Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátných sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia HN,NV a ŠSD Mátéffyová Anna, Ing 330 3 036/2440510 anna.mateffyova@upsvr.gov.sk
dávky v hmotnej núdzi a ŠSD Klinčoková Lucia, Mgr. 323 3 036/2440513 lucia.klincokova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Polková Lucia, Mgr. 324 3 036/2440 557 lucia.polkova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky, teamleader ŠSD Tóthová Adriana, Mgr. 322 3 036/2440552 adriana.tothova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Šaróková Olívia, Mgr. 315 3 036/2440523 olivia.sarokova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Havranová Lýdia 315 3 036/2440523 lydia.havranova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a dotácie na stravu a šk. pomôcky Bridišová Stanislava, Mgr. 316 3 036/2440551 stanislava.bridisova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Hósová Jana 316 3 036/2440551 jana.hosova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Dobrovolná Miroslava, Mgr. 319 3 036/2440318 miroslava.dobrovolna@upsvr.gov.sk
Dotácie na stravu a šk. pomôcky a náhradné výživné Vadkertiová Edita, Ing. 319 3 036/2440 318 edita.vadkertiova@upsvr.gov.sk
Dotácie na stravu a šk. pomôcky a náhradné výživné Grebáčová Lucia, Mgr. 321 3 036/2440555 lucia.grebacova@upsvr.gov.sk
Dotácie na stravu a šk. pomôcky a náhradné výživné Halajová Irena, Mgr. 321 3 036/2440555 irena.halajova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Gunitsová Mária 320 3 036/2440556 maria.gunitsova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD Kleinová Lucia, Mgr. 320 3 036/2440 194 lucia.kleinova@upsvr.gov.sk
OHNNV a ŠSD Kohnová Túriová Eva, Mgr. 320 3 036/2440 194
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Galgóciová Lenka 323 3 036/2440513 lenka.galgociova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Csilla Szabóová , Mgr. 324 3 036/2440557 csilla.szaboova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
OHNNV a ŠSD Hromadová Edina Ing. 113 3 036/2440 511 edina.hromadova@upsvr.gov.sk
dávky v hmotnej núdzi a ŠSD Schulczová Ilona 107 1 036/2441 551 ilona.schulczova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Golianová Jana 104 1 036/2441515 jana.golianova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD Škorvánek Holmanová Michaela Mgr. 103 1 036/2441 513 michaela.skorvanekholmanova@upsv.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Zsigóová Erika 103 1 036/2441513 erika.zsigoova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Oxana Poliaková Segéň, Bc. 108 1 036/2441552 Oxana.PoliakovaSegen@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky , koordinátor pracoviska Mihályová Beáta, Ing. 207 1 036/2442554 mihalyova.beata@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Fehérová Alžbeta, Ing. 202 1 036/2442511 alzbeta.feherova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Pásztorová Antalová Klára, Ing. 202 1 036/2442515 klara.pasztorovantalova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Napová Adriana 202 1 036/2442555 adriana.napova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Somogyiová Alžbeta, Mgr. 202 1 036/2442516 alzbeta.somogyiova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Nyustyinová Andrea, Ing. 202 1 036/2442553 andrea.nyustyinova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Učníková Viktória 202 1 036/2442557 viktoria.ucnikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Ráczkóová Helena 202 1 036/2442556 helena.raczkoova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Pásztorová Zuzana, Mgr. 210 1 036/2442514 zuzana.pasztorova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Jamrišková Anita, Bc. 210 1 036/2442514 anita.jamriskova@upsvr.gov.sk
späť