Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

F. Lehára 18, 984 01 Lučenec informácie: 047/2440 999 e-mail: lc@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
riaditeľ úradu Šebian Martin, PhDr., PhD. 211 2 047/2440 100 martin.sebian@upsvr.gov.sk
asistentka Šuľanová Diana, Mgr. 210 2 047/2440 101 diana.sulanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
vedúci odd. ekonomiky Václavík František, Ing. 208 2 047/2440 170 frantisek.vaclavik@upsvr.gov.sk
Talpašová Adriana 101 1 047/2440 195 adriana.talpasova@upsvr.gov.sk
Vajková Anikó, Ing. 106 1 047/2440 172 aniko.vajkova@upsvr.gov.sk
Takáčová Iveta, Ing. 201 2 047/2440 174 iveta.takacova@upsvr.gov.sk
Ferencová Mária 215 2 047/2440 175 maria.ferencova@upsvr.gov.sk
Karlíková Andrea 215 2 047/2440 176 andrea.karlikova@upsvr.gov.sk
Polorecká Dominika, Mgr. 215 2 047/2440 171 dominika.polorecka@upsvr.gov.sk
Vegešiová Mária 214 2 047/2440 173 maria.vegesiova@upsvr.gov.sk
Gombala Andrej, Ing. 212 2 047/2440 181 andrej.gombala@upsvr.gov.sk
Hrnčiarová Katarína, Ing. 212 2 047/2440 182 katarina.hrnciarova@upsvr.gov.sk
Uhrin Patrik 102 1 047/2440 190 patrik.uhrin@upsvr.gov.sk
Heister Miroslav 106 1 047/2440 191 miroslav.heister@upsvr.gov.sk
Drak Michal, Mgr. 155 1 047/2440 192 michal.drak@upsvr.gov.sk
Orosz Mikuláš 155 1 047/2440 192 mikulas.orosz@upsvr.gov.sk
Referát kontroly (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
Čavoj Peter, Ing. 216 2 047/2440 130 peter.cavoj@upsvr.gov.sk
Pašková Jana, PhDr. 217 2 047/2440 133 jana.paskova@upsvr.gov.sk
Migátová Marianna, Mgr. 217 2 047/2440 131 marianna.migatova@upsvr.gov.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava - osobný úrad (F. Lehára 18, 984 01 Lučenec)
Almáši Pavol, Mgr. 213 2 047/2440 120 pavol.almasi@upsvr.gov.sk
Machalová Marcela, Mgr. 209 2 047/2440 121 marcela.machalova@upsvr.gov.sk
Kelemenová Miroslava, Mgr. 209 2 047/2440 122 miroslava.kelemenova@upsvr.gov.sk
späť