NMnV - Odbor sociálnych vecí a rodiny

 

Odbor sociálnych vecí a rodiny

         
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Heverová Oľga, Mgr.  403 4  032/ 2442 500  Olga.Heverova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
           

vedúca oddelenia

zástupca riaditeľky OSVaR

Šimovičová Jana, Mgr. 413 4 032/ 2442 600 Jana.Simovicova@upsvr.gov.sk
Zástupca vedúceho SPO Balažovičová Eva, Mgr. 413 4 032/ 2442 609 Eva.Balazovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Volárová Anna, Ing. 410 4 032/ 2442 604 Anna.Volarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Dorotčín Jozef, Mgr. 410A 4 032/ 2442 602 Jozef.Dorotcin@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Zubáriková Zuzana, Mgr. 410A 4 032/ 2442 602 Zuzana.Zubarikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Feranec Matúš, Mgr. 411 4 0918 572 249 Matus.Feranec@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Skokánková Petra, Ing. Mgr. 411 4 0917 929 534 Petra.Skokankova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Masárová Alena Mgr. 411 4 0918 569 303 Alena.Masarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Šutovská, Lenka Mgr. 412 4 0918 571 179 Lenka.Sutovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Maráková Patrícia, PhDr. 412 4 032/ 2442 608 Patricia.Marakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mazúrová Ivana, Mgr. 412 4 032/ 2442 608 Ivana.Mazurova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Zubáriková Zuzana, Mgr. 412 4 032/ 2442 608 Zuzana.Zubarikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Durcová Dana, Bc. 415 4 032/ 2442 605 Dana.Durcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ochránková Alena, Mgr. 416 4 032/ 2442 606 Alena.Ochrankova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Benetinová Oľga, Bc. 417 4 032/ 2442 607 Olga.Benetinova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Psychológ  Holecová Natália, Mgr. Dom služieb 2         dvere č. 24 0918573883 Natalia.Holecova@upsvr.gov.sk
Psychológ Krajíčková Gabriela, Mgr. Dom služieb 2         dvere č. 24 0918 573 988 Gabriela.Krajickova@upsvr.gov.sk
Psychológ Kováčová Iveta, Mgr. 712 7 032/ 2442 620  Iveta.Kovacova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
           
vedúca oddelenia Mihaliková Gabriela, Mgr. 409 4 032/ 2442 640 Gabriela.Mihalikova@upsvr.gov.sk
zástupca vedúcej OPPKŤZP Gešvandtnerová Zuzana, Mgr. 404 4 032/ 2442 641 Zuzana.Gesvandtnerova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Polákova Lucia, Ing. 404 4 032/ 2442 642 Lucia.Polakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Mihaliková Zuzana, Mgr. 405 4 0918 568 643 Zuzana.Mihalikova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Mihaliková Martina, Mgr. 405 4 032/ 2442 643 Martina.Mihalikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Radošinská Monika, Mgr. 406 4 032/ 2442 674 Monika.Radosinska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Benková Anna, Mgr.Ing.        407 4 032/ 2442 673 Anna.Benkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Višnovská Alžbeta, Mgr. 407 4 032/ 2442 672 Alzbeta.Visnovska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mitanová Jana, MUDr. 006A prízemie 032/ 2442 677 Jana.Mitanova@upsvr.gov.sk 
posudkové činnosti Veselá Eva, MUDr. 006A prízemie 032/ 2442 677 Eva.Vesela2@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
           
vedúca oddelenia Podperová Emília, Ing. 713 7 032/ 2442 550 Emilia.Podperova@upsvr.gov.sk
Zástupca vedúcej OHNNVaŠSD Markovič Jaroslav, Ing. 714 7 032/ 2442 554 Jaroslav.Markovic@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Slávková Sylvia, Mgr. 708 7 032/ 2442 555 Sylvia.Slavkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Jamrichová Gabriela 708 7 032/ 2442 553 Gabika.Jamrichova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Caková Mária, Mgr. 708A 7 032/ 2442 556 Maria.Cakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Hadbábna Eliška, Mgr. 708A 7 032/ 2442 557 Eliska.Hadbabna@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Cibulková Nina, Mgr. 708A 7 032/ 2442 512 Nina.Cibulkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Lieskovská Daniela, Ing. 708A 7 032/ 2442 551 Daniela.Lieskovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Hrušovská Lucia, Mgr. 714 7 032/ 2442 552 Lucia.Hrusovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Šáleková Renata, Mgr. 716 7 032/ 2442 182 Renata.Salekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Hudeková Veronika, Mgr. 716 7 032/ 2442 559 Veronika.Hudekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Augustínová Jarmila, Mgr. 716 7 0918 572 330 Jarmila.Augustinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Berecova Martina, Ing. 716 7 032/ 2442 553 Martina.Brecova@upsvr.gov.sk
 Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD
 
 Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Samuhelová Dana  2 prízemie/Žlt. budova 032/ 2441 251 Dana.Samuhelova@upsvr.gov.sk
 Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mandelík Adam  2 prízemie/Žlt. budova 032/ 2441 250 Adam.Mandelik@upsvr.gov.sk
 
 
Aktivačné centrum
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Benča Andrej, Ing. 715 7 032/ 2442 700 Andrej.Benca@upsvr.gov.sk
           
Zástupca vedúceho Aktivačné centrum Gablechová Jana 715 7 0907 701 709 Jana.Gablechova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Majerčaková Zdenka Mgr. 715 7 0907 701 709 Zdenka.Majercakova@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
Dátum aktualizácie: 10.01.2023
späť