Contact

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 034/2440321

Kancelária riaditeľa + referát kontroly

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
asistentka riaditeľa Eva Kosová, Mgr. 82 2 034/2440101 eva.kosova@upsvr.gov.sk
odborný radca referátu kontroly Janka Morávková Ing. 80 2 034/2440130 janka.moravkova@upsvr.gov.sk
odborný radca referátu kontroly Jana Honzová, Mgr. 80 2 034/2440130 jana.honzova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Poláková Lenka, Mgr. 84 2 034/2440 170, 0918 530 012 lenka.polakova@upsvr.gov.sk
Rozpočet, platobný styk Habová Petra, Mgr. 77 2 034/2440 220 petra.habova@upsvr.gov.sk
Správa pohľadávok Palkovičová Adela, JUDr. 83 2 034/2440 190 adela.palkovicova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo Vaculová Elena, Mgr. 75 2 034/2440 172 elena.vaculova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo Horniaková Lucia 75 2 034/2440 172 lucia.horniakova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo Lovíšková Ľubica, Ing. 74 2 034/2440 171 lubica.loviskova@upsvr.gov.sk
Pokladňa, platobný styk Šajánková Andrea, Mgr. 74 2 034/2440 171 andrea.sajankova@upsvr.gov.sk
Správa majetku Sládečková Kamila, Mgr. 83 2 034/2440 190 kamila.sladeckova@upsvr.gov.sk
Podateľňa Žigová Adriána 78 2 034/2440 195 adriana.zigova@upsvr.gov.sk
Sklad, registratúra Stanislava Lezo 78 2 034/2440 195 stanislava.lezo@upsvr.gov.sk
Autoprevádzka Jankových Ján, Mgr. 78 2 034/2440 195 jan.jankovych@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Mgr. Marián Marko 69 1 034/2440 300 marian.marko@upsvr.gov.sk
správne konanie Mgr. Sabolová Henrieta 9 prízemie 034/2440 115 henrieta.sabolova@upsvr.gov.sk
Mgr. Khírová Kristína 9 prízemie 034/2440 114 kristina.khirova@upsvr.gov.sk
Mgr. Ingrid Pokorná 9 prízemie 034/2440 114 ingrid.pokorna@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Klaudia Bulková, Mgr. 11 prízemie 034/2440310 klaudia.bulkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senica
Obce: Hradište p.Vrátnom, Rohov, Rybky, Senica - ulice: Bottova, Brestové, Dlhá, Dolné Suroviny, Gaštanová ,Jána Bežu, Jána Jonáša, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, Kolónia, Krátka,Lúčna, M.Baxatorisa, Muškátová, Poľná, Sadová, Stromová, Štefana Pilárika, Štefánikova, Teplická, Topoľová, Veterná, Železničná Nemčeková Adriana, Ing. 3 prízemie 034/2440513 adriana.nemcekova@upsvr.gov.sk
Obce: Kunov, Prietrž, Senica - ulice: Čerešňová, Dr. I. Horvátha, Gen. L. Svobodu, Hviezdoslavova, Kalinová, Kaplinská, Komenského, Košútovec, Morušová, M. Nešpora, Robotnícka, Rovenská, Ružová, Sládkovičova, Sv. Gorazda, Štúrova, Tehelná, Továrenská, V.Paulínyho-Tótha Alena Bukajová, Mgr. 3 prízemie 034/244 0 513 alena.bukajova@upsvr.gov.sk
Palárikova, Obce: Koválov, Smrdáky , Šajdíkove Humence, Senica - ulice: Agátová, Brezová, Hurbanova, Jablonická cesta, Janka Kráľa, Lipová, Kasárenská, Moyzesova, Olivová, Okružná, Smreková Katarína Krňová Mgr. 4 prízemie 034/2440319 katarina.krnova@upsvr.gov.sk
Obce: Dojč, Sobotište, Senica - ulice: Horné Suroviny, Jabloňová, Jána Náhlika, Kalinčiakova, Kvetná, Potočná, Priemyselná, Senica (PR bez ulice), Sotinská Veronika Cintulová Mgr. 4 prízemie 034/2440319 veronika.cintulova@upsvr.gov.sk
Obce: Cerová, Častkov, Prievaly, Senica - ulice: Astrová ,Bažantnica, Bernolákova, J.Mudrocha, Ľudovíta Vaníčka, Orgovánová, S. Jurkoviča Dušana Ščepková, Mgr. 5a prízemie 034/2440314 dusana.scepkova@upsvr.gov.sk
Obce: Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Senica - ulice: Fajnorova, Hájska, Hlbocká cesta, Hollého, Jasmínová, Mesačná, Mlynská, Nám.oslobodenia, Priemyselná, Sv. Cyrila a Metoda, Školská, Vajanského, Záhradná Milena Kovaríková, Mgr. 5b prízemie 034/2440312 milena.kovarikova@upsvr.gov.sk
Obce: Hlboké, Jablonica, Rovensko Senica ulice (Čáčov): Bahenská, Beňovského, Cintorínska, Cyrila Gallaya, Čáčovská cesta, Dr. Milana Hodžu, Kruhy, K veterine, Ľudmily Križanovej, Martina Bartoňa, Miloslava Bibzu, Pri garážach, Škodáčkova, Športová, V uličke, Senica ulice: L. Novomeského, Orechová, SNP, Slnečná PhDr. Lenka Michalicová, PhD. 6a prízemie 034/2440116 lenka.michalicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaštín-Stráže
Obce: Borský sv. Jur, Kuklov, Štefanov Šaštín-Stráže ulice: Alej, J. Bottu, Kláštorné námestie, Zápotočná Hílková Silvia, Bc. 112 1. poschodie 034/2442322 silvia.hilkova@upsvr.gov.sk
Obec: Kúty, Borský Mikuláš ulice: Sadová, Ságelská, Sldkovičova, Smuha, Šaštínska, Školská, U sv. Jána, Urbárska, V Ohrade, Za mostom, Záhorácka, Zemanská Šaštín-Stráže, ulice: J. Hollého, Na pažiti, Nám. Slobody, M. Nešpora, Zákostolie Lucia Javoríková, Bc. 114 1. poschodie 034/2442555 lucia.javorikova@upsvr.gov.sk
Obec: Čáry Borský Mikuláš ulice: 1. mája, Borová, Bratislavská, Cintorínska, Detvianska, Dr. V. Cintulu, Družstevná, Habánska, Hurbanova, Chodecká, Jána Holého, Kollárova, Komenského, Kostolná, Kováčska, L. Svobodu, Lesná, M.R.Štefánika, Na Barine, Na Dereši, Na doline, Na hliníkoch, Na humnisku, Borský Mikuláš (PR) Fialová Zuzana 115 1. poschodie 034/2442315 zuzana.fialova@upsvr.gov.sk
Obce: Lakšárska Nová Ves, Sekule, Smolinské, Bílkove Humence Borský Mikuláš ulice: Na Rybníčkoch, Na vŕšku, Na výhone, Na záhradách, Peterská, Pri Struhe Šaštín-Stráže ulice: Borová, Do Gazárky, Hliníková, J.Donovala, J.Kollára, Jesenského, Komenského, Lúčna, Metodova, Nádražná, Novoveská, Piesočná, Pri bitúnku, Pri rybníku, Pri štadióne, RO Gazárka, Slnečná, Štúrova, U Vulgana, Vŕšky, Železničiarska, Erika Suchovská, Bc. 119 1. poschodie 034/2442325 erika.suchovska@upsvr.gov.sk
Obce: Moravský Sv. Ján Helena Tomašovičová, Mgr. 118 1. poschodie 034/2442317 helena.tomasovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč
Obce: Unín, Petrova Ves, Kátov, Letničie Viera Bäumlová, Mgr. 109 prízemie 034/2443333 viera.baumlova@upsvr.gov.sk
Obec: Radimov, Holíč ulice: A. Dubčeka, Bratislavská, Bottova, Betlehem, D. Rapanta, Duklianska, Gagarinova, Hodonínska, Hollého, Hurbanova, J. Boora, Jednoradová, Katovská, Kopčianska, Kollárova , Lesná, Lúčky, M. Nešpora, Márie Terézie, Nám. Mieru, Pri kaštieli, kpt. Nálepku, Priateľstva, Palárikova, Partizánska, Pod sýpkou, Potočná, Pri štadióne, Priečna, Pod hrebeňom, Rodinné domky, Sibírska, sv. Anny, sv. Martina, Schiffelova, M.R. Štefánika, Staničná, Svätojánska, Športová, Štúrova, Vrádištská, Vysoká Beata Galambová, Mgr. 106 prízemie 034/2443338 beata.galambova@upsvr.gov.sk
Mesto, obce: Gbely, Popudinské Močidľany, Trnovec, Holíč ulice: Mesto Holíč (P.R) , 29. augusta, J. Čabelku, Jesenského, Lidická, Mlynská, Moyzesova, Sasinkova, Veterná Eva Zálešáková, Bc. 105 prízemie 034/2443336 eva.zalesakova@upsvr.gov.sk
