Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia PhDr. Ciriová Anna 405 4 036/2440550 anna.ciriova@upsvr.gov.sk
Recepcia služieb zamestnanosti Klientská zóna prízemie 036/2440 320
Recepcia Mgr. Pacherová Zuzana 403 4 036/2440311 zuzana.pacherova@upsvr.gov.sk
referent OSO Bc. Kondrčíková Zuzana 422 4 036/2440 456 zuzana.kondrcikova@upsvr.gov.sk
Recepcia sociálnych služieb prízemie 036/2440 528
Recepcia štátnych sociálnych dávok Bc. Biela Ľubica 314 3 036/2440 322, 528 lubica.biela@upsvr.gov.sk
Recepcia štátnych sociálnych dávok Kováčová Zuzana 314 3 036/2440194, 528 zuzana.kovacova3@upsvr.gov.sk
Recepcia štátnych sociálnych dávok Mgr. Dupajová Denisa 314 3 036/2440 322, 528 denisa.dupajova@upsvr.gov.sk
agent VPM Kubincová Miroslava, Ing. 402 4 036/2440328 miroslava.kubincova@upsvr.gov.sk
Žemberovce, Jabloňovce, Iňa, Levice H Zoller Viktória 409 4 036/2440321 viktoria.zoller@upsvr.gov.sk
Veľký Ďur, Brhlovce, Bory, Malé Kozmálovce, Starý Hrádok, Čajkov, Santovka Labudová Tatiana, Mgr. 409 4 036/2440321 tatiana.tesakova@upsvr.gov.sk
Horný Pial, Plavé Vozokany, Nový Tekov, Tlmače - J,N,Ň Levice Ka-Ke Szabó Dušan 421 4 036/2440323 dusan.szabo@upsvr.gov.sk
Tekovský Hrádok, Pukanec A-Ch, P-Ž, Levice Ba,E,P Mgr. Trnková Ľudmila 411 4 036/2440517 ludmila.trnkova@upsvr.gov.sk
Rybník, Mýtne Ludany, Krškany, Levice V,W, Ing. Guthiová Tímea 412 4 036/2440304 timea.guthiova@upsvr.gov.sk
Ondrejovce, Domadice, V.Kozmálovce, Hr.Kľačany, Drženice,Tehla, Levice N,Ň,O Bc. Garajová Martina 414 4 036/2440331 martina.garajova@upsvr.gov.sk
Bajka, Bohunice, Devičany, Uhliská, Hontianske Trsťany, Levice F, Ki-Ko, R,U Mgr. Ihászová Miriam 414 4 036/2440331 miriam.ihaszova@upsvr.gov.sk
Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom A-L, Levice Be-By, Kr-Ky Ing. Hauliková Katarína 424 4 036/2440516 katarina.haulikova@upsvr.gov.sk
Hronské Kosihy, Pečenice, Levice A, Á, Ch, G,I,J,T,Ť Ing. Szillerová Oľga 424 4 036/2440516 olga.szillerova@upsvr.gov.sk
agent VPM - informačné karty Pavlovičová Mária Ing. 402 4 036/2440402 maria.pavlovicova@upsvr.gov.sk
Bátovce, Dolný Pial, Kalná nad Hronom M-Ž, Levice S Bc. Bálintová Mária 425 4 036/2440315 maria.balintova@upsvr.gov.sk
agent VPM Ing. Podseníková Jana 406 4 036/2440226 jana.podsenikova@upsvr.gov.sk
referent OSO Baková Martina Bc. 410 4 036/2440 323 martina.hamarova@upsvr.gov.sk
Agent VPM, cudzinci Bc. Pastier Jozef 408 4 036/2440324 jozef.pastier@upsvr.gov.sk
Agent VPM Ing. Ľuboš Kasan 401 4 036/2440220, 0902/968817 lubos.kasan@upsvr.gov.sk
referent OSO Bc. Pastierová Iveta 411 4 036/2440410, 0902/968827 iveta.pastierova@upsvr.gov.sk
referent OSO Ing. Vyskočilová Mariana 422 4 036/2440456 mariana.vyskocilova@upsvr.gov.sk
HP, PPZO so ZP Ing. Ižoldová Milota 406 4 036/2440332 milota.izoldova@upsvr.gov.sk
EURES Mgr. Hudáková Denisa 407 4 036/2440303 denisa.hudakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
Čata, Keť, Šalov, Želiezovce T Gubíková Claudia, Bc. 103 prízemie 036/2442312 claudia.gubikova@upsvr.gov.sk
Tekovské Lužany /A-K /, Veľké Ludince Opavská Mária, Mgr. 103 prízemie 036/2442315 maria.opavska@upsvr.gov.sk
Tekovské Lužany /L-Ž/, Želiezovce /C, Č, M, O,R,V,W,U/ Fábiková Viktória, Ing. 103 prízemie 036/2442315 viktoria.fabikova@upsvr.gov.sk
recepcia Budová Eva 103 prízemie 036/2442517 eva.budova2@upsvr.gov.sk
recepcia Zólyomiová Erika, Bc. 103 prízemie 036/2442517 erika.zolyomiova@upsvr.gov.sk
Farná, Želiezovce /B, N Lacková Miriam, Mgr. 105 prízemie 036/2442314 miriam.lackova@upsvr.gov.sk
Kukučínov, Želiezovce /A,D,E,F,, H, CH/, Malé Ludince  Sándorová Ildikó, Mgr. 103 prízemie 036/2442316 ildiko.sandorova@upsvr.gov.sk
Šarovce /C-J,K-Ž/, Turá Štuller Štefan 108 prízemie 036/2442 317 stefan.stuller@upsvr.gov.sk
Pohronský Ruskov, Hontianska Vrbica Lojdová Seresová Viviána, Mgr. 107 prízemie 036/2442310 viviana.seresova@upsvr.gov.sk
Málaš, Sikenica, Zalaba, Želiezovce G Dekický Zdenek, Mgr. 108 prízemie 036/2442512 zdenek.dekicky@upsvr.gov.sk
Čaka, Kuraľany, Nýrovce, Zbrojníky, Želiezovce /L, S, Š, Sz/, IPS stredisko Sádovská Mária 109 prízemie 036/2442313 maria.sadovska@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
Demandice, Hrkovce, Ipeľ. Úľany, Kubáňovo, Sazdice, Šahy /H,J,K,L,S, Š, U/ Halászová Henrieta 3 prízemie 036/2441310 henrieta.halaszova@upsvr.gov.sk
Recepcia Pečérkeová Beáta, Mgr. 4 prízemie 036/2441313 beata.pecerkeova@upsvr.gov.sk
Recepcia Antalová Eva, Ing. 4 prízemie 036/2441512 eva.antalova@upsvr.gov.sk
Hokovce, Pastovce, Vyškovce nad Ipľom, Dolné Semerovce, Šahy /E, G, I, M, N, O,P, R, T,Ť/ Nagyová Silvia 17 prízemie 036/2441315 silvia.nagyova2@upsvr.gov.sk
Plášťovce, Tupá, Ipeľský Sokolec, Šahy /B, CH, V, W, Z, Ž/ Nociarová Annamária, Bc. 17 prízemie 036/2441315 annamaria.nociarova@upsvr.gov.sk
Horné Túrovce, Veľké Turovce, Slatina, Lontov, Bielovce, Horné Semerovce, Šahy/A,C,Č,D,F/ Križanová Mária 16 prízemie 036/2441311 maria.krizanova@upsvr.gov.sk
referent OSO Hromadová Karolína 16 prízemie 036/2441 311 karolina.hromadova@upsvr.gov.sk
späť