Burza informácií 2023

ÚPSVR Levice navštívilo vo štvrtok 30.11.2023 888 žiakov základných škôl, výchovných poradcov ale i rodičov. Dôvodom bola Burza informácií pre voľbu povolania, ktorá má za cieľ končiacim žiakom ZŠ pomôcť pri výbere strednej školy.

 

Myšlienkou tohto podujatia je sústrediť širšie spektrum škôl na jednom mieste. Počas dňa sa na tejto prezentačnej profesijnej výstave prezentovalo 28 stredných odborných škôl a gymnázií z okresu Levice, ale pozvanie prijali aj školy mimo regiónu Levice, ktoré sú niečím špecifické. Žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ tak mali možnosť získať na jednom mieste ucelený prehľad, množstvo informácií, ale aj praktických ukážok, ktoré im dokážu po skončení ŽS výrazne pomôcť. ÚPSVR Levice sa prostredníctvom  Oddelenia aktívnych opatrení na trhu práce a poradenstva snaží ponúkať základným a stredným školám kariérne poradenstvo prostredníctvom rôznych aktivít so zameraním na širší kontext možností a rozvoja, vrátane strategického plánovania a riadenia kariéry. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia samospráv, odborov školstva, centier poradenstva a prevencie i siete Eures. Aj napriek tomu, že svet je čoraz viac digitalizovaný a zamestnávatelia využívajú moderné technolo­gické zariadenia, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj remeslám, aby si človek neustále zdokonaľoval svoje zručnosti a nadobúdal nové vedomosti, jednoducho aby „na sebe pracoval“.

ÚPSVR sa touto činnosťou snaží pomáhať zamestnáva­teľom, študentom i uchádzačom o zamestnanie zorientovať sa na aktuálnom trhu práce. OAOTPaP plánuje aktívne pracovať vo všetkých oblastiach poradenstva a zároveň venovať mimoriadnu pozornosť spolupráci so základnými a strednými školami pri podobných podujatiach. 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac