Referát kontroly

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca Ing. Tučeková Erika 513 5 036/2440 131 erika.tucekova@upsvr.gov.sk
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
kontrolórka Ingrid Biela, Ing. 514 5 036/2440132 ingrid.biela@upsvr.gov.sk
späť