Contact

Kancelária riaditeľa + referát kontroly

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
asistentka riaditeľa Eva Kosová, Mgr. 82 2 034/2440101 eva.kosova@upsvr.gov.sk
odborný radca referátu kontroly Janka Morávková Ing. 80 2 034/2440130 janka.moravkova@upsvr.gov.sk
odborný radca referátu kontroly Jana Honzová, Mgr. 80 2 034/2440130 jan.honzova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Poláková Lenka, Mgr. 84 2 034/2440 170, 0918 530 012 lenka.polakova@upsvr.gov.sk
Rozpočet, platobný styk Habová Petra, Mgr. 77 2 034/2440 220 petra.habova@upsvr.gov.sk
Správa pohľadávok Palkovičová Adela, JUDr. 83 2 034/2440 190 adela.palkovicova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo Vaculová Elena, Mgr. 75 2 034/2440 172 elena.vaculova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo Tokošová Blažková Lenka, Ing. 75 2 034/2440 172 lenka.tokosovablaskova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo Lovíšková Ľubica, Ing. 74 2 034/2440 171 lubica.loviskova@upsvr.gov.sk
Pokladňa, platobný styk Šajánková Andrea, Mgr. 74 2 034/2440 171 andrea.sajankova@upsvr.gov.sk
Správa majetku Kudláčová Bibiána, Ing. 83 2 034/2440 190 bibiana.kudlacova@upsvr.gov.sk
Podateľňa Žigová Adriána 78 2 034/2440 195 adriana.zigova@upsvr.gov.sk
Sklad, registratúra Habová Simona 78 2 034/2440 195 simona.habova@upsvr.gov.sk
Autoprevádzka Jankových Ján, Mgr. 78 2 034/2440 195 jan.jankovych@upsvr.gov.sk

oddelenie služieb pre občana

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Klaudia Bulková, Mgr. 11 prízemie 034/2440310 klaudia.bulkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senica
Recepcia Ľubomíra Šrámková, Mgr. 1 prízemie 034/2440321 lubomira.sramkova@upsvr.gov.sk
Recepcia Viera Hološková 1 prízemie 034/2440321 viera.holoskova@upsvr.gov.sk
Obec: Jablonica, Rovensko, Senica (Čáčov) - ulice: Bahenská, Beňovského, Cintorínska, Cyrila Gallaya, Čáčovská cesta, Dr. Milana Hodžu, Kruhy, K veterine, Ľudmily Križanovej, Martina Bartoňa, Miloslava Bibzu, Pri garážach, Škodáčkova, Štortová, V uličke . Senica:Orechová, L. Novomeského Hana Mičová, Bc. 2 prízemie 034/2440553 hana.micova@upsvr.gov.sk
Obce: Rybky, Rybky, Hradište p. V. Senica - ulice: Bottova, Brestové, Dlhá, Gaštanova, Jána Bežu, Jána Jonáša, Jozefa Závodského, Juraja Fandlyho, Kolónia, Lúčna, M.Braxatorisa, Muškátova, Poľná, Sadová, Stromová, Štefánikova, Štefana Pilárika, Tehelná, Teplická, Topoľová, Veterná, Železničná Nemčeková Adriana, Ing. 2 prízemie 034/2440553 adriana.nemcekova@upsvr.gov.sk
Obec: Dojč, Sobotište Senica: Horné Suroviny, Jána Náhlika, Potočná, Senica PR Kornélia Čulenová, Mgr. 3 prízemie 034/2440513 kornelia.culenova@upsvr.gov.sk
Obce: Kunov, Prietrž, Sobotište Senica - ulice: Čerešňová, Gen. L. Svobodu, Hviezdoslavova, Kalinová, Kaplinská, M. Nešpora, Morušova, Rovenská, Ružová, Sládkovičova, Sv. Gorazda, Štúrova, V.Paulínyho-Tótha Alena Bukajová, Mgr. 3 prízemie 034/244 0 513 alena.bukajova@upsvr.gov.sk
Obec: Hlboké, Šajdíkove Humence Senica - ulice: Dolné Suroviny, Dr. I. Horvátha, Hollého, Jabloňová, Komenského, Košútovec, Kvetná, Krátka, Lipová, Olivová, Okružná, Palárikova, Priemyselná, Slnečná, Sotinská, Továrenská,Vajanského Ivana Nemečkayová 4 prízemie 034/2440319 ivana.nemeckayova@upsvr.gov.sk
Obce: Koválov, Častkov, Smrdáky Senica - ulice: Agátová, Brezová, Horné Suroviny, Hurbanova, Jablonická cesta, Janka Kráľa, Kasárenská, Moyzesova, Smrekova Katarína Krňová Mgr. 4 prízemie 034/2440319 katarina.krnova@upsvr.gov.sk
Obce: Cerová, Prievaly, Rovensko Senica - ulice: Astrová, Bažantnica, Bernolákova, J.Mudrocha, Jána Náhlika, Ľudovíta Vaníčka, Orgovánová, Potočná, S. Jurkoviča Dušana Ščepková, Mgr. 5 prízemie 034/2440314 dusana.scepkova@upsvr.gov.sk
Obce: Osuské, Plavecký Peter, Podbranč Senica - ulice: Fajnorova, Hájska, Hlbocká cesta, Jasmínová, Kalinčiakova, Mesačná, Mlynská, Nám.oslobodenia, Robotnícka, SNP, Sv. Cyrila a Metoda, Školská, Záhradná Milena Kovaríková, Mgr. 5 prízemie 034/2440312 milena.kovarikova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaštín-Stráže
Recepcia + obec: Štefanov Zuzana Fialová 112 1. poschodie 034/2442322 zuzana.fialova@upsvr.gov.sk
Borský Mikuláš, Bílkové Humence Šaštín - Stráže - ulice: Borová, Do Gazarky, Hliníková, Jesenského, J. Donovala, Lúčna, Metodova, Novomeského, Piesočná, Vŕšky, Železničiarska PhDr. Lenka Michalicová, PhD. 109 1. poschodie 034/2442324 lenka.michalicova@upsvr.gov.sk
Obce: Kuklov, Borský Sv. Jur Šaštín-Stráže: Alej, J. Hollého, j. Bottu, Kláštorné námestie, Zápotočná Suchovská Katarína 111 1. poschodie 034/2442326 katarina.pollakova2@upsvr.gov.sk
Obec : Kúty Šaštín - Stráže ulice: M. Nešpora, Na Pažiti, Nám. Slobody, Zákostolie Lucia Javoríková, Bc. 114 1. poschodie 034/2442555 lucia.javorikova@upsvr.gov.sk
Obec: Čáry Šaštín-Stráže ulice: Bernolákov rad, Čistonek, Domky, Hviezdoslavova, ul. M.R. Štefánika, Pri Kadúbku, Na Kopánke, Školská, Záhumenica, Záhorácka Klokočková Elena, Mgr. 115 1. poschodie 034/2442315 elena.klokockova@upsvr.gov.sk
Obec: Sekule, Lakšárska Nová Ves, Smolinské Šaštín - Stráže ulice: J. Kollára, Kolmenského, Pri rybníku, Pri štadióne, Pri bitúnku, Slnečná, Štúrova, Nádražná, U Vulgana Erika Suchovská, Bc. 119 1. poschodie 034/2442325 erika.suchovska@upsvr.gov.sk
Obce: Moravský Sv. Ján Helena Tomašovičová, Mgr. 118 1. poschodie 034/2442317 helena.tomasovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč
Recepcia Veronika Tiripová, Mgr. 110 prízemie 034/2443563 veronika.tiripova@upsvr.gov.sk
Obce: Unín, Petrova Ves, Kátov, Letničie Viera Bäumlová, Mgr. 109 prízemie 034/2443333 viera.baumlova@upsvr.gov.sk
Holíč-ulice: Bratislavská, Bottova, Fučíkova, Gagarinova, Jednoradová, J. Boora, Jesenského, Kollárova, Lesná, Nálepkova, Priateľstva, Ružová, Schiffelova, SNP, Sasinkova, Štefánikova, Školská, Veterná, Zámocká Kocáková Elena , Mgr. 106 prízemie 034/2443335 elena.kocakova@upsvr.gov.sk
Obce: Radimov, Holíč - ulice: A. Dubčeka, Betlehem, Dr. Rapanta, Hodonínska, Hollého, Hurbanova, M. Nešpora, Márie Terézie, Kátovská, Kopčianská, Lúčky, Námestie Mieru, Pri kaštieli, Palárikova, Partizánska, Pod sýpkou, Potočná, Pri štadióne, Priečna, Pod hrebeňom, Rodinné domky, Sibírska, sv. Anny, Športová, Štúrova, Vradišská, Vysoká, Staničná, Svätojánska Beata Galambová, Mgr. 105 prízemie 034/2443338 beata.galambova@upsvr.gov.sk
Gbely, Popudinské Močidľany, Trnovec Holíč ulice: 29. augusta, J. Čabelku, Lidická, Mlynská, Moyzesova Eva Zálešáková, Bc. 122 prízemie 034/2443336 eva.zalesakova@upsvr.gov.sk
