Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Halúzová Andrea Mgr. 404 4 036/2440 310 andrea.haluzova@upsvr.gov.sk
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
Recepcia služieb zamestnanosti Klientská zóna prízemie 036/2440 320
referent OSP Mgr. Pacherová Zuzana 403 4 036/2440311 zuzana.pacherova@upsvr.gov.sk
S.Tekov, H.Seč, Podlužany, Tlmače O-Z,Ž, Jabloňovce, Levice - L, Ľ Kondrčíková Zuzana Bc. 422 4 036/2440 456 zuzana.kondrcikova@upsvr.gov.sk
Recepcia sociálnych služieb prízemie 036/2440 528
agent VPM, cudzinci Kubincová Miroslava, Ing. 402 4 036/2440328 miroslava.kubincova@upsvr.gov.sk
Žemberovce, Iňa, Levice - H Zoller Viktória 410 4 036/2440321 viktoria.zoller@upsvr.gov.sk
Čajkov, Bory, S.Hrádok, Santovka, Levice - Ba, O Labudová Tatiana, Mgr. 410 4 036/2440321 tatiana.tesakova@upsvr.gov.sk
N.Tekov, P.Vozokany, Tlmače J-N, Ň, Levice Ka-Ke Szabó Dušan 421 4 036/2440323 dusan.szabo@upsvr.gov.sk
T.Hrádok, N.Dedina, Pukanec A-Ch, Levice - E,P Mgr. Trnková Ľudmila 411 4 036/2440517 ludmila.trnkova@upsvr.gov.sk
M.Ludany,Devičany,Brhlovce,Levice V,W Ing. Guthiová Tímea 412 4 036/2440304 timea.guthiova@upsvr.gov.sk
Ondrejovce, Drženice, H.Pial, Levice - Š Garajová Martina Bc. 414 4 036/2440331 martina.garajova@upsvr.gov.sk
Kozárovce, Jur n/Hr.,D.Pial,Bajka,Bohunice,Levice Ki-Ko, R, U Ihászová Miriam Mgr. 414 4 036/2440331 miriam.ihaszova@upsvr.gov.sk
Krškany, Kalná n./Hr. - A-L, Levice Be-By, Kr-Ky Hauliková Katarína Ing. 424 4 036/2440516 katarina.haulikova@upsvr.gov.sk
H.Kosihy,Pečenice, Žemliare, Tehla, V.Kozmálovce, Levice A,Á,Ch,D,Ď,T,Ť Szillerová Oľga Ing. 424 4 036/2440516 olga.szillerova@upsvr.gov.sk
agent VPM, infokarty Pavlovičová Mária Ing. 402 4 036/2440328 maria.pavlovicova@upsvr.gov.sk
referent OSP Kleinová Zuzana Mgr. 406 4 036/2440 226 zuzana.kleinova@upsvr.gov.sk
M.Kozmálove, H.Kľačany,Kalná n./Hr. - M-Ž, Levice - S Bálintová Mária Bc. 425 4 036/2440315 maria.balintova@upsvr.gov.sk
Bátovce,H.Trsťany,Pukanec I-O, Levice - M Podseníková Jana Ing. 412 4 036/2440304 jana.podsenikova@upsvr.gov.sk
Agent VPM, cudzinci Pastier Jozef Bc. 408 4 036/2440324 jozef.pastier@upsvr.gov.sk
Agent VPM, infokarty Ľuboš Kasan Ing. 409 4 036/2440220, 0902/968817 lubos.kasan@upsvr.gov.sk
Rybník, Domadice, D.Seč, Pukanec P-Ž, Levice C,Č,J Bc. Pastierová Iveta 411 4 036/2440410 iveta.pastierova@upsvr.gov.sk
Beša, Jesenské, V.Ďúr, Vyšné n/Hr., Levice - N,Ň,Z,Ž Vyskočilová Mariana Ing. 422 4 036/2440456 mariana.vyskocilova@upsvr.gov.sk
Lok, Uhliská, Lula, Tlmače A-I, Levice - F,G,I Dekický Zdenek Mgr. 425 4 036/2440 315 zdenek.dekicky@upsvr.gov.sk
HP, PPZO so ZP Ižoldová Milota Ing. 406 4 036/2440332 milota.izoldova@upsvr.gov.sk
EURES Mgr. Hudáková Denisa 407 4 036/2440303 denisa.hudakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
referent OSP Medo Alica 104 036/2442 315 alica.medo@upsvr.gov.sk
Tekovské Lužany /L-Ž/, Želiezovce /C, Č, M, O,R,V,W,U/ Fábiková Viktória, Ing. 104 prízemie 036/2442315 viktoria.fabikova@upsvr.gov.sk
Farná, Želiezovce /B, N Lacková Miriam, Mgr. 105 prízemie 036/2442314 miriam.lackova@upsvr.gov.sk
Kukučínov, Želiezovce /A,D,E,F,, H, CH/, Malé Ludince  Sándorová Ildikó, Mgr. 105 prízemie 036/2442316 ildiko.sandorova@upsvr.gov.sk
Pohronský Ruskov, Hontianska Vrbica Lojdová Seresová Viviána, Mgr. 107 prízemie 036/2442310 viviana.seresova@upsvr.gov.sk
Málaš, Sikenica, Zalaba, Želiezovce G Štuller Štefan 108 prízemie 036/2442512 stefan.stuller@upsvr.gov.sk
Čaka, Kuraľany, Nýrovce, Zbrojníky, Želiezovce /L, S, Š, Sz/, IPS stredisko Sádovská Mária 109 prízemie 036/2442313 maria.sadovska@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
Demandice, Hrkovce, Ipeľ. Úľany, Kubáňovo, Sazdice, Šahy /H,J,K,L,S, Š, U/ Halászová Henrieta 3 prízemie 036/2441310 henrieta.halaszova@upsvr.gov.sk
Hokovce, Pastovce, Vyškovce nad Ipľom, Dolné Semerovce, Šahy /E, G, I, M, N, O,P, R, T,Ť/ Nagyová Silvia 17 prízemie 036/2441315 silvia.nagyova2@upsvr.gov.sk
Plášťovce, Tupá, Ipeľský Sokolec, Šahy /B, CH, V, W, Z, Ž/ Nociarová Annamária, Bc. 17 prízemie 036/2441315 annamaria.nociarova@upsvr.gov.sk
Horné Túrovce, Veľké Turovce, Slatina, Lontov, Bielovce, Horné Semerovce, Šahy/A,C,Č,D,F/ Križanová Mária 16 prízemie 036/2441311 maria.krizanova@upsvr.gov.sk
referát sprostredkovania práce Biely Marek Mgr. 16 036/2441 311 marek.biely@upsvr.gov.sk
referent OSO Hromadová Karolína 16 prízemie 036/2441 311 karolina.hromadova@upsvr.gov.sk
späť