Obce: Brodské, Kopčany, Holíč ulice: Bažantnica, Budovateľská, Bernolákova, Fučíkova, Hviezdoslavova, Kukučínova, SNP, Rúžová, Školská, Zámocká Božena Kubicová, Mgr. 105 prízemie 034/2443336 bozena.kubicova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Skalica
Obce: Chropov, Oreské, Radošovce Skalica-ulice: Agátová, Bernolákova, Boorova, Hollého, Karmelitská, Lúčky, Na skale, Nad predmestím, Nám.slobody, Nešporova, Partizánska, Pivovarská, Pod hájkom, Pod záhradami, Pplk. Pľjušťa, Pribinova, Podhradie, Pribinova, Skalica, Strážnická, Šebestova, Štefánikova, Vajanského, Veľké Trávniky, Veľkomoravská, Vinohradnícka, Vrchovského, Zlatnícka dolina, Zlatnícka ul. Denisa Pollák Romanová, Mgr. 5 prízemie 034/2441350 denisa.pollakromanova@upsvr.gov.sk
Obce: Koválovec, Vrádište, Skalica-ulice: Blahova, Bulharská, Čulenova, Dr.J.Ďuroviča, Dr. Buchtu, Dr.Schafflera, F.K.Veselého, Gorkého, Hviezdoslavova, Jabloňová, Komenského, Koreszkova, Kráľovská,, Madvova, Malé Trávniky, Mallého, Mazúrova, Petrovská, Pod kalváriou, Potočná, Priečna, Rohatecká, Salajka, Slnečná, Suchý riadok, Svätoplukova, Škarniclovská, Tehelňa, Valy Alena Nečasová, Mgr. 5 prízemie 034/2441330 alena.necasova@upsvr.gov.sk
Obce: Lopašov, Mokrý Háj, Prietržka Skalica-ulice: Bajanova, Doležalova, Dr.Bunčáka, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ.Okánika, Družstevná, Duklianska, Hodonínska, Horská cesta, Jednoradová, Lichardova, Meňhartka, Nádražná, Obrancov mieru, Pelíškova, Pri potoku, Psíky, Sasinkova, Sídl. L. Svobodu, Sídl.SNP, Starohorská, Starorolská, Sudoměřická, Športová, Štúrova,Veterná, Záhradná, Zápotočná Emília Senková, Bc. 6 prízemie 034/2441332 emilia.senkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa
Schvaľovateľ prvého stupňa, Nahlasovanie voľných pracovných miest Mgr. Adrián Mikula 6 prízemie 034/2440110 adrian.mikula@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konania, hromadné prepúšťanie. Súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so ZP okres Senica Mgr. Miroslav Vereš 6 prízemie, hlavná budova 034/2440551 miroslav.veres@upsvr.gov.sk
Agenda zamestnávania cudzincov, povolenia, potvrdenia, informačné karty, Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Mgr. Stanislava Kerecmanová 36 1. poschodie, hlavná budova 034/2440410 stanislava.kerecmanova@upsvr.gov.sk
Agenda zamestnávania cudzincov, povolenia, potvrdenia, informačné karty, Povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Ing. Miroslava Filípková 36 1. poschodie, hlavná budova 034/2440410 miroslava.filipkova@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konanie, hromadné prepúšťanie, Súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so ZP okres Skalica Jana Tkáčová, Mgr. 110 prízemie 034/2443157 jana.tkacova2@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie voľných pracovných miest, výberové konanie, hromadné prepúšťanie, Súhlas s rozviazaním pracovného pomeru s občanom so ZP okres Skalica Kamenistá Jitka, Mgr. 110 prízemie 034/2443157 jitka.kamenista@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Martina Vachulová 69 1 034/2440 400 martina.vachulova@upsvr.gov.sk
odborný radca, podpora zamestnávania občanov so ZP - §§ 55,56,56a, 59 a príspevky pre integračné podniky Mikulová Ľubica Ing. 70 1 034/2440 402 lubica.mikulova@upsvr.gov.sk
