Úsek služieb pre občana a pre zamestnávateľa UPSVR Nové Mesto nad Váhom - pracovisko Myjava

Úsek služieb pre občana a pre zamestnávateľa UPSVR Nové Mesto nad Váhom - pracovisko Myjava

M.R.Štefánika 561/6, 907 01 Myjava

Recepcia - informácie : 034/2445 250

e-mail: nm@upsvr.gov.sk

Internetové stránky:  www.upsvar.sk/nm

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca OSO Stančíková Anna, Mgr 012 prízemie 034/ 2445 310 Anna.Stancikova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
A - G (vrátane) Černáková Jana 010 prízemie 034/ 2445 312 Jana.Cernakova@upsvr.gov.sk
H - Ko (vrátane) Portášiková Anna, Mgr. 010 prízemie 034/ 2445 317 Anna.Portasikova@upsvr.gov.sk
Kr - Pa (vrátane) Ilovičná Jaroslava 009 prízemie 034/ 2445 311 Jaroslava.Ilovicna@upsvr.gov.sk
Recepcia Krč - Jediná Jaroslava, Bc. 004 prízemie 034/ 2445 318 Jaroslava.Krc-Jedina@upsvr.gov.sk

Tr - Ž (vrátane)

Cablková  Eva, Mgr. 007 prízemie 034/ 2445 319 Eva.Cablkova@upsvr.gov.sk


 

späť