Rozsah osobnej asistencie

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č.447/2008 Z. z., ktoré si nemôže fyzická osoba so zdravotným postihnutím vykonávať sama a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Každý človek je individualista a z toho vyplýva, že aj u občanov s rovnakým druhom zdravotného postihnutia môže tá istá aktivita trvať rôzne dlho.  Pri stanovovaní rozsahu sa zohľadňujú a rozlišujú činnosti vykonávané každodenne, pravidelne a tie ktoré sa vykonávajú zriedkavejšie.

Rozsah hodín sa vypočítava na kalendárny rok.  Pre určenie optimálneho počtu hodín osobnej asistencie t.j. takého počtu, ktorý umožňuje  fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím viesť nezávislý život podľa jej predstáv a súčasne zodpovedá skutočnej potrebe a časovému  úseku pre jednotlivé činnosti určenej zodpovedným pracovníkom, je dôležité prihliadať najmä na:

  • vyjadrenie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  o svojich potrebách
  • na jeho postavenie v rodine a pôsobenie ostatných členov rodiny pri poskytovaní pomoci tomuto občanovi
  • a na to v akom prostredí žije.

Tlačivo žiadosti a súvisiace tlačivá sú tu: Žiadosť o PP na kompenzáciu, Potvrdenie o podaní daňového priznaniaVyhlásenie o majetku, Výkaz o odpracovaných hodinách OA, Potvrdenie o vyplatených odmenách OA.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.02.2013
Dátum aktualizácie: 10.07.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac