V prípade, ak si zabezpečím ako uchádzač o zamestnanie sám vzdelávací kurz, aké náklady mi úrad preplatí?

V prípade ak priamym dôsledkom absolvovania konkrétneho vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré Vám nemôže zabezpečiť úrad a ktoré ste si zabezpečili z vlastnej iniciatívy, je nástup do pracovného pomeru k zamestnávateľovi na výkon pracovnej činnosti, resp. začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám na základe podpísanej dohody uhradí náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečené z Vašej vlastnej iniciatívy do výšky 100 % oprávnených nákladov, najviac však v sume 600,-  EUR.  Podmienkou úhrady nákladov je tiež to, že Vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nezabezpečil vzdelávanie a prípravu pre trh práce v období 12 mesiacov pred začatím vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré ste si zabezpečili  z vlastnej iniciatívy a že Vám uvedený príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečené z vlastnej iniciatívy nebol poskytnutý v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.01.2013
Dátum aktualizácie: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac