Úsek služieb pre občana a pre zamestnávateľa UPSVR Nové Mesto nad Váhom - pracovisko Myjava

Úsek služieb pre občana a pre zamestnávateľa UPSVR Nové Mesto nad Váhom - pracovisko Myjava

M.R.Štefánika 561/6, 907 01 Myjava

Recepcia - informácie : 034/2445 250

e-mail: nm@upsvr.gov.sk

Internetové stránky:  www.upsvar.sk/nm

funkcia, agenda, pracovisko priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca OSO, 3 Kavická Monika, Mgr. – U,V,Z,Ž 007 prízemie 034/ 2445 310 Monika.Kavicka@upsvr.gov.sk
pracoviská
7 Černáková Jana          – A,B,C,Č,D,Ď,E,F 010 prízemie 034/ 2445 312 Jana.Cernakova@upsvr.gov.sk
6 Portášiková Anna, Mgr. – G,H,CH,I,J,Ko 010 prízemie 034/ 2445 317 Anna.Portasikova@upsvr.gov.sk
3 Gáliková Anna, Mgr. 007 prízemie 034/ 2445 316 Anna.Galikova@upsvr.gov.sk
1 -Recepcia Krč - Jediná Jaroslava, Bc. 005 prízemie 034/ 2445 250 Jaroslava.Krc-Jedina@upsvr.gov.sk

4

Taranová  Ľubica, Mgr. – P,R,S,Š,T,Ť 009 prízemie 034/ 2445 319 Lubica.Taranova@upsvr.gov.sk

 5

Hulková Nina, Mgr.     – Kr, L,M,N,O 009  prízemie 034/ 2445 311 Nina.Hulkova@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
Dátum aktualizácie: 15.01.2021
späť