Odbor sociálnych vecí a rodiny

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Mgr. Viera Petrášová 57 prízemie 034/2440500 viera.petrasova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Pracovisko Senica
odborný poradca referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Ivana Závodská 34 1. 034/2440621 ivana.zavodska@upsvr.gov.sk
psychológ Mgr. Anna Ragulová 34 1. posch. 034/2440622 0918530016 anna.ragulova@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI NS lll Mgr. Katarína Országhová budova CO 1. 0915828589 katarina.orszaghova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Skalica
odborný poradca referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Ivana Závodská 21 1. 034/2440624 ivana.zavodska@upsvr.gov.sk
psychológ Mgr. Anna Ragulová 21 1. 034/2441624 0918530016 anna.ragulová@upsvr.gov.sk
späť