Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PhDr. Zita Kubalaková 54 príz. 034/2440600 Kubalakova.Zita@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Lenka Fedorová 55 príz. 034/2440604 Fedorova.Lenka@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Natália Horňáková 53 príz. 034/2440607 Hornakova. Natalia@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Simona Poncová 53 príz. 034/2440607 Poncova.Simona@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Erika Vašíčková 51 príz. 034/2440606 erika.vasickova@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Bc. Jarmila Fabiánová 52 príz. 034/2440601 Fabianova.Jarmila@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Katarína Gembešová 55 príz. 034/2440604 Gembesova.Katarina@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Marta Tóthová 52 príz. 034/2440601 Tothova.Marta@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb PhDr. Gabriela Nejeschlebová 56 príz. 034/2440602 Nejeschlebova.Gabriela@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Monika Zburinová 56 príz. 034/2440602 Zburinova.Monika@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Zdenka Trávniková 53 príz. 034/2440607 Travnikova.Zdenka@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Eva Vernerová 51 príz. 034/2440602 Vernerova.Eva@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Monika Blatnická 56 príz. 034/2440602 monika.blatnicka@upsvr.gov.sk
pracovisko: Skalica
ohrozené rodiny Bc. Kutálková Mária 20 1 034/2441609 Kutalkova.Maria@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Nováková Elena 14 1 034/2441612 elena.novakova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Polláková Dominika 20 1 034/2441609 Krutekova.Dominika@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Smoleňáková Jana 25 1 034/2441611 Smolenakova.Jana@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Alica Chovancová 24 1 034/2441608 alica.chovancova@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Pavlína Kosová 22 1 034/2441613 pavlina.kosova@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Žilínková Lucia 24 1 034/2441608 Zilinkova.Lucia@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Bíliková Lucia 19 1 034/2441610 Bilikova.Lucia@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Kamenistá Jitka 18 1 034/2441614 Kamenista.Jitka@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Hanáková Tereza 14 1 034/2441612 Hanakova.Tereza@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Mariola Janíková 18 1. 034/2441614 mariola.janikova@upsvr.gov.sk
späť