V prípade, ak si zabezpečím ako uchádzač o zamestnanie sám vzdelávací kurz, aké náklady mi úrad preplatí?

V prípade ak priamym dôsledkom absolvovania konkrétneho vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré Vám nemôže zabezpečiť úrad a ktoré ste si zabezpečili z vlastnej iniciatívy, je nástup do pracovného pomeru k zamestnávateľovi na výkon pracovnej činnosti, resp. začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám na základe podpísanej dohody uhradí náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečené z Vašej vlastnej iniciatívy do výšky 100 % oprávnených nákladov, najviac však v sume 600,-  EUR.  Podmienkou úhrady nákladov je tiež to, že Vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nezabezpečil vzdelávanie a prípravu pre trh práce v období 12 mesiacov pred začatím vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré ste si zabezpečili  z vlastnej iniciatívy a že Vám uvedený príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečené z vlastnej iniciatívy nebol poskytnutý v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti.


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 08:00-11:00
Utorok 08:00-11:00
*Streda 13:00-16:00
*Štvrtok 08:00-11:00
Piatok 08:00-11:00

*  8. a 9. 4.2020 stránkové hodiny úradov - ZRUŠENÉ.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac