Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia Mgr. Briešková Gabriela 4 prízemie 036/2440677 gabriela.brieskova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie B, N Sághyová Iveta 9 prízemie 036/2440671 iveta.saghyova@upsvr.gov.sk
referent OPPnKŤZP a PČ Mgr. Mesárošová Lucia 312 3 036/2440 646 lucia.mesarosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Belušová Dana Mgr. 5 prízemie 036/2440 672 dana.belusova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Vidová Diana 5 prízemie 036/2440 672 diana.vidova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Mgr. Uhnáková Monika 310 3 036/2440642 monika.uhnakova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie C,Č,D, Ď, E, F, U,V,W Mgr. Chvojková Ivana 6A prízemie 036/2440676 ivana.chvojkova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie P, T ŠSD predĺžená materská Mgr. Majchrák Karol 4 prízemie 036/2440 130 karol.majchrak@upsvr.gov.sk
OPPnK ŤZP a PČ Ballová Zuzana Mgr. 6a prízemie 036/2440 676 zuzana.ballova@upsvr.gov.sk
posudkové S, Š, Z, Ž Mgr. Červenáková Jana 14 prízemie 036/2440325 jana.cervenakova@upsvr.gov.sk
posudkové H, CH, I, J, L Bc. Kováčová Soňa 6B prízemie 036/2440670 sona.kovacova@upsvr.gov.sk
OPPnKŤZPaPČ Havranová Zuzana Bc. 326 1. 036/2440 641 zuzana.havranova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Pásztor Daru Marica Mgr. 8 prízemie 036/2440 000 marica.pasztordaru@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu D, Ď, I, M, U Ing. Šebová Ľubomíra 311 3 036/2440521 lubomira.sebova@upsvr.gov.sk
referent OPPnKŤZP a PČ Kulichová Anna 326 3 036/2440 641 anna.kulichova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu L ,Ľ, P Š okrem La, Lá, Ľa, Ša, Šá Adamová Lucia 311 3 036/2440521 lucia.adamova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu G, H, J Adamová Dana 312 3 036/2440646 dana.adamova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Zólyomiová Laura Mgr. 310 3 036/2440 642 laura.zolyomiova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu F, La, Lá, Ľa, O, Ra, Ša, Šá, Va, Vá, Z, Ž Ing. Roštášová Tatiana 326 3 036/2440641 tatiana.rostasova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Pacherová Eva, Mgr. 313 3 036/2440 647 eva.holikova@usprv.gov.sk
Terénny pracovník Mgr. Révay Timea 313 3 036/2440647 timea.revay@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
ŠAHY - peňažné príspevky na kompenzáciu A,B,F,H,K Bc. Berényiová Michaela 1 prízemie 036/2441641 michaela.berenyiova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Hromadová Edina Ing. 2 prízemie 036/2441 642 edina.hromadova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
peňažné príspevky na kompenzáciu Gubíková Claudia Bc. 103 036/2442312 claudia.gubikova@upsvr.gov.sk
ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu P-V,W Ing. Jurčeková Alexandra 103 1 036/2442642 alexandra.jurcekova@upsvr.gov.sk
ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu A, I-N, Z,Ž Ing. Beáta Simonová 103 1 036/2442643 beata.simonova@upsvr.gov.sk
späť