Oddelenie ekonomické

Oddelenie ekonomické

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ekonomické oddelenie Sabo Dávid Mgr. 508 5 036/2440193 david.sabo@upsvr.gov.sk
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia Ing. Kovács Éva 507 5 036/2440170 eva.kovacs@upsvr.gov.sk
samostatný radca, štátna pokladňa Ing. Brumlovská Zdenka 503 5 036/2440171 zdenka.brumlovska@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, štátna pokladňa Ing. Nádaždyová Ľubica 503 5 036/2440172 lubica.nadazdyova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, pohľadávky Mgr. Farkašová Iveta 502 5 036/2440178 iveta.farkasova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, pohľadávky Ing. Valová Mária 502 5 036/2440178 maria.valova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, správa majetku Mgr. Králiková Eva 506 5 036/2440192 eva.kralikova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, správa majetku Bc. Vörösová Melinda 508 5 036/2440193 melinda.vorosova@upsvr.gov.sk
podateľňa Horňáková Eva Bc. 501 5 036/2440197 eva.hornakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Matúšová Martinovič Martina 501 5 036/2440197 martina.martinovicmatusova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, rozpočtovníctvo Klimentová Anna 504 5 036/2440175 anna.klimentova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, účtovníctvo Pálová Gabriela 504 5 036/2440174 gabriela.palova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, vodič Korentsy Zoltán 506 5 zoltan.korentsy@upsvr.gov.sk
zamestnanec vo verejnom záujme Kollár Tibor 506 5
späť