk
Golianová Ľubica, Mgr. 306 3 047/2440 604 lubica.golianova@upsvr.gov.sk
Kurucová Andrea, Mgr. 306 3 047/2440 605 andrea.kurucova@upsvr.gov.sk
Stašáková Petronela, Mgr. 307 3 047/2440 608 petronela.stasakova@upsvr.gov.sk
Ubrankovičová Gabriela, Mgr. 307 3 047/2440 614 gabriela.ubrankovicova@upsvr.gov.sk
Kiapešová Angela, PhDr. 307 3 047/2440 611 angela.kiapesova@upsvr.gov.sk
Banská Vladimíra, Mgr. 308 3 047/2440 607 vladimira.banska@upsvr.gov.sk
Plašienková Patrícia, Mgr. 308 3 047/2440 603 patricia.plasienkova@upsvr.gov.sk
TSP Gasper Michal, Mgr. 301 3 047/2440 616 michal.gasper@upsvr.gov.sk
TSP Jackuliaková Barbora, Mgr. 301 3 047/2440 609 barbora.jackuliakova@upsvr.gov.sk
TSP Michalíková Alžbeta, Mgr. 301 3 047/2440 615 alzbeta.michalikova@upsvr.gov.sk
TSP Jánošík František, Mgr. 301 3 047/2440 612 frantisek.janosik@upsvr.gov.sk
Oddelenie príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
vedúca oddelenia Zuzana Krnáčová, Mgr. 110 1 047/2440 640 zuzana.krnacova@upsvr.gov.sk
Kulichová Adriana, Ing. 107 1 047/2440 645 adriana.kulichova@upsvr.gov.sk
Geľhošová Lenka, Mgr. 119 1 047/2440 677 lenka.gelhosova@upsvr.gov.sk
Gombalová Martina, Mgr. 118 1 047/2440 647 martina.gombalova@upsvr.gov.sk
Tóthová Petra, Ing. 111 1 047/2440 643 petra.tothova@upsvr.gov.sk
Markovičová Jarmila, Bc. 1 111 047/2440 644 jarmila.markovicova@upsvr.gov.sk
Uhorskai Marianna, PhDr. 118 1 047/2440 642 marianna.uhorskai@upsvr.gov.sk
Lazarová Gabriela, Ing. 107 1 047/2440 641 gabriela.lazarova@upsvr.gov.sk
Bartošíková Stanislava, Mgr. 116 1 047/2440 648 stanislava.bartosikova@upsvr.gov.sk
Solymosiová Tatiana 118 1 047/2440 646 tatiana.solymosiova@upsvr.gov.sk
Imrovičová Iveta, Mgr. 114 1 047/2440 675 iveta.imrovicova@upsvr.gov.sk
Libiak Emília 116 1 047/2440 672 emilia.kacerikova2@upsvr.gov.sk
Sztankayová Silvia, Mgr. 108 1 047/2440 673 Silvia.Sztankayova@upsvr.gov.sk
Köbölová Alica, Bc. 108 1 047/2440 674 alica.kobolova@upsvr.gov.sk
Oroszová Oľga, Mgr. 114 1 047/2440 671 olga.oroszova@upsvr.gov.sk
Pivka Cyril, Mgr. 114 1 047/2440 679 cyril.pivka@upsvr.gov.sk
Hrašková Viera, Mgr. 116 1 047/2440 676 viera.hraskova@upsvr.gov.sk
Václaviková Janka, Ing. 119 1 047/2440 680 janka.vaclavikova@upsvr.gov.sk
TSP Melichová Lucia, Mgr. 109 1 047/2440 700 lucia.melichova@upsvr.gov.sk
TSP Dirbák Ján, Bc. 109 1 047/2440 700 jan.dirbak@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum (Petöfiho 39, 984 01 Lučenec)
vedúca oddelenia Gaálová Lucia, Ing., Mgr. 1 príz. 047/2441 331 lucia.gaalova@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Kašiarová Lucia, Mgr. 2 príz. 047/2441 370 lucia.kasiarova@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Trizna František, Bc. 2 príz. 047/2441 370 frantisek.trizna@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Roman Indrová Erika, Ing. 211 2 047/2441 371 erika.romanindrova@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Furiková Ivana, Mgr. 211 2 047/2441 371 ivana.furikova@upsvr.gov.sk
AC koordinátor Župčanová Roberta, Ing. 211 2 047/2441 371 roberta.zupcanova@upsvr.gov.sk
späť