odborný radca, podpora zamestnávania občanov so ZP - §§ 55,56,56a, 59 a príspevky pre integračné podniky Volková Eva Mgr. 70 1 034/2440 402 eva.volkova@upsvr.gov.sk
odborný radca, aktivačná činnosť §§52,52a, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamesnanosti - § 50j, Projekt "pomáhame odídencom" - opatrenie č.3 dobrovoľnícke činnosti Harnúšková Elena Ing. 71 1 034/2440 405 elena.harnuskova@upsvr.gov.sk
odborný radca , aktivačná činnosť §§52,52a, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 50j, ProjektProjekt "pomáhame odídencom" - opatrenie č.3 dobrovoľnícke činnosti Krídlová Ľubica Mgr. 71 1 034/2440 405 lubica.kridlova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ §50, Projekt "Chyť sa svojej šance" - opatrenie 2, 3. Škodáčková Alena Ing. 72 1 034/2440 403 alena.skodackova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ §50,Projekt "Chyť sa svojej šance" - opatrenie 2, 3. Kadlečíková Viera Ing. 72 1 034/2440 403 viera.kadlecikova@upsvr.gov.sk
odborný radca, absolventská prax, podpora v čase skrátenej práce, projekt "pomáhame odídencom" - opatrenie č.4 zapracovanie u zamestnávateľa, zasadnutia VOZ Brušková Monika Bc. 67 1 034/2440 401 monika.bruskova@upsvr.gov.sk
odborný radca - absolventská prax, Podpora v čase skrátenej práce, Projekt - Pomáhame odídencom - opatrenie č.4 zapracovanie u zamestnávateľa, projekt Aktivácia znevýhodnených UoZ - opatrenie č. 2 Podešvová Šárka Ing. 67 1 034/2440 401 sarka.podesvova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevky pre občanov - dochádzka za prácou, podpora mobility za prácou, presťahovanie za prácou - § 32, 53, 53a, 53c Fajnorová Zuzana Mgr. 68 1 034/2440 318 zuzana.fajnorova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevky pre občanov - dochádzka za prácou, podpora mobility za prácou, presťahovanie za prácou - §§ 32, 53,53a,53c Kučeríková Zuzana, Bc. 68 1. posch 034/2440318 zuzana.kucerikova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť § 49, podpora zamestnávania občanov so ZP - § 55, 57,60, projekt "Chyť sa svojej šance" - opatrenie 1 Koniariková Jana Ing. 35 2. posch. 034/2440 451 jana.koniarikova@upsvr.gov.sk
odborný radca, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť § 49, podpora zamestnávania občanov so ZP - §§ 55, 57,60, projekt "Chyť sa svojej šance" - opatrenie 1 Štefanec Trusková Nina Mgr. 35 2. posch. 034 244 0451 Nina.StefanecTruskova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP - ESF Marková Dana Ing. 76 2 034/2440 221 dana.markova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP - ESF Ing. Gabrižová Lenka 76 2 034/2440 221 lenka.gabrizova@upsvr.gov.sk
odborný radca, overovateľ výdavkov NP - ESF Mgr. Lívia Burdová 77 2 034/2440 220 livia.burdova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca, poradenstvo Mgr. Kristína Mešťánková 62 1 0342440450 kristina.mestankova@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Lucia Savarová 66 1 034/2440454 lucia.savarova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP Poradenstvom k vzdelávaniu Mgr. Mária Obšajtová 66 1. posch 034/2440454 maria.obsajtova@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Mgr. Mindžáková Monika 64 1. 034/2440452 monika.mindzakova@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Tomanová Petra Mgr. 15b prízemie 034/2440457 petra.tomanova@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Hana Mičová 15b prízemie 034/2440457 hana.micova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP Poradenstvom k zamestnaniu Ing. Jana Hanzlíčková 15a prízemie 034/2440455 jana.hanzlickova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP Poradenstvom k zamestnaniu Mgr. Marcela Režnáková 14 prízemie 034/2440458 marcela.reznakova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP Poradenstvom k zamestnaniu Beňa Famulyak Kateryna 14 prízemie 034/2440458 kateryna.benafamulyak@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Spiegelová Svetlana Ing. Holíč 207 1 034/2443337 svetlana.spiegelova@upsvr.gov.sk
koordinátor NP Poradenstvom k zamestnaniu Bilčíková Katarína Mgr. Holíč 208 2 034/2443456 katarína.bilcikova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Mgr. Viera Petrášová 57 prízemie 034/2440500 viera.petrasova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Pracovisko Senica
odborný poradca referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Ivana Závodská 34 1. 034/2440621 ivana.zavodska@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI NS lll Mgr. Katarína Országhová budova CO 1. 0915828589 katarina.orszaghova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Skalica
odborný poradca referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Ivana Závodská 21 1. 034/2440624 ivana.zavodska@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca AC Mgr. Zdenka Bakičová 8 prízemie 034 2440 350, 0905 827 394 zdenka.bakicova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Senica Simona Habová 8 prízemie 905918679, 0342440350 simona.habova@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Šaštín- Stráže Bc. Pavlína Toráčová 5 prízemie 905827531, 0342442320 pavlina.toracova@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Skalica Bc. Sandra Litvová 3 prízemie 0342441561/ 905918676 sandra.litvova@ upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nemcová Elena, Mgr. 57 prízemie 034/2440 640, 0905827454 Elena.Nemcova2@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: A,B,C,Č,D,Ď,H Markovičová Baranová Ingrid, Mgr. 58 prízemie 034/2440 670, 0905 805 216 Ingrid.MarkovicovaBaranova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: E,F,G,CH,I,J,K,L,M,N,O Čmardová Adriana, Mgr. 59 prízemie 034/2440 672, 0905 805 216 Adriana.Cmaradova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z Jankovýchová Zuzana, Mgr. 59 prízemie 034/2440 672, 0905 805 216 Zuzana.Jankovychova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Drusanová Veronika, Bc. 60 prízemie 034/2440 641, 0915 834 287 veronika.drusanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Bilkové Humence, Borský Mikuláš, Cerová, Čáry, Dojč, Hlboké, Jablonica, Koválov, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Plavecký Peter, Podbranč, Prievaly, Rohov, Rybky, Smrdáky, Smolinské, Sobotište, Šajdíkové Humence Ondrovičová Zlatica, Mgr. 60 prízemie 034/2440 641, 0918 530 014 Zlatica.Ondrovicova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Borský Svätý Jur,Častkov, Hradište pod Vrátnom, Kúty, Moravský Svätý Ján, Osuské, Prietrž, Prievaly, Rovensko, Sekule, Šaštín – Stráže, Štefanov Bilčíková Zuzana, Ing 61 prízemie 034/2440 643, 0918 530 014 zuzana.bilcikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Senica, Senica, časť Čáčov, Senica, časť Kunov, Senica, časť Košútovec, Senica, časť Brestové, Dolné Suroviny, Horné Suroviny Gizela Szabóová, Ing. 61 prízemie 034/2440 643, 0918 530 014 gizela.szaboova@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč, Hviezdoslavova 17, 908 51 Holíč
posudkové činnosti: Brodské, Gbely, Holíč, Kopčany,Kátov, Letničie, Petrova Ves, Radimov,Trnovec, Unín, Popudinské Močidľany Horňáčková Jana, Mgr. 124 prízemie 034/2443 648, 0918 794 016 Jana.Hornackova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky: Brodské, Gbely, Holíč, Kopčany,Kátov, Letničie, Petrova Ves, Radimov,Trnovec, Unín, Popudinské Močidľany Bolebruchová Ľubica, Mgr. 119 prízemie 034/2443 647, 0918 794 016 Lubica.Bolebruchova@upsvr.gov.sk
pracovisko Skalica, Gorkého 2, 909 01 Skalica
peňažné príspevky: Dubovce, Chropov, Koválovec, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Prietržka, Radošovce, Skalica, Vrádište Mikičová Katarína, Mgr. 9 prízemie 034/2441 645, 0918 794 104 katarina.mikicova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: Dubovce, Chropov, Koválovec, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Prietržka, Radošovce, Skalica, Vrádište Bronislava Majerníková, Mgr. 10 prízemie 034/2441 647, 0918 794 104 Bronislava.Majernikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PhDr. Zita Kubalaková 54 príz. 034/2440600 Kubalakova.Zita@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Eva Vernerová 51 príz. 034/2440606 Vernerova.Eva@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Erika Vašíčková 51 príz. 034/2440606 erika.vasickova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Hana Pochylá 51 príz. 034/2440606 hana.pochyla@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Bc. Jarmila Fabiánová 52 príz. 034/2440601 Fabianova.Jarmila@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Marta Tóthová 52 príz. 034/2440601 Tothova.Marta@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Simona Poncová 53 príz. 034/2440607 Poncova.Simona@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Katarína Jurovatá 53 príz. 034/2440607 Jurovata.Katarina@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Monika Blatnická 55 príz. 034/2440604 monika.blatnicka@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Katarína Gembešová 55 príz. 034/2440604 Gembesova.Katarina@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Monika Zburinová 56 príz. 034/2440602 Zburinova.Monika@upsvr.gov.sk
NP - terénny sociálna pracovníčka Mgr. Marcela Tekulová 56 príz. 034/2440602 marcela.tekulova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Miroslava Drabiščáková 56 príz. 034/2440602 miroslava.drabiscakova@upsvr.gov.sk
pracovisko: Skalica
ohrozené rodiny Bc. Kutálková Mária 20 1 034/2441609 Kutalkova.Maria@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Nováková Elena 20 1 034/2441609 elena.novakova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Pavlína Kosová 19 1. 034/2441612 Kosova.Pavlina@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Ing. Lenka Bastl 19 1 034/2441612 lenka.bastl@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Smoleňáková Jana 25 1 034/2441611 Smolenakova.Jana@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Ľudmila Schwarcz 25 1. 034/2441609 ludmila.schwarcz@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Beňová Lucia 24 1 034/2441608 Zilinkova.Lucia@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Dominika Petrovičová 24 1 034/2441608 dominika.petrovicova@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Ivana Vakulová 22 1 034/2441613 ivana.vakulova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Bíliková Lucia 18 1 034/2441610 Bilikova.Lucia@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Kristína Haruštiaková 15 1 034/2441614 kristina.harustiakova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Jana Štepánková 14 1. 034/2441614 Stepankova.Jana@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kutálková Silvia, Ing. 10 príz. 034/2440 510, 0918 530 015 silvia.kutalkova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu Nemečkayová Ivana 1 prízemie 034/2440553 ivana.nemeckayova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu Šrámková Ľubomíra, Mgr. 2 prízemie 034/2440321 lubomira.sramkova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu Vojteková Kristína 2 prízemie 034/2440321 kristina.vojtekova@upsvr.gov.sk
Obce: Častkov, Koválov, Kunov, Osuské, Prietrž, Rybky, Senica - ulice: J.Bežu, J.Fándlyho, J.Jonáša, J.Mudrocha, J.Náhlika, J.Závodského, Jabloňová, J. Kráľa, Jasmínová, Kalinčiakova, Kalinová, Kaplinská, Kolónia, Komenského, Košútovec, Krátka, Kvetná, L. Novomeského Jašková Zdenka, Bc. 16 príz. 034/2440 511, 0918 530 015 zdenka.jaskova@upsvr.gov.sk
Obce: Dojč, Hlboké, Podbranč, Rohov, Plavecký Peter, Senica - ulice: Smreková, SNP, Sotinská, Stromová, Sv. Gorazda, Sv.Cyrila a Metoda, Š.Pilárika, Školská, Štefánikova, Štúrova, Tehelná, Teplická, Topoľová, Továrenská, V.P.Tótha, Vajanského, Veterná, Záhradná, Želežničná Polakovič Branislav, Mgr. 16 príz. 034/2440 511, 0918 530 015 branislav.polakovic@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Ivácková Lenka, Mgr. 17 príz. 034/2440 550, 0915 834 964 lenka.ivackova@upsvr.gov.sk
odborný poradca Ing. Alica Adamcová 17 príz. 034/2440 550, 0915 834 964 alica.adamcova@upsvr.gov.sk
správca dotácií, teamleader štátnych sociálnych dávok Ochránek Viktor, Mgr. 17 príz. 034/2440 550, 0918 530 015 viktor.ochranek@upsvr.gov.sk
Obce: Čáčov, Hradište pod Vrátnom, Šajdíkove Humence, Rovensko, Smrdáky, Sobotište, Senica - ulice: Agátova, Astrová, Bernoláková, Bottova, Brestové, Brezová, Čerešňová, Dlhá, Dolné Suroviny, Dr.I.Horvátha, Fajnorova, Gen.L.Svobodu, Hlbocká cesta, Hollého, Horné Suroviny, Hurbanova, Hviezdoslavova, Mlynská, Poľná, Potačná, Slnečná Bukajová Lenka, Mgr. 18 príz. 034/2440 512, 0918 530 015 lenka.bukajova@upsvr.gov.sk
Obce: Cerová, Jablonica, Prievaly, Senica - ulice: Ľ. Vaníčka, Lipová, Lúčna, M.Braxatorisa, M.Nešpora, Mesačná, Moyzesova, Muškátova, Nám.Oslobodenia, Okružná, Olivová, Orechová, Orgovánova, P.R.Senica, Palárikova, Priemyselná, Robotnícka, Rovenská, Ružová, S.Jurkoviča, Sadová, Sládkovičova Skýpalová Anežka, Bc. 18 príz. 034/2440 512, 0918 530 015 anezka.skypalova@upsvr.gov.sk
pracovisko: Šaštín -Stráže
Agenda prvého kontaktu Bíla Veronika, Bc 109 1. posch 034/2442324 veronika.bila@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu Mgr. Nikola Šimková 110 1. posch 034/2442326 nikola.simkova@upsvr.gov.sk
Obce: Borský Mikuláš, Čáry, Kúty Ovečková Jana, Mgr. 2 príz. 034/2442 556, 0918 530 017 jana.oveckova@upsvr.gov.sk
Obce: Bílkove Humence, Moravský Sv. Ján, Šaštín-Stráže Jurová Erika, Mgr. 3 príz. 034/2442 516, 0918 530 017 erika.jurova@upsvr.gov.sk
Obce: Borský Sv. Jur, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Sekule, Smolinské, Štefanov Nováková Vlasta, Mgr. 3 príz. 034/2442 516, 0918 530 017 vlasta.novakova@upsvr.gov.sk
pracovisko: Skalica
Agenda prvého kontaktu Drúžková Ľudmila 4 prízemie 034/2441331 ludmila.druzkova@upsvr.gov.sk
Obce: Dubovce, Chropov, Lopašov, Oreské, Prietržka, Vrádište, Skalica - ulice: Agátová, Antona Srholca, Bajanova, Bernolákova, Blahova, Boorova, Bulharská, Čulenova, D. Jurkoviča, Dr. Buchtu, Dr. Bunčáka, Dr. J. Ďuroviča, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ.Okánika, Dr. Nováka, Dr. Schafflera, Dr. Valacha, Doležalova, Družstevná, Duklianská, F.K.Veselého, Gorkého, Hodonínska, Hollého, Horská, Horská cesta, Hviezdoslavova, Hurbanova, Jabloňova, Jednoradova, Karmelitská, Karvašova, K baťáku, Kolarova, Komenského, Koreszkova, Kráľovská, Psíky, Rastislavova, Rohatecká, Ružová, Salajka, Sasinkova, Sídl.L.Svobodu, Slnečná, Starohorská, Strážnická, Sudoměřická, Suchý riadok, Stračianska, Svätoplukova, Šebestová, Široká, Škarniclovská, Školská, Športová, Šrobárova, Štefánikova, Štúrova, Tehelňa, Vajanského, Valy, Veľké Trávniky, Veľkomoravská, Veterná, Vinohradnícka, Vrchovského, Záhradná, Zápotočná, Zlatnícka dolina, Zlatnícka ul., Železničná Kudláčová Ľubica, Bc. 16 1. posch. 034/2441 560 lubica.kudlacova2@upsvr.gov.sk
Obce: Koválovec, Mokrý Háj, Radošovce, Skalica - ulice: Lichardova, Lúčky, Madvova, Malé Trávniky, Mallého, Mazúrova, Meňhartka, Mierová, Mýtna, Nádražná, Na skale, Nad predmestím, Nám.Slobody, Nešporova, Obrancov mieru, Partizánska, Pelíškova, Pivovarská, Pod Hájkom, Pod Kalváriou, Pod záhradkami, Podhradie, Potočná, Pplk.Pľjušťa, Predmestie, Pribinova, Priečna, Pri potoku, P.R.Skalica, Sídl. SNP, Trieda Dr.Clementisa, Dr.Clementisa Filová Lucia, Mgr. 17 1. posch. 034/2441 521 lucia.filova2@upsvr.gov.sk
pracovisko Holíč
Agenda prvého kontaktu Kocáková Elena, Mgr. 122 prízemie 034/2443335 elena.kocakova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu Tiripová Veronika, Mgr. 122 prízemie 034/2443563 veronika.tiripova@upsvr.gov.sk
Obce: Petrová Ves, Radimov, Trnovec, Holíč - ulice: M. Nešpora, M.R.Štefánika, Mlynská, Moyzesova, Nám.Sv.Martina, Nám.Mieru, Palárikova, Partizánska, Pod hrebeňom, Pod sýpkou, Potočná, Pri kaštieli, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, P.R.Holíč, Rodinné domky, Ružová, Sasinkova, Sibírska, Schiffelova, SNP, Staničná, Sv.Anny, Svätojánska, Školská, Športová, Štúrova, Ul.A.Dubčeka, Ul.Márie Terézie, Veterná, Vrádištská, Vysoká, Zámocká Srogončíková Eva, PhDr. 216 1. posch. 034/2443 523, 0905 827 520 eva.srogoncikova@upsvr.gov.sk
Obce: Kopčany, Unín, Holíč - ulice: 29. Augusta, Bažantnica, Bernolákova, Betlehém, Bottova, Bratislavská, Budovateľská, D.Rapanta, Duklianska, Fučíkova, Gagarinova, Hodonínska, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, J.Čabelku, J.J.Boora, Jednoradová, Jesenského, Kátovská, Kollárova, Kopčanská, Kpt.Nálepku, Kukučínova, Lesná, Lidická, Lúčky Gazdová Elena, Bc. 217 1. posch. 034/2443 562, 0905 827 520 elena.gazdova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca Šarová Petra, Mgr. 220 1. posch. 034/2443 453 petra.sarova@upsvr.gov.sk
Obce: Brodské, Gbely, Kátov, Letničie, Popudinské Močidlany Komorníková Linda, Bc. 221 1. posch. 034/2443 525, 0905 827 520 linda.komornikova@upsvr.gov.sk
späť