Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - pracovisko Poltár

Železničná 2, 987 01 Poltár informácie: 047/2443 311 e-mail: lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Úsek služieb pre občana
vedúca úseku Kyzeková Jela, Ing. 220 2 047/2443 200 jela.kyzekova@upsvr.gov.sk
recepcia Ivanová Jana 204 2 047/2443 311 jana.ivanova@upsvr.gov.sk
Kačániová Jana 214 2 047/2443 511 jana.kacaniova@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské a sprostredkovateľké služby Kretová Jana, Mgr. 204 2 047/2443 319 jana.kretova@upsvr.gov.sk
Machavová Irena 207 2 047/2443 315 irena.machavova@upsvr.gov.sk
agenda VPM Marcineková Monika, Bc. 215 2 047/2443 318 monika.marcinekova@upsvr.gov.sk
Mareková Denisa, Mgr. 206 2 047/2443 317 denisa.marekova@upsvr.gov.sk
Melichová Zlatica, Bc. 210 2 047/2443 512 zlatica.melichova@upsvr.gov.sk
Pivka Ján 213 2 047/2443 322 jan.pivka@upsvr.gov.sk
Semeráková Janka, Mgr. 213 2 047/2443 554 janka.semerakova@upsvr.gov.sk
agenda služieb pre zamestnávateľa Škorňová Elena, Mgr. 215 2 047/2443 320 elena.skornova@upsvr.gov.sk
Slaninová Soňa 207 2 047/2443 312 sona.slaninova@upsvr.gov.sk
agenda aktivačného centra Fídesová Mária 132 1 047/2443 370 maria.fidesova@upsvr.gov.sk
agenda aktivačného centra Josipčuk Jozef, Ing. 132 1 047/2443 370 jozef.josipcuk@upsvr.gov.sk
agenda aktivačného centra Klapišová Štefánia 132 1 047/2443 370 stefania.klapisova@upsvr.gov.sk
agenda aktivačného centra Triznová Silvia 132 1 047/2443 370 silvia.triznova@upsvr.gov.sk
agenda poradenstva a vzdelávania Juraštíková Diana, Mgr. 205 2 047/2443 313 diana.jurastikova@upsvr.gov.sk
agenda poradenstva a vzdelávania Gaberová Gabriela, Mgr. 112 1 047/2443 470 gabriela.gaberova@upsvr.gov.sk
projekt Pomáhame odídencom - poradca Rapčanová Elena, Mgr. 112 1 047/2443 470 elena.rapcanova@upsvr.gov.sk
Referát sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (Železničná 2, 987 01 Poltár)
teamleader Urdová Monika, Bc. 136 1 047/2443 606 monika.urdova@upsvr.gov.sk
Mušková Terézia, Mgr. 125 1 047/2443 642 terezia.muskova@upsvr.gov.sk
Fašangová Miloslava, Mgr. 125 1 047/2443 700 miloslava.fasangova@upsvr.gov.sk
Riečicová Radka, Bc. 136 1 047/2443 607 radka.riecicova@upsvr.gov.sk
TSP Kubincová Renáta, Mgr. 125 1 047/2443 642 renata.kubincova@upsvr.gov.sk
psychológ Krahulcová Lucia, Mgr. 134 1 047/2443 630 lucia.krahulcova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok (Železničná 2, 987 01 Poltár)
vedúca referátu Žiláková Jana, Mgr. 212 2 047/2443 516 jana.zilakova@upsvr.gov.sk
Ťažká Katarína, Mgr. 212 2 047/2443 551 katarina.tazka@upsvr.gov.sk
Hrončeková Andrea, Ing. 209 2 047/2443 552 andrea.hroncekova@upsvr.gov.sk
Tóthová Lucia, Mgr. 209 2 047/2443 550 lucia.tothova2@upsvr.gov.sk
Vretenička Jozef, Mgr. 208 2 047/2443 501 jozef.vretenicka@upsvr.gov.sk
Katreniaková Elena, Ing. 208 2 047/2443 553 elena.katreniakova@upsvr.gov.sk
TSP Laššáková Janka, Bc. 10 2 047/2443 515 janka.lassakova@upsvr.gov.sk
Referát príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností (Železničná 2, 987 01 Poltár)
teamleader Uhlárová Iveta, Mgr. 10 2 047/2443 515 iveta.uhlarova@upsvr.gov.sk
Sliacka Jaroslava, Bc. 9 2 047/2443 513 jaroslava.sliacka@upsvr.gov.sk
Vitézová Katarína, Ing. 9 2 047/2443 641 katarina.vitezova@upsvr.gov.sk
späť