Oddelenie Aktivačné centrum

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca AC Mgr. Zdenka Bakičová 35 1. 034 2440 350, 0905 827 394 zdenka.bakicova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Senica Klásková Emília, Ing. 35 1. 905918679, 0342440350 emilia.klaskova@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Holíč Mgr. Monika Surová 208 1. 905918677 monika.surova@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Šaštín- Stráže Bc. Pavlína Toráčová 5 prízemie 905827531 pavlina.toracova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Skalica Ivan Kubányi 3 prízemie 905918676 ivan.kubanyi@ upsvr.gov.sk
späť