Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi

Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pripravilo pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi rekreačné pobyty v zariadeniach Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany SR.

Rodiny s nezaopatrenými deťmi môžu využiť ponuku vo vybraných zariadeniach Ministerstva vnútra SR zdarma. Pobytu sa musí zúčastniť minimálne jedno nezaopatrené dieťa.

Podmienkou pridelenia bezplatného poukazu je čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac, ktorý nepresahuje 1,5 násobok životného minima. Druhou podmienkou je, že každé školopovinné dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, si musí riadne plniť školskú dochádzku, aj keby na rekreačný pobyt nebolo prihlásené. Pridelením bezplatného poukazu rodina získa ubytovanie a plnú penziu zdarma v termíne a zariadení, ktoré si sama vyberie. Súčasťou poukazu nie je doprava do zariadenia a zo zariadenia, ktorú si zabezpečuje individuálne na vlastné náklady.

Bližšie informácie a žiadosť o zaradenie rodín na rekreačný pobyt poskytnú pracovníci oddelenia služieb občanom úradu. Žiadosť je tiež možné stiahnuť si z webovej stránky Ministerstva vnútra SR.

Pripájame :Žiadosť o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt [ PDF 533.8 kB]

Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo [ PDF 1.2 MB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
Dátum aktualizácie: 30.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac