Informácia pre osoby s obmedzenou mobilitou

Vyhradené miesta pre parkovanie ŤZP v blízkosti úradu PSVR Nové Mesto nad Váhom:

lokalita Hviezdoslavova 36 a 40 je umiestnené pred komplexom budov.                                                                                                                      

lokalita Stará Turá - Družstevná 2 je umiestnené priamo pred budovou.                                                                                                                                    

lokalita Myjava - M.R.Štefánika 561/6 je pred budovou pri hlavnej ceste.

 

Bezbariérový prístup do budovy a prípadne výťah pre ŤZP úradu PSVR Nové Mesto nad Váhom:

lokalita Hviezdoslavova 36 a 40 výťah sa nachádza v budove.                                                                                                                                                  

lokalita Stará Turá - Družstevná 2 výťah sa nachádza v budove.                                                                                                                                                  

lokalita Myjava - M.R.Štefánika 561/6 výťah sa nachádza v budove.

 

Telefonický kontakt alebo iný spôsob privolania pracovníka úradu, ktorý pomôže osobe s obmedzenou mobilitou. Úrad PSVR Nové Mesto nad Váhom:

lokalita Hviezdoslavova 36 a 40 je Ing. Simona Zamečínková MBA– tel:  032/2441 191                                                                                                                                                                                                                                 

lokalita Stará Turá - Družstevná 2 je Mgr. Ľubica Gablechová – tel: 032/ 2443 312                                                                                                                                                                                                                                

lokalita Myjava - M.R.Štefánika 561/6 je Bc. Danica Holičová – tel: 034/2445 641


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.11.2016
Dátum aktualizácie: 13.01.2021
späť