Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PhDr. Zita Kubalaková 54 príz. 034/2440600 Kubalakova.Zita@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Eva Vernerová 51 príz. 034/2440606 Vernerova.Eva@upsvr.gov.sk
NP - terénny sociálna pracovníčka Mgr. Miroslava Drabiščáková 51 príz. 034/2440606 miroslava.drabiscakova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Erika Vašíčková 51 príz. 034/2440606 erika.vasickova@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Bc. Jarmila Fabiánová 52 príz. 034/2440601 Fabianova.Jarmila@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Marta Tóthová 52 príz. 034/2440601 Tothova.Marta@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Simona Poncová 53 príz. 034/2440607 Poncova.Simona@upsvr.gov.sk
NP - terénny sociálna pracovníčka Mgr. Michaela Oravcová 53 príz. 034/2440607 michaela.oravcova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Katarína Jurovatá 53 príz. 034/2440607 Jurovata.Katarina@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Monika Blatnická 55 príz. 034/2440604 monika.blatnicka@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Katarína Gembešová 55 príz. 034/2440604 Gembesova.Katarina@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Monika Zburinová 56 príz. 034/2440602 Zburinova.Monika@upsvr.gov.sk
NP - terénny sociálna pracovníčka Mgr. Marcela Tekulová 56 príz. 034/2440602 marcela.tekulova@upsvr.gov.sk
pracovisko: Skalica
ohrozené rodiny Bc. Kutálková Mária 20 1 034/2441609 Kutalkova.Maria@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Nováková Elena 20 1 034/2441609 elena.novakova@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Veronika Jaborková 20 1 034/2441612 0915 835 956 veronika.jaborkova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Ing. Lenka Bastl 19 1 034/2441612 lenka.bastl@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny Mgr. Smoleňáková Jana 25 1 034/2441611 Smolenakova.Jana@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Žilínková Lucia 24 1 034/2441608 Zilinkova.Lucia@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Dominika Petrovičová 24 1 034/2441608 dominika.petrovicova@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt Mgr. Ivana Vakulová 22 1 034/2441613 ivana.vakulova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Bíliková Lucia 18 1 034/2441610 Bilikova.Lucia@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Mgr. Kristína Haruštiaková 18 1 034/2441610 kristina.harustiakova@upsvr.gov.sk
NP - terénny sociálny pracovník Mgr. Novkov Denis 15 1. posch 034/2441614 denis.novkov@upsvr.gov.sk
NP - terénna sociálna pracovníčka Mgr. Mariola Janíková 14 1. 034/2441559 mariola.janikova@upsvr.gov.sk
späť