Kopčany, Brodské Holíč ulice: Bažantnica, Budovateľská, Bernolákova, Hviezdoslavova, Kukučínova Božena Kubicová, Mgr. 122 prízemie 034/2443336 bozena.kubicova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Skalica
RECEPCIA Obec: Dubovce Skalica - ulice: D. Jurkoviča, Dr. Nováka, Dr. Valacha, Hurbanova, K baťáku, Kolárova, Mierová, Mýtna, Premestie, Ružová, Široká, Trieda dr. Clementisa Ľudmila Drúžková 4 prízemie 034/2441331 ludmila.druzkova@upsvr.gov.sk
Obce: Chropov, Oreské, Radošovce Skalica-ulice: Agátová, Bernolákova, Boorova, Hollého, Karmelitská, Lúčky, Na skale, Nad predmestím, Nám.slobody, Nešporova, Partizánska, Pivovarská, Pod hájkom, Pod záhradami, Pplk. Pľjušťa, Pribinova, Podhradie, Pribinova, Skalica, Strážnická, Šebestova, Štefánikova, Vajanského, Veľké Trávniky, Veľkomoravská, Vinohradnícka, Vrchovského, Zlatnícka dolina, Zlatnícka ul. Petra Hasáková, Mgr. 5 prízemie 034/2441330 petra.hasakova@upsvr.gov.sk
Obce: Koválovec, Vrádište, Skalica-ulice: Blahova, Bulharská, Čulenova, Dr.J.Ďuroviča, Dr. Buchtu, Dr.Schafflera, F.K.Veselého, Gorkého, Hviezdoslavova, Jabloňová, Komenského, Koreszkova, Kráľovská,, Madvova, Malé Trávniky, Mallého, Mazúrova, Petrovská, Pod kalváriou, Potočná, Priečna, Rohatecká, Salajka, Slnečná, Suchý riadok, Svätoplukova, Škarniclovská, Tehelňa, Valy Alena Nečasová, Mgr. 5 prízemie 034/2441330 alena.necasova@upsvr.gov.sk
Obce: Lopašov, Mokrý Háj, Prietržka Skalica-ulice: Bajanova, Doležalova, Dr.Bunčáka, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ.Okánika, Družstevná, Duklianska, Hodonínska, Horská cesta, Jednoradová, Lichardova, Meňhartka, Nádražná, Obrancov mieru, Pelíškova, Pri potoku, Psíky, Sasinkova, Sídl. L. Svobodu, Sídl.SNP, Starohorská, Starorolská, Sudoměřická, Športová, Štúrova,Veterná, Záhradná, Zápotočná Emília Senková, Bc. 6 prízemie 034/2441332 emilia.senkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa
Schvaľovateľ prvého stupňa, Nahlasovanie voľných pracovných miest Mgr. Adrián Mikula 63 1. poschodie, prístavba 034/2440110 adrian.mikula@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konania, hromadné prepúšťanie. Súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so ZP okres Senica Mgr. Miroslav Vereš 6 prízemie, hlavná budova 034/2440551 miroslav.veres@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konanie, hromadné prepúšťanie, Súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so ZP okres Skalica Jana Tkáčová, Mgr. 304 2 poschodie pracovisko Holíč 034/2443157 jana.tkacova2@upsvr.gov.sk
Agenda zamestnávania cudzincov, povolenia, potvrdenia, informačné karty, Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Mgr. Stanislava Kerecmanová 36 1. poschodie, hlavná budova 034/2440410 stanislava.kerecmanova@upsvr.gov.sk
Agenda zamestnávania cudzincov, povolenia, potvrdenia, informačné karty, Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Ing. Miroslava Filípková 36 1. poschodie, hlavná budova 034/2440410 miroslava.filipkova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti, Referát správneho konania

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Partlová Oľga Mgr. 69 1 034/2440 300 olga.partlova@upsvr.gov.sk
správne konanie Mgr. Sabolová Henrieta 9 prízemie 034/2440 115 henrieta.sabolova@upsvr.gov.sk
Mgr. Khírová Kristína 9 prízemie 034/2440 114 kristina.khirova@upsvr.gov.sk
Mgr. Ingrid Pokorná 9 prízemie 034/2440 114 ingrid.pokorna@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Martina Vachulová 69 1 034/2440 400 martina.vachulova@upsvr.gov.sk
odborný radca, podpora zamestnávania občanov so ZP - §§ 55,56,56a, 59 a príspevky pre integračné podniky Mikulová Ľubica Ing. 70 1 034/2440 402 lubica.mikulova@upsvr.gov.sk
odborný radca, podpora zamestnávania občanov so ZP - §§ 55,56,56a, 59 a príspevky pre integračné podniky Volková Eva Mgr. 70 1 034/2440 402 eva.volkova@upsvr.gov.sk
odborný radca, aktivačná činnosť §§52,52a, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamesnanosti - § 50j, Projekt "pomáhame odídencom" - opatrenie č.3 dobrovoľnícke činnosti Harnúšková Elena Ing. 71 1 034/2440 405 elena.harnuskova@upsvr.gov.sk
odborný radca , aktivačná činnosť §§52,52a, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 50j, ProjektProjekt "pomáhame odídencom" - opatrenie č.3 dobrovoľnícke činnosti Krídlová Ľubica Mgr. 71 1 034/2440 405 lubica.kridlova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ §50, Projekt "Chyť sa svojej šance" - opatrenie 2, 3. Škodáčková Alena Ing. 72 1 034/2440 403 alena.skodackova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ §50,Projekt "Chyť sa svojej šance" - opatrenie 2, 3. Kadlečíková Viera Ing. 72 1 034/2440 403 viera.kadlecikova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť § 49, podpora zamestnávania občanov so ZP - § 55, 57,60, projekt "Chyť sa svojej šance" - opatrenie 1 Koniariková Jana Ing. 67 1 034/2440 401 jana.koniariková@upsvr.gov.sk
odborný radca, absolventská prax, podpora v čase skrátenej práce, projekt "pomáhame odídencom" - opatrenie č.4 zapracovanie u zamestnávateľa, zasadnutia VOZ Brušková Monika Bc. 67 1 034/2440 401 monika.bruskova@upsvr.gov.sk
odborný radca - absolventská prax, Podpora v čase skrátenej práce, Projekt - Pomáhame odídencom - opatrenie č.4 zapracovanie u zamestnávateľa Podešvová Šárka Ing. 68 1 034/2440 318 sarka.podesvova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevky pre občanov - dochádzka za prácou, podpora mobility za prácou, presťahovanie za prácou - § 32, 53, 53a, 53c Fajnorová Zuzana Mgr. 68 1 034/2440 318 zuzana.fajnorova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP - ESF Marková Dana Ing. 76 2 034/2440 221 dana.markova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP - ESF Sládečková Kamila Mgr. 76 2 034/2440 221 kamila.sladeckova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP - ESF Zelenková Olívia Mgr. 77 2 034/2440 220 olivia.zelenkova@upsvr.gov.sk
Projekty Prvá pomoc, Podpora SZČO/mimoriadna situácia/ Štefanec Trusková Nina Mgr. 8 prízemie 034 244 0451 Nina.StefanecTruskova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Marián Marko 62 1 034/2440450 marian.marko@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Monika Jankovýchová 66 1 034/2440454 monika.jankovychova@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Lucia Savarová 66 1 034/2440454 lucia.savarova@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Mgr. Monika Mindžáková 64 1. 034/2440452 monika.mindzakova@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Piváčková Kristína Mgr. 15 prízemie 034/2440455 kristina.pivackova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP IP ZUoZ PhDr. Nejeschlebová Gabriela 15 prízemie 0342440455 gabriela.nejeschlebova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania, NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Tomanová Petra Mgr. 15 prízemie 034/2440457 petra.tomanova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania, NP Vzdelávanie UoZ - 2 Janigová Radka Ing. 15 prízemie 034/2440457 radka.janigova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP Pomáhame odídencom- poradenstvo Mgr. Marcela Režnáková 14 prízemie 034/2440458 marcela.reznakova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Beňa Famulyak Kateryna 14 prízemie 034/2440458 kateryna.benafamulyak@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Spiegelová Svetlana Ing. Holíč 207 1 034/2443337 svetlana.spiegelova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Bilčíková Katarína Mgr. Holíč 303 2 034/2443456 katarína.bilcikova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP IP ZUoZ Rampáčková Michaela Mgr. Holíč 208 1 034/2440453 michaela.rampackova@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca AC Mgr. Zdenka Bakičová 35 1. 034 2440 350, 0905 827 394 zdenka.bakicova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Senica Klásková Emília, Ing. 35 1. 905918679, 0342440350 emilia.klaskova@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Holíč Mgr. Monika Surová 208 1. 905918677 monika.surova@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Šaštín- Stráže Bc. Pavlína Toráčová 5 prízemie 905827531 pavlina.toracova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Skalica Ivan Kubányi 3 prízemie 905918676 ivan.kubanyi@ upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Senica
odborný poradca referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Ivana Závodská 34 1. 034/2440621 ivana.zavodska@upsvr.gov.sk
psychológ Mgr. Anna Ragulová 34 1. posch. 034/2440622 0918530016 anna.ragulova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Skalica
odborný poradca referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Ivana Závodská 22 1. 034/2440621 ivana.zavodska@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III (Skalica) Mgr. Tamara Manyur Arbetová 21 1. 034/2441624 0915828856 tamara.arbetova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nemcová Elena, Mgr. 57 prízemie 034/2440 640, 0905827454 Elena.Nemcova2@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: A,B,C,Č,D,Ď,H Markovičová Baranová Ingrid, Mgr. 58 prízemie 034/2440 670, 0905 805 216 Ingrid.MarkovicovaBaranova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: E,F,G,CH,I,J,K,L,M,N,O Čmardová Adriana, Mgr. 59 prízemie 034/2440 672, 0905 805 216 Adriana.Cmaradova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z Jankovýchová Zuzana, Mgr. 59 prízemie 034/2440 672, 0905 805 216 Zuzana.Jankovychova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Senica, Senica časť - Čáčov, Kunov, Košútovec, Brestové, Dolné Suroviny, Horné Suroviny Slezáková Vlasta, Mgr. 60 prízemie 034/2440 641, 0918 530 014 Vlasta.Slezakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Bendželová Silvia, Bc. 60 prízemie 034/2440 641, 0915 834 287 Silvia.Bendzelova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Bilkové Humence, Borský Mikuláš, Cerová, Čáry, Dojč, Hlboké, Jablonica, Koválov, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Plavecký Peter, Podbranč, Prievaly, Rohov, Rybky, Smrdáky, Smolinské, Sobotište, Šajdíkové Humence Ondrovičová Zlatica, Mgr. 61 prízemie 034/2440 643, 0918 530 014 Zlatica.Ondrovicova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Borský Svätý Jur, Častkov, Hradište pod Vrátnom, Kúty, Moravský Svätý Ján, Osuské, Pietrž,Rovensko, Sekule, Šaštín-Stráže, Štefanov Mikičová Katarína, Mgr. 61 prízemie 034/2440 643, 0918 530 014 katarina.mikicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč, Hviezdoslavova 17, 908 51 Holíč
posudkové činnosti: Brodské, Gbely, Holíč, Kopčany,Kátov, Letničie, Petrova Ves, Radimov,Trnovec, Unín, Popudinské Močidľany Horňáčková Jana, Mgr. 124 prízemie 034/2443 648, 0918 794 016 Jana.Hornackova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Brodské, Gbely, Holíč, Kopčany,Kátov, Letničie, Petrova Ves, Radimov,Trnovec, Unín, Popudinské Močidľany Bolebruchová Ľubica, Mgr. 119 prízemie 034/2443 647, 0918 794 016 Lubica.Bolebruchova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Bučková Katarína, Bc. 119 prízemie 034/2443 647, 0915 833 591 Katarina.Buckova@upsvr.gov.sk
pracovisko Skalica, Gorkého 2, 909 01 Skalica
peňažné príspevky: Dubovce, Chropov, Koválovec, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Prietržka, Radošovce, Skalica, Vrádište Filová Alica, Mgr. 9 prízemie 034/2441 645, 0918 794 104 Alica.Filova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: Dubovce, Chropov, Koválovec, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Prietržka, Radošovce, Skalica, Vrádište Bronislava Majerníková, Mgr. 10 prízemie 034/2441 647, 0918 794 104 Bronislava.Majernikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PhDr. Zita Kubalaková 54 príz. 034/2440600 Kubalakova.Zita@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Katarína Jurovatá 53 príz. 034/2440607 Jurovata.Katarina@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Eva Vernerová 51 príz. 034/2440606 Vernerova.Eva@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Simona Poncová 53 príz. 034/2440607 Poncova.Simona@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Monika Blatnická 55 príz. 034/2440604 monika.blatnicka@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Bc. Jarmila Fabiánová 52 príz. 034/2440601 Fabianova.Jarmila@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Katarína Gembešová 55 príz. 034/2440604 Gembesova.Katarina@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Marta Tóthová 52 príz. 034/2440601 Tothova.Marta@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Erika Vašíčková 51 príz. 034/2440606 erika.vasickova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Monika Zburinová 56 príz. 034/2440602 Zburinova.Monika@upsvr.gov.sk
NP - terénny sociálna pracovníčka Mgr. Marcela Tekulová 56 príz. 034/2440602 marcela.tekulova@upsvr.gov.sk
NP - terénny sociálna pracovníčka Mgr. Michaela Oravcová 53 príz. 034/2440607 michaela.oravcova@upsvr.gov.sk
NP - terénny sociálna pracovníčka Mgr. Anna Kovárova 51 príz. 034/2440606 anna.kovarova@upsvr.gov.sk
pracovisko: Skalica
ohrozené rodiny Bc. Kutálková Mária 20 1 034/2441609 Kutalkova.Maria@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Nováková Elena 14 1 034/2441612 elena.novakova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Ing. Lenka Bastl 20 1 034/2441612 lenka.bastl@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Smoleňáková Jana 25 1 034/2441611 Smolenakova.Jana@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Žilínková Lucia 24 1 034/2441608 Zilinkova.Lucia@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Dominika Petrovičová 24 1 034/2441608 dominika.petrovicova@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Ivana Ondrušová 22 1 034/2441613 ivana.ondrusova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Bíliková Lucia 18 1 034/2441610 Bilikova.Lucia@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Kristína Haruštiaková 18 1 034/2441610 kristina.harustiakova@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Veronika Jaborková 21 1 034/2441612 veronika.jaborkova@upsvr.gov.sk
NP - terénny sociálny pracovník Mgr. Novkov Denis 15 1. posch 034/2441614 denis.novkov@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Mariola Janíková 14 1. 034/2441614 mariola.janikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kutálková Silvia, Ing. 10 príz. 034/2440 510, 0918 530 015 silvia.kutalkova@upsvr.gov.sk
Obce: Častkov, Koválov, Kunov, Osuské, Prietrž, Rybky, Senica - ulice: J.Bežu, J.Fándlyho, J.Jonáša, J.Mudrocha, J.Náhlika, J.Závodského, Jabloňová, J. Kráľa, Jasmínová, Kalinčiakova, Kalinová, Kaplinská, Kolónia, Komenského, Košútovec, Krátka, Kvetná, L. Novomeského Jašková Zdenka, Bc. 16 príz. 034/2440 511, 0918 530 015 zdenka.jaskova@upsvr.gov.sk
Obce: Dojč, Hlboké, Podbranč, Rohov, Plavecký Peter, Senica - ulice: Smreková, SNP, Sotinská, Stromová, Sv. Gorazda, Sv.Cyrila a Metoda, Š.Pilárika, Školská, Štefánikova, Štúrova, Tehelná, Teplická, Topoľová, Továrenská, V.P.Tótha, Vajanského, Veterná, Záhradná, Želežničná Polakovič Branislav, Mgr. 16 príz. 034/2440 511, 0918 530 015 branislav.polakovic@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Ivácková Lenka, Mgr. 17 príz. 034/2440 550, 0915 834 964 lenka.ivackova@upsvr.gov.sk
odborný poradca Szabóová Gizela, Ing. 17 príz. 034/2440 550, 0918530015 gizela.szaboova@upsvr.gov.sk
správca dotácií, teamleader štátnych sociálnych dávok Ochránek Viktor, Mgr. 17 príz. 034/2440 550, 0918 530 015 viktor.ochranek@upsvr.gov.sk
Obce: Čáčov, Hradište pod Vrátnom, Šajdíkove Humence, Rovensko, Smrdáky, Sobotište, Senica - ulice: Agátova, Astrová, Bernoláková, Bottova, Brestové, Brezová, Čerešňová, Dlhá, Dolné Suroviny, Dr.I.Horvátha, Fajnorova, Gen.L.Svobodu, Hlbocká cesta, Hollého, Horné Suroviny, Hurbanova, Hviezdoslavova, Mlynská, Poľná, Potačná, Slnečná Bukajová Lenka, Mgr. 18 príz. 034/2440 512, 0918 530 015 lenka.bukajova@upsvr.gov.sk
Obce: Cerová, Jablonica, Prievaly, Senica - ulice: Ľ. Vaníčka, Lipová, Lúčna, M.Braxatorisa, M.Nešpora, Mesačná, Moyzesova, Muškátova, Nám.Oslobodenia, Okružná, Olivová, Orechová, Orgovánova, P.R.Senica, Palárikova, Priemyselná, Robotnícka, Rovenská, Ružová, S.Jurkoviča, Sadová, Sládkovičova Skýpalová Anežka, Bc. 18 príz. 034/2440 512, 0918 530 015 anezka.skypalova@upsvr.gov.sk
pracovisko: Šaštín -Stráže
Obce: Borský Mikuláš, Čáry, Kúty Ovečková Jana, Mgr. 2 príz. 034/2442 556, 0918 530 017 jana.oveckova@upsvr.gov.sk
Obce: Bílkove Humence, Moravský Sv. Ján, Šaštín-Stráže Jurová Erika, Mgr. 3 príz. 034/2442 516, 0918 530 017 erika.jurova@upsvr.gov.sk
Obce: Borský Sv. Jur, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Sekule, Smolinské, Štefanov Nováková Vlasta, Mgr. 3 príz. 034/2442 516, 0918 530 017 vlasta.novakova@upsvr.gov.sk
pracovisko: Skalica
Obce: Dubovce, Chropov, Lopašov, Oreské, Prietržka, Vrádište, Skalica - ulice: Agátová, Antona Srholca, Bajanova, Bernolákova, Blahova, Boorova, Bulharská, Čulenova, D. Jurkoviča, Dr. Buchtu, Dr. Bunčáka, Dr. J. Ďuroviča, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ.Okánika, Dr. Nováka, Dr. Schafflera, Dr. Valacha, Doležalova, Družstevná, Duklianská, F.K.Veselého, Gorkého, Hodonínska, Hollého, Horská, Horská cesta, Hviezdoslavova, Hurbanova, Jabloňova, Jednoradova, Karmelitská, Karvašova, K baťáku, Kolarova, Komenského, Koreszkova, Kráľovská, Psíky, Rastislavova, Rohatecká, Ružová, Salajka, Sasinkova, Sídl.L.Svobodu, Slnečná, Starohorská, Strážnická, Sudoměřická, Suchý riadok, Stračianska, Svätoplukova, Šebestová, Široká, Škarniclovská, Školská, Športová, Šrobárova, Štefánikova, Štúrova, Tehelňa, Vajanského, Valy, Veľké Trávniky, Veľkomoravská, Veterná, Vinohradnícka, Vrchovského, Záhradná, Zápotočná, Zlatnícka dolina, Zlatnícka ul., Železničná Kudláčová Ľubica, Bc. 17 1. posch. 034/2441 560 lubica.kudlacova2@upsvr.gov.sk
Obce: Koválovec, Mokrý Háj, Radošovce, Skalica - ulice: Lichardova, Lúčky, Madvova, Malé Trávniky, Mallého, Mazúrova, Meňhartka, Mierová, Mýtna, Nádražná, Na skale, Nad predmestím, Nám.Slobody, Nešporova, Obrancov mieru, Partizánska, Pelíškova, Pivovarská, Pod Hájkom, Pod Kalváriou, Pod záhradkami, Podhradie, Potočná, Pplk.Pľjušťa, Predmestie, Pribinova, Priečna, Pri potoku, P.R.Skalica, Sídl. SNP, Trieda Dr.Clementisa, Dr.Clementisa Filová Lucia, Mgr. 17 1. posch. 034/2441 521 lucia.filova2@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč
Obce: Petrová Ves, Radimov, Trnovec, Holíč - ulice: M. Nešpora, M.R.Štefánika, Mlynská, Moyzesova, Nám.Sv.Martina, Nám.Mieru, Palárikova, Partizánska, Pod hrebeňom, Pod sýpkou, Potočná, Pri kaštieli, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, P.R.Holíč, Rodinné domky, Ružová, Sasinkova, Sibírska, Schiffelova, SNP, Staničná, Sv.Anny, Svätojánska, Školská, Športová, Štúrova, Ul.A.Dubčeka, Ul.Márie Terézie, Veterná, Vrádištská, Vysoká, Zámocká Srogončíková Eva, PhDr. 216 1. posch. 034/2443 523, 0905 827 520 eva.srogoncikova@upsvr.gov.sk
Obce: Kopčany, Unín, Holíč - ulice: 29. Augusta, Bažantnica, Bernolákova, Betlehém, Bottova, Bratislavská, Budovateľská, D.Rapanta, Duklianska, Fučíkova, Gagarinova, Hodonínska, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, J.Čabelku, J.J.Boora, Jednoradová, Jesenského, Kátovská, Kollárova, Kopčanská, Kpt.Nálepku, Kukučínova, Lesná, Lidická, Lúčky Gazdová Elena, Bc. 217 1. posch. 034/2443 562, 0905 827 520 elena.gazdova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca Litvová Sandra, Bc. 220 1. posch. 034/2443 561, 0905 827 520 sandra.litvova@upsvr.gov.sk
Obce: Brodské, Gbely, Kátov, Letničie, Popudinské Močidlany Kamenistá Jitka, Mgr. 221 1. posch. 034/2443 525, 0905 827 520 jitka.kamenista@upsvr.gov.sk
späť