Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
terénny pracovník Poliaková Segéň Oxana, Bc. 108 036/2441 552 Oxana.PoliakovaSegen@upsvr.gov.sk
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia SPOD a SK Pásztor Daru Marica, Mgr. 306 3 036/2440600 marica.pasztordaru@upsvr.gov.sk
SPO1 - A,B,C,Č,E Hernádyová Viera, Mgr. 309 3 036/2440 607 viera.hernadyova@upsvr.gov.sk
SPO1 - M,P,W,X,Y Belanská Andrea, Bc. 307 3 036/2440 603 andrea.belanska@upsvr.gov.sk
SPO1 - S,Š,T,Ť,U Haulíková Martina, Mgr. 307 3 036/2440 603 martina.haulikova@upsvr.gov.sk
SK maloletých - Levice M-Ž, Želiezovce Csonková Katarína, Mgr. 304 3 036/2440 609 katarina.csonkova@upsvr.gov.sk
SPO2 - ústavná starostlivosť Hamarová Mária, Mgr. 303 3 036/2440 606 maria.hamarova@upsvr.gov.sk
SPO1 - K, NRS, osvojenie Hanová Eva, Mgr. 303 3 036/2440 606 eva.hanova@upsvr.gov.sk
SPO1 - D,Ď,F,G,N,I Korcová Vladimíra, Mgr. 309 3 036/2440 607 vladimira.korcova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Kántorová Simona Mgr. 302 3 036/2440 553 simona.kantorova@upsvr.gov.sk
SPO1 - H,J,L,Ľ Prišťáková Ráchel, Mgr. 308 3 036/2440 602 rachel.pristakova@upsvr.gov.sk
kuratela maloleté Moháriová Erika Mgr. 304 3 036/2440 609 erika.mohariova@upsvr.gov.sk
SPO1 - CH,O,Ö,R,V,Z,Ž Miháliková Lucia, Mgr. 301 3 036/2440 608 lucia.mihalikova@upsvr.gov.sk
SPO2 terénna sociálna pracovníčka Patyiová Janeta, Mgr. 417 3 036/2440 644 janeta.patyiova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ďurík Réka Mgr. 302 3 036/2440 553 reka.durik@upsvr.gov.sk
SPO2 terénna sociálna pracovníčka Rakicová Dominika, Mgr. 417 3 036/2440 644 dominika.rakicova@upsvr.gov.sk
SPO2 terénna sociálna pracovníčka - asistent Rafajová Eliška, Mgr. 417 3 036/2440 644 eliska.rafajova@upsvr.gov.sk
SK PFO terénny soc. pracovník Forgáčová Ester, Mgr. 416 3 036/2440 520 ester.forgacova@upsvr.gov.sk
SK PFO terénny soc. pracovník - asistent Bóbová Veronika, Bc. 416 3 036/2440 520 veronika.bobova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
terénny sociálny pracovník Veselko Marek, Mgr. 108 1 036/2441 552 marek.veselko@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Chvojková Ivana Mgr. 108 036/2441 601 ivana.chvojkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Kaštierová Anna, Mgr. 117 1 036/2441 601 anna.kastierova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
SPO1 - A-K Nevizanská Diana, Mgr. 5 2 036/2442601 diana.nevizanska@upsvr.gov.sk
SPO1 - L-Ž Pomoziová Adriana, Mgr. 5 2 036/2442317 adriana.pomoziova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Szalonnásová Zdenka,Mgr. 5 2 036/2442601 zdenka.szalonnasova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologickych služieb
ÚPSVR Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice
psychológ Hubačeková Renáta, PhDr. č.10 prízemie 036/2440 620 renata.hubacekova@upsvr.gov.sk
psychológ Fabianová Martina, Mgr. č. 13 prízemie 036/2440 610 martina.fabianova@upsvr.gov.sk
psychológ Danáčová Radoslava Mgr. 11 prízemie 036/2440611 radoslava.danacova@upsvr.gov.sk
SPO1 - rodičovské konflikty, syCAN
SPO2 - ohrozené rodiny
späť