Referát poradensko-psychologických služieb

Referát poradensko-psychologických služieb

Vajanského 17/1, 905 01 Senica sekretariát: 034 2440 101 se@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Senica
psychológ referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Magdaléna Miškovičová Virágová, PhD. 34 1. 034/2440622 magdalena.miskovicova@upsvr.gov.sk
odborný poradca referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Ivana Závodská 34 1. 034/2440621 ivana.zavodska@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III (Senica) Mgr. Maroš Satin 85 1. posch. budova CO 034/2440623 0915828589 maros.satin@upsvr.gov.sk
Pracovisko Skalica
psychológ referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Magdaléna Miškovičová Virágová, PhD. 22 1. 034/2440622 magdalena.miskovicova@upsvr.gov.sk
odborný poradca referátu poradensko-psychologických služieb (Senica, Skalica) Mgr. Ivana Závodská 22 1. 034/2440621 ivana.zavodska@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III (Skalica) Mgr. Tamara Manyur Arbetová 21 1. 034/2441624 0915828856 tamara.arbetova@upsvr.gov.sk
späť