Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Marián Marko 62 1 034/2440450 marian.marko@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Monika Jankovýchová 66 1 034/2440454 monika.jankovychova@upsvr.gov.sk
odborný radca, vzdelávanie Mgr. Lucia Savarová 66 1 034/2440454 lucia.savarova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP Pomáhame odídencom- poradenstvo Mgr. Marcela Režnáková 14 prízemie 034/2440458 marcela.reznakova@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Mgr. Monika Mindžáková 64 1. 034/2440452 monika.mindzakova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania, NP Vzdelávanie UoZ - 2 Krídlová Ľubica Mgr. 15 prízemie 034/2440457 lubica.kridlova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania, NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Tomanová Petra Mgr. 15 prízemie 034/2440457 petra.tomanova@upsvr.gov.sk
odborný radca, poradenstvo Spiegelová Svetlana Ing. Holíč 207 1 034/2443337 svetlana.spiegelova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP Pomáhame odídencom - poradenstvo Bilčíková Katarína Mgr. Holíč 303 2 034/2443456 katarína.bilcikova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, NP IP ZUoZ Rampáčková Michaela Mgr. Holíč 208 1 034/2440453 michaela.rampackova@upsvr.gov.sk
späť